UPM:n, Stora Enson ja Wärtsilän tulokset heikot, mutta kurssit nousivat

Teollisuuden matalasuhdanne on vaikuttanut Helsingin pörssin suuryhtiöiden tuloskuntoon. Tilanne on kuitenkin paranemassa.

Julkaistu: 31.01.2020 Kirjoittaja:

tulokset

Wärtsilä, UPM-Kymmene ja Stora Enso julkistivat Q4 ja koko vuoden tuloksensa. Wärtsilän ja Stora Enson tulokset olivat heikkoja. UPM-Kymmene oli jälleen yllättävän vahva, vaikka tulos jäikin selvästi vertailukaudesta. Markkinat ottivat tulokset kuitenkin positiivisesti vastaan. Teollisuuden matalasuhdanne näyttää jatkuvan alkuvuoden ajan ja tilanne paranee viimeistään vuoden toisella vuosipuolisikolla.

Stora Enson tulos heikko

Stora Enson liikevaihto oli 2 411 M€ (analyytikoiden ennuste 2 506 M€) ja operatiivinen liikevoitto 112 M€ (ennuste 231 M€). Operatiivinen liiketulosprosentti suorastaan romahti ja oli 4,6 % (10,2 %). Vuosineljännes oli haastava ja sille oli tunnusomaista vaativa markkinatilanne, erityisesti merkittävästi alhaisemmat selluhinnat. Useat ammattiyhdistysliikkeet Suomessa ovat parhaillaan lakossa, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Enson tulokseen. Stora arvioi vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivisen liiketuloksen asettuvan 90-200 milj. euron vaihteluvälille. Osinkoa jaetaan 0,50 euroa osakkeelta. Osinko pysyy siis samana kuin viime vuonna. Ennuste oli 0,51 €. Suoritus oli negatiivinen.

Wärtsilän liikevaihdon kasvu yllätti

Wärtsilän liikevaihto oli 1 684 M€ (analyytikoiden ennuste 1 672 M€) ja oikaistu liikevoitto 202 M€ (ennuste 212 M€). Wärtsilän vuosi 2019 jäi vaimeaksi. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, mutta nousi 10 % Q4:lla. Tilauskertymä osoitti positiivisia kasvun merkkejä neljännellä kvartaalilla. Merenkulun markkinoilla tilauskertymään vaikutti alhaisempi rikkipesuritilausten määrä ja uusien alusten tilausten vähäisyys tietyillä alussegmenteillä. Energiamarkkinoilla investointipäätökset rasittivat kysyntää. Huoltokysyntä oli vankkaa molemmilla markkinoilla. Vertailukelpoisen liiketuloksen laskuun vaikuttivat kustannusylitykset tietyissä suurissa ja monimutkaisissa projekteissa Marine- ja Energy-liiketoiminnoissa. Näkymät vuodelle 2020 ovat heikot ja kysynnän odotetaan laskevan vuodesta 2019. Osingon puolesta Wärtsilä yllätti iloisesti: osinkoennuste 0,35 €/osake, osinkoehdotus 0,48 €/osake. Suoritus negatiivinen.

UPM jälleen yllättävän vahva

UPM:n liikevaihto oli 2 447 M€ (analyytikkojen ennuste 2 533 M€) ja oikaistu liikevoitto 343 M€ (ennuste 303 M€). Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 10 % lähinnä sellun myyntihintojen ja graafisten papereiden toimitusmäärien laskun takia. Liikevoittoon vaikutti odotetusti sellun selvästi alemmat hinnat. Johdon mukaan vuosi 2019 oli merkittävä, sillä heinäkuussa UPM teki päätöksen rakentaa Keski-Uruguayhin kilpailukykyisen sellutehtaan, joka tulevaisuudessa nostaa UPM:n tuloksen ja selluliiketoiminnan uudelle tasolle. Kaikki liiketoiminnot jatkoivat fossiilisia materiaaleja korvaavien tuotteiden kehittämistä. Biokemikaalit ja biopolttoaineet ovat tämän kehityksen kärjessä.

Ohjaus kuvasi teollisuuden matalasuhdannetta, joka päättynee ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän merkittävästi alemmaksi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Tämä on seurausta laskeneista myyntihinnoista, joiden vaikutusta muuttuvien kustannusten lasku osittain lieventää. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kohentuvan vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla. Osinkoa jaetaan sama 1,30 € kuin viime vuonna (ennuste 1,39 €). Suoritus olosuhteet huomioiden positiivinen.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy