Finanssiriskit jyrkemmässä nousussa kuin finanssikriisissä

Osakemarkkinoilla on saatu lyhyt, mutta terävä nousuralli. Tämä ei kuitenkaan käänny pysyväksi ennen kuin luottomarkkinat rauhoittuvat ja finanssiriskit kääntyvät laskuun.

Timo Heikkilä
Timo Heikkilä

Osakemarkkinoilla on saatu lyhyt, mutta terävä nousuralli. Tämä ei kuitenkaan käänny pysyväksi ennen kuin luottomarkkinat rauhoittuvat ja finanssiriskit kääntyvät laskuun.

Finanssiriski-indikaattori

Sijoittaja.fi:n finanssiriskeistä kertova indikaattori kuvaa finanssisektorin riskien kehitystä. Finanssikriisi-indikaattorin ollessa koholla se indikoi mahdollisia voimakkaita korjausliikkeitä osakemarkkinoille. Indikaattorista nähdään, että esimerkiksi globaalin finanssikriisin aikaan se nousi jo selvästi ennen kuin merkittävämpi korjausliike osakemarkkinoilla alkoi.

Nyt finanssiriski-indikaattori on “vältä osakkeita” -alueella. Finanssiriskit nousivat viime viikkojen aikana kohonneelle tasolle nopeammin kuin koskaan historiassa. Tämä on myös yksi syy, miksi keskuspankit ovat nyt toimineet äärimmäisen nopeasti ja rajoittamattomin osto-ohjelmin. Jos finanssisektorin riskejä ei saada laskuun, on edessä finanssikriisin kaltainen romahdus. Vielä finanssiriski-indikaattorilla on onneksi matkaa finanssikriisin lukemiin.

Finanssisektori (mm. pankit ja vakuutusyhtiöt) on iso toimija sijoitusmarkkinoilla, joten riskien nousu sektorilla johtaa usein taseriskien pienentämiseen luoden massiivista myyntipainetta markkinoille. Finanssiriski-indikaattori mittaa esimerkiksi pankkien välisen lainanannon marginaaleja, finanssisektorin yritysten luottosuojauksen hintaa sekä lukuisia muita mikroindikaattoreita. 

Sijoittajan näkökulma

Olemme muun muassa tässä artikkelissa käyneet läpi tekijöitä, joita osakesijoittajan kannatta nyt seurata. Pitempi nousumarkkina ei kuitenkaan ala ennen kuin luottomarkkinat rauhoittuvat. Esimerkiksi Yhdysvalloissa riskilainojen korkoero on korkeimmalla tasollaan sitten finanssikriisin. Korkoero tarkoittaa high yield -lainojen korkoa suhteessa valtionlainojen korkoon. Keskiarvo on reilu 4 % ja nyt korkoero on 10 %. Tämä kuvaa suurista häiriöistä luottomarkkinoilla, mistä myös finanssiriski-indikaattorin jyrkkä nousu kertoo. 

Sijoittajan tärkeimpiä indikaattoreita voi seurata Markkinaympäristössä.

MARKKINAYMPÄRISTÖ
Sinua voisi kiinnostaa
Markkinakatsaus: Osakemarkkinoiden arvostukset koholla
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Fed piti edelleen ohjauskoron ennallaan – vain yksi koronlasku vuonna 2024
New call-to-action
Sijoittajan valinnat