New call-to-action

Optomedin listautumisanti alkaa – katso pääkohdat sijoittajan näkökulmasta

Optomedin listautumisanti alkaa. Keräsimme pääkohdat listautumisehdoista ja minkälainen yhtiö on terveysteknologia-alan yhtiö Optomed.

Julkaistu: 22.11.2019 Kirjoittaja:

analyysi listautuminen Optomed osakkeet

Listautumisen pääkohdat

 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 22.11.2019 klo 10.00.
  • Listautumisanti voidaan aikaisintaan keskeyttää 29.11.2019 klo 16:00. Yleisöannin merkintäaika päättyy viimeistään 2.12.2019 klo 16:00.
  • Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan 4.12.2019
 • Optomed tarjoaa osakeannissa enintään 4 444 444 yhtiön uutta osaketta merkittäväksi. Lisäksi tietyt yhtiön nykyiset osakkeenomistajat voivat päättää kasvattaa listautumisantia ja myydä enintään 1 702 575 yhtiön nykyistä osaketta.
  • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 444 444 osaketta.
  • Minimimerkintä 200 osaketta
 • Tarjottavien osakkeiden merkintähinta on 4,50 euroa osakkeelta.
 • Optomed pyrkii keräämään osakeannilla yhteensä noin 20 miljoonan euron bruttovarat.
 • Yhtiön arvo ennen listautumista 43 miljoonaa euroa ja listautumisen jälkeen 63 miljoonaa euroa.
 • Merkintäpaikka: Nordnetin verkkopalvelu

Listautumisannin tarkoitus on edistää Optomedin mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneesti kasvustrategiaansa ja investoidakseen etulinjassa sokeuttavia silmäsairauksia vastaan kehitettävissä kokonaisvaltaisissa seulontaratkaisuissa sekä laajentuakseen uusille markkinoille. Lisäksi listautumisanti mahdollistaa pääsyn pääomamarkkinoille, omistuspohjan laajentamisen, vahvistaa tunnettuutta ja osakkeiden käyttöä potentiaalisissa yrityskaupoissa.

TUTUSTU LISTAUTUMISANTIIN

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 52 kansainvälisestä teknologiapatentista.

Vuonna 2018 Optomedin liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa ja yhtiön pro forma -liikevaihto Commit; Oy:n yrityskauppa huomioiden oli 14,5 miljoonaa euroa.

Tuotteet ja palvelut

Optomed yhdistää kädessä pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian, diagnosointiprosessia. Optomedin asiakkaisiin kuuluu kansainvälisiä terveydenhuollon organisaatioita, sairaaloita, kansainvälisiä terveysteknologiayhtiöitä (OEM) ja jälleenmyyjiä.

Kuvan lähde: Optomedin markkinointiesite

Sijoittaja.fi:n mielestä Revenio Group ja Optomed eivät ole suoria kilpailijoita

Helsingin pörssissä on ennen Optomedia yksi terveysteknologia-alan yritys Revenio Group. Huhtikuussa 2019 Revenio Group osti italialaisen CenterVuen, joka kehittää, valmistaa ja myy diagnostiikkalaitteita muun muassa diabeettisen retinopatian varhaisen vaiheen tunnistamiseen ja hoidon seurantaan.

Optomedin laitteet ovat pienikokoisia kannettavia kameroita, jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian ensimmäisen vaiheen seulontaan. Kädessä pidettävillä kameroilla pyritään lisäämään silmäseulontojen saavutettavuutta viemällä ne lähemmäs potilasta, esimerkiksi terveyskeskuksiin, jossa diabeetikot käyvät muutenkin seurantakäynneillä. CenterVuen diagnostiikkalaitteet ovat suurempikokoisia esimerkiksi silmäklinikoilla käytettäviä pöytäkoneita, joten Optomedin ja CenterVuen laitteet eivät ole suoria kilpailijoita keskenään.

Kasvavat markkinat ja uudet asiakassegmentit

Maailmassa on noin 425 miljoonaa diabeetikkoa ja jokainen heistä tarvitsisi säännöllisiä silmäseulontoja. Noin 80 % sokeuttavista silmäsairauksista on ehkäistävissä ja hoidettavissa, jos ne havaitaan ajoissa.

Tällä hetkellä suurin osa diabeettisen retinopatian seulonnoista tehdään perinteisillä pöytämallisilla kameroilla. Optomedin kehittämät pienet ja kevyet kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ovat helppoja käyttää ja seulontaohjelmistoon yhdistettyinä ne tehostavat seulontaprosessia ja mahdollistavat edullisen seulonnan kaikille.

Optomedin kasvustrategia perustuu kasvuun nykyisillä markkinoilla sekä laajentumiseen uusiin asiakassegmentteihin ja maantieteellisille alueille. Optomedin johto on tunnistanut kasvumahdollisuuksia myös perinteisten silmänpohjakameramarkkinoiden ulkopuolelta. Kasvumahdollisuudet pohjautuvat tekoälyn integroimiseen tuotteisiin ja ohjelmistoratkaisuihin. Optomed näkee suurta markkinapotentiaalia kädessä pidettäville silmänpohjakameroille ja kuvien automatisoidulle luokittelulle myös perusterveydenhuollossa, jota ei pidetä pöytämallisten kameroiden perinteisenä loppuasiakassegmenttinä.

Optomedin tavoite on saavuttaa pitkällä aikavälillä vähintään 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu, mikä on selvästi markkinaa korkeampi kasvu.

Kuvan lähde: Optomedin markkinointiesite

Luvut ja taloudelliset tavoitteet

 • Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi merkittävästi Commit Oy yrityskaupan vaikutuksesta.
 • Pro Forma liikevaihto vuonna 2018 oli 14,5 miljoonaa euroa.
  • Tästä laitteiden osuus oli 52 % ja ohjelmistojen 48 %
  • Vuonna 2018 Optomed myi 1 787 laitetta, joista Kiinaan 499 laitetta
Kuvan lähde: Optomedin markkinointiesite

Taloudelliset tavoitteet

 • Optomedin keskipitkän aikavälin tavoite vuodesta 2020 eteenpäin on saavuttaa kaksinumeroinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu. Pitkällä aikavälillä Optomedin tavoite on saavuttaa vähintään 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen orgaaninen liikevaihdon kasvu.
 • Optomedin tavoite keskipitkällä aikavälillä on priorisoida organisaatioon tehtäviä investointeja kasvun tukemiseksi, ja saavuttaa vähintään 30 prosentin oikaistu käyttökateprosentti pitkällä aikavälillä.
 • Optomed on laajentumisvaiheessa, ja tästä syystä se aikoo tulevina vuosina priorisoida kasvua osinkojen sijaan.
 • Optomed odottaa, että globaalit kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden markkinat kehittyvät suotuisasti ja uskoo, että kasvanut tietoisuus diabeettisesta retinopatiasta tukee yhtiön Laitteet- ja Ohjelmistot-liiketoimintoja. Optomed arvioi vuoden 2019 kasvun olevan matala yksinumeroinen luku verrattuna vuoteen 2018.

Toimitusjohtajalta

”Uusin kädessä pidettävä kameramallimme, Aurora, on pitkäjänteisen kehitystyön tulos ja olemme saaneet hiottua sen kuvanlaadun ja käytettävyyden vastaamaan silmänpohjakameroille asetettuja kansainvälisiä standardeja resoluution ja kuva-alan suhteen. Kameroitamme on myyty kansainvälisesti jo lähes 9000 kappaletta ja uuden kameramme lanseerausprosessi on vielä menneillään. Olemme tuotteidemme puolesta nyt valmiina siirtymään markkinoiden laajentamisvaiheeseen.” 

Toimitusjohtaja Seppo Kopsala

TUTUSTU LISTAUTUMISANTIIN

Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa artikkelin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Singa - Kierros auki Investodorissa


New call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy