Osaketyökalu täytti neljä vuotta – tuotto yli 26 % vuodessa

Osaketyökalun kärkiosakkeet ovat tuottaneet paljon enemmän kuin vertailuindeksit.

Sami Väänänen
Sami Väänänen

Osaketyökalun kärkiosakkeet ovat tuottaneet paljon enemmän kuin vertailuindeksit.

Aloitimme Osaketyökalun parhaimpien suomalaisten osakkeiden seurannan 31.5.2014. Neljässä vuodessa TOP 5 -osakkeet ovat tuottaneet 151,44 %, mikä vuotuistettuna tekee jopa 26,05 %. HEX25-indeksi on tuottanut samana aikana 68,1 %, eli 13,86 % vuodessa.

Myös TOP 10 ja TOP 15 -osakkeet ovat tuottaneet selvästi enemmän kuin indeksit. Vuotuisena tuottona TOP 10 ja TOP 15 -osakkeet ovat tuottaneet yli 10 %-yksikköä enemmän vuodessa kuin HEX25-indeksi. Sijoitustutkimusten mukaan sijoittaminen erilaisten kvantitatiivisten tunnuslukujen perusteella on johtanut markkinoita parempaan tuottoon ja näin on käynyt nytkin.

Jäsen - siirry osaketyökaluun tästä!

Luvuissa ei ole mukana kaupankäyntipalkkioita eikä veroseuraamuksia. Verot ovat niin sijoittajaspesifejä, ettemme lähde niillä spekuloimaan. Sen sijaan mallimme mukaan tehtyjen sijoitusten kiertonopeuden aiheuttamat kitkakulut ovat helposti arvioitavissa. Vuoden aikana TOP 5-salkku on kiertänyt 12,8 kertaa ympäri (myynnit ja ostot yhteenlaskettuna) ja TOP 10-salkku 9,1 kertaa. Näin ollen esimerkiksi 0,20 % palkkiolla laskettuna TOP 10-salkun tuotosta voi vähentää karkeasti 1,8 %:ia, mikä huomioidenkin tuotto olisi ollut mukava.

Miten sijoittaja voi hyödyntää työkalua?

Sijoittaja voi hyödyntää Osaketyökalua sijoittamalla työkalun parhaimmat pisteet saaneisiin osakkeisiin tai oman sijoitustyylin osakkeisiin. Työkalusta voi helposti katsoa listat laatu-, arvo-, osinko-, kasvu ja  matalariskisistä osakkeista.

Valmiiden listojen lisäksi sijoittaja voi myös itse etsiä osakkeita sopivien tunnuslukujen mukaan. Työkalusta voi myös hakea tietyn sektorin yhtiöitä tai kansainvälisten osakkeiden puolella jopa eri maiden osakkeita.

Jäsen - siirry osaketyökaluun tästä!

Tuotot Top-salkuille on laskettu tasapainotettuna keskiarvona päivän päätöskursseista. Tuotot on indeksoitu alussa indeksipisteeseen 100. Tuottoja ei ole rasitettu kaupankäyntikuluilla tai mahdollisilla verovaikutuksilla. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Top-listat perustuvat Sijoittaja.fin jäsenille tarkoitettuun osakevalintatyökaluun, joka on yli kymmenen vuoden kehitystyön tulos. Se pohjautuu akateemisen ja investointipankkien tutkimustiedon sekä käytännön salkunhoitokokemuksen hyödyntämiseen. Hyödynnämme työkalua aktiivisesti myös omassa varainhoidossamme. Tuottojen laskennan ja Osakevalintatyökalun listan päivitystiheys on kaksi viikkoa alkaen 1.6.2014.

Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusia tekoälymalleja ja käyttökohteita
Sijoittaja.fi:n Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkun sisältö ja tuotto
Helsingin Pörssin kasvuosakkeet
Helsingin pörssin parhaat kasvuosakkeet
New call-to-action
Sijoittajan valinnat