Omaisuusluokkien tuotot vuodesta 1870 lähtien

hajautus, osakemarkkina

Osakkeilla sijoittaja saa parhaimman pitkän tähtäimen tuoton. Kiinteistösijoituksilla saa vastaavasti parhaan riskikorjatun tuoton ja myös absoluuttinen tuotto on lähellä osakkeita. Korot tuovat salkkuun turvaa ja hajautushyötyä.

Julkaistu: 18.05.2019 Kirjoittaja:

korko osakkeet sijoittaminen säästäminen

Omaisuusluokkien tuotot 1870-2015

San Franciscon alueellisen keskuspankin tutkimuksessa on laskettu eri omaisuusluokkien pitkän aikavälin historialliset tuotot. Tuottohistoria kattaa lähes 150 vuotta. Yhdessäkään aiemmassa tutkimuksessa ei ole laskettu kaikkien tärkeimpien omaisuusluokkien, osakkeiden, kiinteistöjen, bondien ja lyhyiden korkojen, tuottoja alueittain ja näin pitkältä aikaväliltä.

Tutkimus on sijoittajalle hyödyllinen, sillä se asettaa asiat perspektiiviin. Se kertoo, minkälaista tuottoa eri omaisuusluokista kannattaa odottaa ja millä riskitasolla. Sijoittajalle se antaa tärkeää tietoa, miten omaisuusluokka-allokaatio salkussa kannattaa toteuttaa.

Tutkimuksessa on mukana kuusitoista valtiota. Alla oleviin taulukkoihin olemme keränneet tutkimuksesta Suomen, Ruotsin, USA:n ja kaikkien maiden keskiarvotuotot omaisuusluokittain.

Riskit

Alla olevassa taulukossa on pitkien valtionlainojen, kiinteistöjen ja osakkeiden volatiliteetit koko tutkimusperiodilta. Matalin kurssiheilunta on pitkissä valtionlainoissa ja korkein osakkeissa. Tämä on rahoitusteorian mukaista. Korkeampi riski korreloi korkeamman tuoton kanssa. Vastaavasti kiinteistösijoitusten volatiliteetti on tuottoihin nähden hyvin alhainen. Tämä taas on vastoin rahoitusteorian oppeja, mutta intuitiivisesti järkeenkäypää. Kiinteistöjen arvojen ja vuokratuottojen vaihtelut ovat vähäisempää kuin helposti pörssissä ostettavien osakkeiden.

Johtopäätökset

Mielenkiintoista tutkimuksessa on Suomen kiinteistö- ja osakemarkkinoiden erinomaiset tuotot. Suomi loistaa kärkisijoilla 1870-2015 aikavälin ja lyhyemmän 1980-2015 tuottoperiodeilla. Tämä kertoo siitä, että Suomi on historiansa aikana noussut kehittyvästä matalapalkkaisesta taloudesta korkean ansiotason kehittyneeksi taloudeksi. Kotimarkkinat ovat niin pienet, että suomalaiset suuryritykset ovat olleet pakotettuja lähtemään kansainvälisille markkinoille. Metsä- ja teollisuusyritysten sekä Nokian vientitulot ovat tuoneet Suomeen varallisuutta, joka on levinnyt myös kiinteistösektorille.

Tutkimus myös kertoo, että jos sijoitushorisontti on pitkä, salkun painopisteen pitää olla riskisissä sijoituskohteissa, kuten osakkeissa. Pörssiosakkeet ovat helpoin tapa kasvattaa varallisuutta. Myös kiinteistöt kuuluvat olennaisesti isompiin sijoitussalkkuihin erinomaisen tuottohistoriansa vuoksi. Kiinteistöjen heikkous pörssiosakkeisiin nähden on heikompi likviditeetti ja se, että kiinteistösijoittaminen vaatii suuria pääomia. Kymmenen tuhannen euron säästöillä saa rakennettua osakesalkun, mutta ei ostettua kiinteistöä. Kiinteistösijoitusten etu on selvästi pörssiosakkeita alempi volatiliteetti.

Korkojen tuoma hyöty salkkuun on turvallisuus ja tasainen tuotto. Laskevan koron ympäristössä 1980-2015 korkosijoitusten tuotto on ollut erinomainen 5,75 %. Nyt edessä on alhaisen ja nousevien korkojen vuosikymmenet. Tällöin listattujen korkosijoitusten, kuten valtionlainojen ja jvk-lainojen, tuotot ovat heikkoja. Markkinaympäristöstä sijoittaja löytää tärkeimpien omaisuusluokkien 10 vuoden tuotto-odotukset. Eurooppalaisille korkosijoituksille tuotto-odotus seuraavalle 10 vuodelle on alle 1 %:n vuotuinen tuotto.

Suomalaisen sijoittajan pitkän tähtäimen salkku kannattaa rakentaa kotimaisilla osakkeilla, kiinteistöillä ja ulkomaisilla osakkeilla. Ulkomaisista osakkeista sijoittajan kannattaa suosia USA:laisia ja nopeasti kehittyvien talouksien osakkeita. Suomalaisten osakkeiden pitkä tuottohistoria on erinomainen, mutta viimeisen 10 vuoden aikana olemme jääneet USA:laisten osakkeiden tuotoista. Näin voi olla myös jatkossa, sillä teknologiakehityksen kärki on USA:ssa ja Kiinassa. Korkosijoitukset tuovat turvaa, mutta nykyisessä nollakoron ympäristössä tämän osuuden voi korvata käteisellä tai vaihtoehtoisilla sijoituksilla, kuten yksityisillä lainoilla (private debt).

Tähän olemme vielä laskeneet, mihin summaan 10 000 euron sijoitus olisi kasvanut suomalaisissa sijoituskohteissa 1980-2015 välisenä aikana:

 • lyhyt korko                   24 640 euroa
 • pitkä korko                   70 999 euroa
 • kiinteistösijoitukset   237 317 euroa
 • osakkeet                     1 897 971 euroa.

Laskelma kertoo korkoa korolle -efektin hurjasta vaikutuksesta. Kolmenkymmenenviiden vuoden aikana kotimaisista pörssiosakkeista koostuva salkku olisi kasvanut 1,9 miljoonan euron arvoiseksi (inflaatio huomioitu).

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy