Analyysissa Enersensen listautuminen

Enersense International Oyj “Enersense” listautuu First Northiin. Enersense on kasvuyhtiö, jonka listautuminen on hinnoiteltu houkuttelevasti. Lue analyysimme.

analyysi Enersense listautuminen osakkeet sijoitusideat

Listautuminen lyhyesti

 • Enersense suunnittelee listautumista First Northiin
 • Listautumisessa tarjotaan yhteensä 2 875 000 osaketta
  • Osakeanti 2 540 000 uutta osaketta
  • Osakemyynti 335 000 osaketta
  • Jos listautuminen ylimerkitään, uusia osakkeita voidaan tarjota lisää enintään 335 000 kpl ja myyntiosakkeita 310 000 kpl
 • Merkintäaika alkaa 4.4.2018 ja päättyy 13.4.2018 kello 16.30. Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 9.4.2018 kello 16.30.
 • Merkintähinta on 5,90 euroa per osake
 • Yleisöannin merkintämäärä on 150 – 15000 osaketta, instituutioannin merkintämäärä vähintään 15001 osaketta
 • Merkintäpaikat

Enersense

Enersensen liiketoiminta on:

 • resurssien vuokrausta (84 % liikevaihdosta)
 • suunnittelua ja tuotantoa
 • digitaalisia ratkaisuja ja palveluita.

Lähde: Enersensen markkinointiesite

Yhtiön liiketoimintamalli on sekoitus perinteistä henkilöstövuokrausta, insinööritoimistoa, alihankintayritystä ja digitaalisia ratkaisuja. Enersense on erikoistunut vaativiin teollisuuden projekteihin.

Enersense on kasvuyritys, joka on perustettu vuonna 2005. Viimeisen viiden vuoden liikevaihdon kasvu on ollut noin 25 % vuodessa. Nykyinen toimitusjohtaja Jussi Holopainen ollut yhtiössä vuodesta 2009 lähtien ja toimitusjohtajana vuodesta 2013. Liikevaihto on noin nelinkertaistunut toimitusjohtajakaudella.

Lähde: Enersensen markkinointiesite

Enersensen liikevaihdosta noin 2/3 tuli vuonna 2017 viideltä suurimmalta asiakkaalta. Suurin yksittäinen projektikokonaisuus on Olkiluoto 3, jossa yhtiöllä on useita asiakkuuksia. Olkiluoto 3 -hankkeen osuus 2017 liikevaihdosta oli lähes 2/3. Hankkeessa työskenteli noin puolet yhtiön resurssihenkilöstöstä alkuvuonna 2018. Olkiluoto-riskiä laskee uudet puitesopimukset ydinvoimasektorille. Listautumisesitteen mukaan Olkiluoto 3 -projekti tuottaa liikevaihtoa yhtiölle vielä usean vuoden ajan, vaikka varsinainen rakentamisvaihe päättyy 2019.

Liiketoiminta

Teollisuussektori on murroksessa. Toiminta on projektimuotoisempaa ja se digitalisoituu. Enersensen perinteinen liiketoimina on resurssien vuokrausta projekteihin. Esimerkkejä projekteista ovat Olkiluodon ydinvoimala ja Metsä Fibren sellutehdasinvestointi.

Lähde: Enersensen markkinointiesite

Telakkateollisuussektorin alihankintaan Enersense on tullut kahdella yrityskaupalla ja yhtiön markkina-asema on käsityksemme mukaan nyt hyvä. Yhtiöllä on pitkiä raamisopimuksia, jotka tuovat näkyvyyttä liiketoimintaan.

Digitaalisiin ratkaisuihin yhtiöllä on E-Sense-palvelualusta, josta julkaistaan uusi versio vuoden 2018 aikana. E-Sensellä hallinoidaan resursseja, dokumentteja, kulunvalvontaa ja raportteja.

Enersensen liiketoimintakokonaisuudessa E-Sensellä on merkittävä rooli, vaikka sen osuus liikevaihdosta on vielä matala. E-sense otetaan tyypillisesti käyttöön projekteissa heti alkuvaiheessa. E-Sense on myös tärkeä kilpailuetu.

Toinen merkittävä Enersensen kilpailuetu on toimitusvarmuus. Yhtiö ei ole menettänyt historian aikana yhtään asiakkuutta Enersensestä johtuvasta syystä. Referenssiasiakkaat ovat vaativia suuryrityksiä, kuten Areva, Fortum, Neste ja Metsä Fibre.

Strategia

Enersensen visio on olla teollisuudelle johtavia seuraavan sukupolven liiketoimintakumppaneita Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Enersensen strategiana on jatkaa kasvuaan orgaanisesti ja yritysostoin sekä haastaa perinteiset toimintamallit luomalla ja tukemalla uusia ratkaisuja.

Strategian ytimenä ja kilpailuetuna on yhdistää digitalisaation avulla teollisuudessa olevat erilliset roolit ja liiketoimintamallit seuraavan sukupolven palveluksi.

Strategiaa tukevina kulmakivinä on saavuttaa nykyisissä suurasiakkaissa laajempi yhteistyö, hankkia uusia asiakkaita, etabloitua uusille markkinoille sekä panostaa digitaaliseen tuotekehitykseen.

Taloudelliset luvut ja ennusteet

Enersensen liikevaihto vuonna 2015 oli 17,2 milj. euroa ja 47,0 M€ vuonna 2017. Kasvu on ollut pääosin orgaanista. Arviomme mukaan yritysostojen osuus 30 M€ kasvusta on alle 30 %.

Vuoden 2017 tulosta heikentävät kertaluonteiset listautumiseen liittyvät kulut ja ns. market entry -projekti. Arviomme mukaan projekti ei vaikuta 2018 kannattavuuteen. Lisäksi kannattavuutta on heikentänyt henkilöstömäärän voimakas kasvu, joka kerryttänyt kuluja etupainotteisesti. Yhtiö on mm. ylösajanut Staffit -organisaation, joka näkyy arviomme mukaan vuoden 2017 kuluissa kannattavuutta heikentävänä.

Listautumisesitteessä ei ole liikevaihto- tai tulosennustetta kuluvalle tilikaudelle. Olemme ennustaneet, että yhtiö kasvaa orgaanisesti 10 %:n vuosivauhtia. Olemme ennustaneet, että osakeannilla kerätyillä varoilla yhtiö hankkii kasvustrategian mukaisesti 25 milj. euroa liikevaihtoa vuosina 2018-2019. Näillä ennusteilla yhtiön liikevaihto olisi vuonna 2020 noin 91 milj. euroa, joka on linjassa yhtiön asettaman tavoitteen saavuttaa 100 milj. euron liikevaihto vuoteen 2021 mennessä.

Yhtiön kannattavuustavoite on 8 %:n käyttökatetaso. Olemme ennustaneet kertaluonteisista kuluista oikaistun liikevoiton nousevan 7 %:iin vuonna 2018 ja 8 %:iin 2020. Pidämme 8 %:n käyttökate-%-tavoitetta realistisena yhtiön historiallinen kannattavuus huomioiden (liikevoitto 10,6 % vuonna 2016).

Sijoittaja.fi:n ennusteet 2018-2020

 

Sijoittaja.fi:n näkemys

Listautumisannissa hankitut varat yhtiö suunnittelee käyttävänsä yhtiön strategian mukaiseen liiketoiminnan vahvistamiseen, orgaaniseen kasvuun ja mahdollisiin yritysostoihin. Arvioimme, että yhtiö vahvistaa digitaalisia ratkaisuja, henkilöstövuokraus- ja insinööritoimintaa. Listautumisen osakemyyntiä pidämme hyvänä asiana, koska yhtiön omistus on tällä hetkellä keskittynyt 96,5 %:sti yhtiön perustajalle.

Enersensen toimialalla valuaatio riippuu seuraavista tekijöistä:

 • Kasvu ja kannattavuus
 • Kilpailuetu
 • Sykliherkkyys.

Enersensellä on vahva track record kannattavasta kasvusta. Yhtiön kilpailuetu on digitaalinen ratkaisu E-Sense ja korkea toimintavarmuus. Yhtiön sykliherkkyyttä laskee arvioimme mukaan asiakaskunnan pitkälle yltävät tilauskannat. Näkyvyyttä liiketoimintaan tuovat pitkät raamisopimukset asiakkaiden kanssa.

Pidämme yhtiön strategisia tavoitteita 100 milj. euron liikevaihtoa 2021 mennessä ja 8 %:n käyttökatetasoa realistisina edellyttäen, että listautuminen onnistuu, yhtiö löytää strategian mukaiset yrityskauppakohteet ja globaalissa taloustilanteessa ei tapahdu merkittävää muutosta heikompaan.

Enersensen riskiä nostaa ja siten valuaatiokertoimia laskee alhainen markkina-arvo ja free float (likdviditeettiriski). Arvioimme mukaan yhtiön suhdanneriippuvuus nousee yhtiön kasvaessa suuremmaksi ja laajentaessa perinteisemmälle henkilöstövuokrausalalle. Kolmanneksi riskiksi nostamme yritysostoissa onnistumisen ja hankittujen yritysten integroimisen.

Edellä mainituista tekijöistä johtuen ennakoimme, että normaalissa markkinatilanteessa kannattavan kasvustrategian edetessä yhtiö tullaan markkinoilla hinnoittelemaan vuosina 2019-2020 arviolta:

 • P/E-kertoimella 12 – 15 (ennustettu tulos)
 • EV/EBIT-kertoimilla 11- 13 ja
 • P/S-kertoimella 0,8 – 1,0.

Näillä kertoimilla ja yllä olevilla ennusteilla yhtiön markkina-arvo-odotus olisi 70-80 milj. euroa vuosille 2019-2020.

Näkemyksemme mukaan Enersensen listautuminen on houkuttelevasti hinnoiteltu. Markkina-arvo listautumisen jälkeen on 41,7 – 43,7 miljoonaa euroa. Markkina-arvoon vaikuttaa, tarjotaanko ylimerkintätilanteessa 335 000 uutta lisäosaketta.

Alla ovat vertailun vuoksi Helsingin pörssin lähimmät verrokit Pöyry ja Etteplan. Molemmat on hinnoiteltu pörssissä tällä hetkellä alle 13 EV/EBIT-kertoimella ja noin 13 P/E-kertoimella (12 kk ennustettu tulos).

Listautuminen

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on antanut sitoumuksen merkitä vähintään 340 000 osaketta listautumisessa.

 • Enersense suunnittelee listautumista First Northiin
 • Listautumisessa tarjotaan yhteensä 2 875 000 osaketta
  • Osakeanti 2 540 000 uutta osaketta
  • Osakemyynti 335 000 osaketta
  • Jos listautuminen ylimerkitään, uusia osakkeita voidaan tarjota lisää enintään 335 000 kpl ja myyntiosakkeita 310 000 kpl
 • Merkintäaika alkaa 4.4.2018 ja päättyy 13.4.2018 kello 16.30. Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 9.4.2018 kello 16.30.
 • Merkintähinta on 5,90 euroa per osake
 • Yleisöannin merkintämäärä on 150 – 15 000 osaketta, instituutioannin merkintämäärä vähintään 15 001 osaketta
 • Merkintäpaikat

 

Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 
SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy