Haastattelussa WellO2 Oy:n johto – suomalainen terveysteknologian yritys tähtää kansainväliseen kasvuun

WellO2 Oy on kotimainen kasvuyhtiö, joka on tuonut kuluttajamarkkinoille WellO2 -nimisen hengitysharjoituslaitteen. Yhtiöllä on käynnissä osakeanti, ja haastattelimme yrityksen toimitusjohtajaa sijoittajia kiinnostavien kysymysten osalta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

WellO2 Oy on kotimainen kasvuyhtiö, joka on tuonut kuluttajamarkkinoille WellO2 -nimisen hengitysharjoituslaitteen. Yhtiöllä on käynnissä osakeanti, ja haastattelimme yrityksen toimitusjohtajaa sijoittajia kiinnostavien kysymysten osalta.

WellO2:n osakeanti

  • Osakeannin koko: enintään 237 000 osaketta (1 500 210 EUR)
    • Antia merkattu 19.6. mennessä: 613 237,74 EUR
  • Minimissään kerätään: 696 300 EUR
  • Osakkeiden merkintähinta: 6,33 EUR
  • Minimimerkintämäärä: 50 osaketta (316,5 EUR)
  • Yrityksen pre-money valuaatio: 12,0 milj. EUR
  • Julkinen merkintäaika Invesdorissa alkaa: 5.6.2024
  • Merkintäaika Invesdorissa päättyy: 1.7.2024
  • Lue aikaisempi artikkelimme WellO2 osakeannista tästä.

Lue lisää osakeannista >

Sijoittajien kysymyksiin vastasi WellO2 toimitusjohtaja Tuomas Mattelmäki

Kerrotko omin sanoin, mikä on WellO2 Oy, mitä teette ja mikä on missionne?

WellO2 on terveysteknologiayhtiö, joka kehittää ja markkinoi hengitysongelmien hoitoon tarkoitettuja ratkaisuja.

Missiomme on auttaa ihmisiä hengittämään paremmin ja voimaan paremmin. Auttamalla mahdollisimman monia hengitysoireista kärsiviä ja parantamalla heidän hengityskuntoaan voimme helpottaa yhteiskuntien kasvavaa taakkaa hengitysongelmien hoidossa.

WellO2 on helppokäyttöinen itsehoitolaite, jonka avulla hengitysoireita voi tehokkaasti hoitaa kotona sekä parantaa keuhkojen toimintaa ja näin lisätä suorituskykyä. Täältä löydät WellO2:sta tehdyt kliiniset tutkimukset.

Hengityssairaudet ovat yksi maailman suurimmasta ja voimakkaimmin kasvavista terveysongelmista. Astma, keuhkoahtauma ja uniapnea ovat suurimpia hengitykseen liittyviä sairauksia, joista kärsii noin 1,8 miljardia ihmistä. WHO:n mukaan 90 % maailman kansalaisista hengittää saastunutta ilmaa. Lääkkeet ja nykyiset hoitokäytännöt eivät yksin tee potilaista oireettomia.

WellO2 on tutkitusti tehokas astman ja uniapnean oireiden lievittämisessä. Tämä laajalti käyttöönotettava hoitomuoto voi merkittävästi parantaa hengitysongelmista kärsivien potilaiden hyvinvointia ja hengityskuntoa. Tämän ansiosta voimme helpottaa yhteiskuntien kasvavaa taakkaa hengitysongelmien hoidossa ja parantaa elämänlaatua monille potilaille.

WellO2 on helppokäyttöinen itsehoitolaite, jonka avulla hengitysoireita voi tehokkaasti hoitaa kotona sekä parantaa keuhkojen toimintaa ja näin lisätä suorituskykyä.

Millainen tuoteportfolio WellO2 on? Mikä tekee tuotteestanne ainutlaatuisen?

WellO2 tuotteisiin kuuluu päälaite, jonka patentoitu teknologia perustuu vastapainehengityksen ja lämpimän höyryn yhdistelmään. Uusimpana tuotteena WellO2 on tuonut markkinoille My Breath älysuukappaleen, jonka avulla voi mitata hengitystä ja seurata miten harjoittelu auttaa esimerkiksi kasvattamaan hengitysvoimaa. WellO2 myy myös laitteeseen tarkoitettuja menthol-tabletteja.

WellO2 on ainoa laite, jonka patentoitu tekniikka yhdistää vastapainehengityksen ja lämpimän höyryn. Lisäksi laitteeseen saatava älysuukappale mittaa hengitystä myöskin patentoidulla tavalla.

Kehittämänne hengityslaite on ollut kuluttajamarkkinoilla jo kahdeksan vuotta. Millaista palautetta laite on saanut?

WellO2 päälaitetta on myyty yli 110 000 kappaletta. Palaute on ollut hyvää. Verkossa annetuista arvioista 80 % edustaa 4 tai 5 tähteä. Myös suorat asiakaspalautteet kertovat käyttäjien parantuneesta elämänlaadusta, kun hengittämien on helpottunut ja esimerkiksi unen laatu on parantunut ja kuorsaus hävinnyt. WellO2 käyttäjät facebook -ryhmässä on noin 4 000 jäsentä ja, sitä kautta saamme paljon arvokasta palutetta. 

WellO2 laitetta on tutkittu kliinisesti astmapotilailla, uniapneasta kärsivillä, kuntourheilijoilla ja äänihäiriöistä kärsivillä. Tutkimusten päälöydöksiä olivat oireiden merkittävä helpottaminen ja kasvanut hengitysvoima. Tutkimustulokset ovat yhtenäisiä saadun suoran asiakaspalautteen ja kyselytutkimusten kanssa.

Mihin osakeannissa kerätyt varat käytetään?

Tällä hetkellä WellO2 Oy:n ensisijainen tavoite on kasvaa. Varoja käytetään tuotekehityksen ja kansainvälistymisen edistämiseen.

Tuotekehitys tarkoittaa applikaation ja datan analytiikan kehitystä sekä lääkinnällisen laitteen kehitystä vaiheittain.

Aiemmassa analyysissa on kerrottu tarkemmin varojen käytön kolmesta eri skenaariosta.

Millaisella strategialla yhtiö pyrkii kasvamaan ja vahvistamaan asemaansa kansainvälisillä markkinoilla?

Kansainvälistymisstrategia perustuu osaaviin maahantuojiin, jälleenmyyjiin ja verkkokauppaan. WellO2:lla on jo maahantuoja Etelä-Koreassa ja kaksi jälleenmyyjää HongKongissa. WellO2 käy neuvotteluja maahantuonnin aloittamisesta Mannerkiinan osalta.

WellO2:lla on myös valmis suunnitelma myynnin aloittamisesta Amazonissa USA:n markkinalla. Verkkokauppa ja maahantuojamallit mahdollistavat WellO2 Oy:n kansainvälistymisen kustannustehokkaasti.

Missä vaiheessa WellO2:n lääkinnällisen laitteen kliiniset tutkimukset ovat?

WellO2 laitteella jo tehtyjä kliinisiä tutkimuksia voidaan todennäköisesti hyödyntää myös osana lääkinnällisen laitteen kehitystä.

Entä lääkintälaitestatuksen saavuttaminen? Milloin yhtiö pyrkii lanseeraamaan uuden lääkinnällisen hengityslaitteen?

Yhtiö on selvittänyt, mitä muutoksia nykyinen laite vaatii lääkinnällisen laitteen statuksen saamiseksi ja strategia lääkinnällisen laitteen markkinoille tuomiseksi on tehty. Tavoite on tuoda ensimmäinen lääkinnällisen laitteen statuksen omaava tuote markkinoille vuonna 2026.

Alkuvuonna WellO2 sai merkittävän asiakkaan, kun valioliigajoukkue West Ham United otti hengityslaitteen pelaajiensa käyttöön. Mikä on sopimuksen merkitys WellO2 Oy:lle?

West Ham United on tunnettu ja arvostettu seura kansainvälisesti. Sopimus auttaa WellO2 laitteen tunnettuuden rakentamista kansainvälisesti. Keskusteluja on käyty myös muiden urheilujoukkueiden kanssa. Monilla yksilölajien urheilijoilla on ollut laite pitkään käytössä.

Onko laitteenne kerännyt kiinnostusta joiltain muilta kansainvälisiltä urheiluorganisaatioilta? Mitä muita strategisia kumppanuuksia yhtiöllä on?

Ensimmäisenä laitteen ottivat käyttöön Suomessa hiihtäjät. WellO2 on Suomessa ollut pitkään Hengitysliiton kumppani ja vastaavanlaisia kumppanuuksia haetaan nyt kansainvälisesti.

Mikä tekee WellO2:sta mielenkiintoisen sijoituskohteen?

WellO2 on ainutlaatuinen, vahvalla patentilla suojattu tuote, joka on todistanut toimivuutensa markkinoilla yli 110 000 laitteen ja erinomaisen käyttäjäpalautteen myötä. Tuotteen teho ja turvallisuus on myös todistettu kliinisissä tutkimuksissa.

Markkinapotentiaali hengitysongelmien hoidossa on valtava ja WellO2 My Breath älysuukappaleen kyky kerätä ainutlaatuista hengitysdataa on pohja lisämyyntiä mahdollistaville liiketoimintamalleille.

Miten WellO2n osakeanti on lähtenyt käyntiin?

Osakeanti on lähtenyt lupaavasti käyntiin ja sijoituksia on tullut Suomen lisäksi myös Saksasta ja Hollannista.

Miltä näyttää WellO2:n pidemmän aikavälin kehityspolku ja erilaiset exit-skenaariot?

Tällä hetkellä yhtiö pitää todennäköisimpänä exit-polkuna myyntiä kansainvälisesti toimivalle teolliselle sijoittajalle. Tuotetta kohtaan on ollut jo kiinnostusta ja alustavia keskusteluja on käyty joidenkin tahojen kanssa. Uskomme, että exit tapahtuisi 3-5 vuoden aikajänteellä.

Onko suunnitelmissa lisää rahoituskierroksia?

Tällä hetkellä ei ole suunniteltu muita rahoituskierroksia. Osakeantikierros on käynnissä Invesdorin sijoitusalustalla.

Lue lisää osakeannista >

Sijoittajien kysymyksiin vastasi Well02 Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Mattelmäki

Tehty kaupallisessa yhteistyössä WellO2 Oy:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
UPM-Kymmene osake: Q2-tulos ei yltänyt odotuksiin – loppuvuoden näkymät ovat hyvät
Kesko osake: Viimeisin tulos odotusten mukainen – merkit rakentamisen piristymisestä ovat lupaavia
Pörssinoteerattujen sijoitustuotteiden hyödyntäminen tuloskauden aikana
Sijoittajan valinnat