Yrittäjä – näin varmistat, että sinulla on rahaa eläkkeellä

Eläkesäästäminen

Kerromme tässä artikkelissa, miten yrittäjä voi varmistaa itselleen rahakkaat eläkepäivät ilman, että omasta yrityksestä tarvitsee luopua.

Julkaistu: 27.03.2018 Kirjoittaja:

eläke sijoittaminen säästäminen yrittäjä

Yrittäjän eläke

Yrittäjän eläke muodostuu työuran aikana kertyneistä ansioista sekä yrittäjän YEL-vakuutukseensa vahvistetusta työtulosta. Moni yrittäjä maksaa matalaa YEL-maksua ja turvaa eläkkeensä muilla keinoin. Suosituimpia keinoja ovat:

  • Oman yrityksen myynti
  • Säästäminen omatoimisesti
  • Vapaaehtoiset eläkevakuutukset.

Paras tapa varmistaa rahakkaat eläkevuodet on erillinen holdingyhtiö

Usein yrittäjät laskevat liikaa oman yrityksen myynnin varaan. Myynti ei ole helppoa. Hankalinta on omasta yrityksestä luopuminen. Seuraavaksi pitäisi löytää ostaja ja viimeisenä päättää molempia tyydyttävä kauppahinta.

Omatoimisäästäminen ei ole verotehokasta. Lisäksi siinä on oma vaivansa ja se edellyttää yrittäjältä kurinalaista sijoittamista. Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ovat mukava lisä, mutta niiden avulla yrittäjä ei rikastu.

Paras tapa varmistaa riittävä varallisuus eläkkeellä on holdingyhtiö. Myös erillinen sijoitusyhtiö on hyvä vaihtoehto. Holdingyhtiöllä tarkoitetaan emoyhtiötä, jonka yrittäjä omistaa ja joka omistaa liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön.

Holdingyhtiö-rakenteessa on useita etuja. Ensinnäkin liiketoimintaa harjoittavan yrityksen myynti on helpompaa ja verotehokkaampaa. Toiseksi yrittäjä voi kerryttää varallisuutta holdingyhtiöön ja tehdä siitä oman ”eläkeyhtiön”. Kolmanneksi holdingyhtiö-rakenne on verotehokas, koska tytäryhtiöstä saadut osingot ovat holdingyhtiölle verovapaata tuloa.

Esimerkki holdingyhtiö-rakenteesta

Esimerkissämme liiketoimintaa harjoittavan tytäryrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli 2 754 000 euroa ja tulos 213 490 euroa. Yhtiö päättää jakaa osinkoa 95 786 euroa, joka on 10 % vuoden 2016 nettovarallisuudesta. Osinko on emoyhtiölle verovapaata.

Oletetaan, että liiketoimintaa harjoittavan yrityksen tulos pysyy samalla tasolla 213 490 euroa tulevina vuosina. Oletetaan lisäksi, että yritys jakaa joka vuosi 10 % nettovarallisuudesta osinkona. Kuinka suuri varallisuus kertyy holdingyhtiöön?

Esimerkki 1:ssä holdingyhtiö sijoittaa saamansa osinkotulot ja saa niille 6 %:n vuotuisen tuoton. Vuonna 2028 sijoitusvarojen arvo on yli kaksi miljoonaa euroa ja vuonna 2038 jo 6,5 miljoonaa euroa.

Esimerkki 2:ssa tytäryhtiö jakaa koko tuloksensa 213 490 euroa osinkona, mutta ei tämän yhden vuoden jälkeen enää jaa osinkoa. Tästäkin huolimatta holdingyhtiöön alkaa kertyä korkoa korolle -ilmiön vuoksi varallisuutta. Vuonna 2028 sijoitusvarallisuus on jo 405 268 euroa ja vuonna 2048 varallisuutta on jo 1,3 miljoonaa euroa.

Olemme koonneet yrittäjille oman sijoitusoppaan

Olemme itsekin yrittäjiä ja tiedämme, että yrittäjällä on niukasti aikaa. Siksi päätimme tehdä Yrittäjän sijoitusoppaan, joka pitää sisällään konkreettisia toimintaohjeita ja mallisalkkuja sijoitusten toteuttamiseen. Opas kuuluu Sijoittaja.fi:n yritysjäsenyyteen.

  • Oletko miettinyt, miten yrittäjän kannattaa kartuttaa varallisuutta?
  • Paljonko YEL:iä kannattaa maksaa ja mihin YEL-työtulo vaikuttaa?
  • Turvaako yrityksen myynti eläkepäivät tai mitä hyötyä on vapaaehtoisella eläkevakuutuksella?

Jos vastasit kyllä, niin yritysjäsenyys on pieni investointi huomiselle.Tutustu osakeantiin


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Globaalit kasvuyhtiöt 25.5.2023 12:42 | Sijoittaja.fi
Parhaimmat kasvuosakkeet maailmalta

Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena 23.5.2023 10:42 | Sijoittaja.fi
Täyden kympin laatuyhtiöt Suomesta


New call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy