WellO2:n osakeanti – kotimainen hengityslaite hoitaa hengitystiesairauksia ja tehostaa urheilusuorituksia

WellO2 Oy on kotimainen varhaisen vaiheen kasvuyhtiö, joka on tuonut kuluttajamarkkinoille WellO2 -nimeä kantavan hengitysharjoituslaitteen. Yhtiö on käynnistänyt osakeannin, jolla se pyrkii kiihdyttämään kasvuaan ja hakemaan vahvempaa jalansijaa kansainvälisiltä markkinoilta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

WellO2 Oy on kotimainen varhaisen vaiheen kasvuyhtiö, joka on tuonut kuluttajamarkkinoille WellO2 -nimeä kantavan hengitysharjoituslaitteen. Yhtiö on käynnistänyt osakeannin, jolla se pyrkii kiihdyttämään kasvuaan ja hakemaan vahvempaa jalansijaa kansainvälisiltä markkinoilta.

WellO2:n osakeanti

  • Osakeannin koko: enintään 237 000 osaketta (1 500 210 EUR)
    • Antia merkattu artikkelin julkaisuhetkellä: 360 999,90 EUR
  • Minimissään kerätään: 696 300 EUR
  • Osakkeiden merkintähinta: 6,33 EUR
  • Minimimerkintämäärä: 50 osaketta (316,5 EUR)
  • Yrityksen pre-money valuaatio: 12,0 milj. EUR
  • Julkinen merkintäaika alkaa: 5.6.2024
  • Merkintäaika päättyy: 1.7.2024

Lue lisää osakeannista >

WellO2 on tuonut markkinoille patentoidun hengitysteitä hoitavan hengityslaitteen

WellO2 sai alkunsa 2000-luvun alussa, kun hengityslaitteen keksijä Aulis Kärkkäinen oli tukehtua kroonisiin hengitystieongelmiinsa. Kärkkäinen yritti löytää keinoja pahenevien astma, allergia ja uniapnea oireidensa lievittämiseen, sillä maksimiinsa kasvatetut lääkeannokset eivät tuntuneet enää riittävän. Höyryn hengittäminen saunassa tuntui kuitenkin helpottavan oireita. Myös pulloon puhaltaminen, eli keuhkoputkien avaamiseen käytetty vastapainepuhallus -menetelmä, tuntui osaltaan auttavan.

Näistä havainnoista Kärkkäiselle syntyi ajatus, että vastapainepuhaltamisen avatessa keuhkoputkia, hoitava lämmin ja kostea höyry voisi päästä etenemään syvemmälle hengitysteissä. Oivalluksesta yhdistää nämä kaksi metodia, sai WellO2 alkunsa.

Jo ensimmäinen WellO2-prototyyppi helpotti hengitystieoireita merkittävästi. Kärkkäinen lähti edistämään ideaa lääketieteen ammattilaisten kanssa vuonna 2012. Matka ideasta kaupalliseksi innovaatioksi on ollut pitkä, ja vaatinut paljon testausta sekä lukemattomia suunnitteluun ja valmistukseen liittyvien pulmien ratkaisua.

Laite on ollut kuluttajan saatavilla vuodesta 2016 – myös kliiniset tutkimukset ovat käynnissä

Kuluttajakäyttöön suunnattu WellO2 on valmis. Kliiniset tutkimukset laitteella on jo julkaistu astman ja äänihäiriöiden hoidon osalta, minkä lisäksi Turun Yliopiston tutkimus uniapneapotilailla on käynnissä tälläkin hetkellä. Ensimmäisiä lupaavia tuloksia tästä tutkimuksesta julkaistiin pohjoismaisessa keuhkoalan kongressissa kesäkuun alussa. Koko tutkimuksen odotetaan valmistuvan tämän vuoden aikana. WellO2- hengitysterapialaite on patentoitu kansainvälisesti, ja sen myynti alkoi suomalaisissa apteekeissa marraskuussa 2016.

Tänä päivänä WellO2:n tarina jatkuu WellO2 Oy-nimisen hyvinvointiteknologiaan erikoistuneen yrityksen alla. Yhtiön tuoteportfolio on vuosien saatossa kasvanut, ja se koostuu WellO2 päälaitteen lisäksi hengitystä mittaavasta My Breath -älysuukappaleesta sekä WellO2 mobiiliapplikaation toisen sukupolven versioista. Hengitysterapialaitteeseen on myös saatavilla mentolitabletteja, jotka tehostavat höyryn avaavaa vaikutusta.

WellO2-hengitysterapialaite sekä laitteeseen sopivat, höyryn avaavaa vaikutusta tehostavat mentolitabletit. Lähde: WellO2

Tuotteen käyttömahdollisuudet ja markkinat ovat laajat

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan jopa yhdeksän kymmenestä ihmisestä maailmassa hengittää runsaasti ilmansaasteita. Puolestaan 1,8 miljardilla ihmisellä on kroonisia hengitystiesairauksia ja yli 2 miljardia ihmistä kärsii väliaikaisista hengitystieinfektioista ja huonon ilman laadun aiheuttamista ongelmista. Valitettavasti tämä trendi ei ole laskeva.

WellO2 voisi auttaa hengitystieoireista kärsiviä hengittämään helpommin ja näin parantaa lukuisten ihmisten elämänlaatua merkittävästi. WellO2 Oy:n seuraava merkittävä tavoite onkin kansainvälinen kasvu ja tuotekehityshankkeiden nopeuttaminen, joihin yhtiö hakee lisärahoitusta.

WellO2 Oy:n liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen tällä hetkellä. Lähde: WellO2

Suomessa WellO2 on jo saavuttanut melko hyvän markkina-aseman. Laitteita myydään vuosittain Suomeen noin 15 000 kappaletta. Yhteensä laitetta on myyty yli 110 000 kappaletta. Jos Suomen volyymi skaalataan maailmalle ja oikaistaan ostovoimalla, on WellO2 Oy:n mukaan sen hengitysterapialaitteen kansainvälinen myyntipotentiaali jopa 9 miljoonaa kappaletta vuosittain.

Markkinapotentiaalia kasvattaa laitteen hyödyt urheilijoille

WellO2 hengityslaitteen hyötyjä on tutkittu Jyväskylän Yliopistossa urheilijoilla. Vaikka tutkimus odottaa vielä lopullista julkaisua, on tutkimusaineistosta julkaistu joitakin raportteja, joissa on todettu laitteen vahvistavan hengityslihaksia ja parantavan hengitysvoimaa. Nämä ominaisuudet ovat urheilijoiden kannalta keskeisiä, sillä ne kehittävät suorituskykyä ja nopeuttavat urheilusuorituksen jälkeistä palautumista,

WellO2:n laite onkin ollut jo vuosia käytössä kotimaisilla ammattiurheilijoilla. Kuluvan vuoden 2024 alussa yhtiö sai tunnustusta myös kansainväliseltä urheiluorganisaatiolta, kun jalkapallon valioliigan joukkue WestHam United otti WellO2 laitteet pelaajiensa vakituiseen käyttöön. Askel on WellO2:n kannalta todella merkittävä, sillä kansainvälisesti tunnetun joukkueen suositus avaa hengityslaitteelle ovia monien miljardien suuruiseen globaaliin ammattiurheilun markkinaan.

Osakeannilla kerättyjen varojen käyttö

Tällä hetkellä WellO2 Oy:n ensisijainen tavoite on kasvaa. Osakeannilla kerätyt varat allokoidaankin kasvun mahdollistamiseen sekä yhtiön aseman lujittamiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Suunnitelmat varojen käytöstä on jaettu kolmeen skenaarioon sen mukaan, miten hyvin järjestetty anti onnistuu.

Ensimmäinen skenaario on se, että annilla onnistutaan keräämään vain minimisumma 696 300 euroa. Tällöin rahoitus käytetään höyryhengityslaitteen lääkinnällisen version FDA ja EU säädösten mukaisen lääkinnällisen laitteen suunnitteluun, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen kuluttajaliiketoiminnan (B2C) sekä EU:n ja Aasia-Tyynenvaltameren alueen yritysmyynnin (B2B) tehostamiseen, sekä WellO2:n mobiiliapplikaation tiettyihin ohjelmistopäivityksiin ja -kehitykseen.

Toisessa skenaariossa osakeantia merkitään 1 100 000 eurolla. Tässä skenaariossa varat ohjataan samoihin kohteisiin kuin ensimmäisessä hahmotelmassa, mutta niiden lisäksi varoja käytetään muun muassa terveydenhuollon käyttöön suunnitellun digitaalisen mallin konseptityöhön, lääkinnällisen laitteen laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen ja tuotannon käynnistämiseen sekä COPD-potilaiden kliiniseen tutkimukseen.

Kolmannessa vaihtoehdossa anti merkitään täyteen ja yhtiö saa tavoittelemansa maksimisumman 1 500 210 euroa. Tällöin rahoituksella katetaan kaikki ensimmäisen ja toisen skenaarion hankkeet, minkä lisäksi varoilla kiihdytetään lääkinnällisen laitteen ensimmäisen mallin tuotantoa ja lanseerataan se markkinoille, julkaistaan mobiiliapplikaation kehittyneet ominaisuudet ja integroidaan käyttäjädata Applen ja Google Health:in kanssa.

Taloudellinen tilanne

WellO2 Oy:n strategia on painottunut viime vuosina vahvasti kehitykseen ja kasvuun. Vuosi 2021 oli yhtiölle todella hyvä, mutta sitä seuranneen vuoden 2022 karhumarkkina oli raskas WellO2 Oy:lle, ja yhtiön liikevaihto laski 30 prosenttia vertailuvuodesta. Vuonna 2023 suunta oli kohti parempaa, ja WellO2 kasvatti liikevaihtoaan prosentilla.

Yhtiön arvioiden mukaan varsinaiseen kasvuun päästään kiinni jo tämän vuoden aikana. Vuodelle 2024 WellO2 odottaa sen liikevaihdon kasvavan 32 prosenttia edellisvuodesta. Vuodelle 2025 odotetaan jopa kolminumeroista kasvua, minkä jälkeen yhtiö odottaa tasaisesti nousevaa, vähintään kaksinumeroista kasvua seuraaville vuosille liiketoiminnan skaalautuessa.

Kuten tämän vaiheen kasvuyhtiöille on tyypillistä, on myös WellO2:n toiminta ollut toistaiseksi tappiollista. Yhtiö kuitenkin arvioi sen kääntävän tuloksensa voitolliseksi jo ensi vuonna 2025.

WellO2 Oy:n taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2022 ja 2023, sekä yhtiön omat ennusteet vuosille 2024-2027. Lähde: WellO2
WellO2 Oy:n kasvuennusteet. Lähde: WellO2

Sijoittajan näkökulma

WellO2 on sijoittajan näkökulmasta mielenkiintoinen case. Yhtiön kehittämällä patentoitudulla hengityslaitteella on merkittävä markkinapotentiaali. Valitettavasti ilmansaasteiden määrä globaalisti on kasvanut hurjasti, ja maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan käytännössä koko maapallon ihmispopulaatio (99 % ihmisistä) hengittää ilmaa, joka ylittää järjestön määrittämät terveydelle haitallisuuden arvot. Saasteiden aiheuttamista terveysongelmista kärsii tai tulee kärsimään valtava osuus maailman väestöstä.

WellO2 Oy tarjoaa tähän valtavaan haasteeseen helpotusta. Jo julkaistujen kliinisten tutkimusten perusteella laite helpottaa ainakin astman oireita, minkä myötä laite täyttää Yhdistyneiden kansakuntien kestävänkehityksen tavoitteiden (SDG, Sustainable Development Goals) kolmannen kohdan, joka koskee maailman väestön hyvinvointia ja terveyttä. Markkinapotentiaalia kasvattaa entisestään laitteen hyödyt laulajille ja urheilijoille, sekä muista hengitystievaikeuksista kärsiville.

Sijoittajan näkökulmasta lupaava asia on myös se, että kansainvälisesti patentoidulla WellO2-laitteella ei toistaiseksi ole täysin suoraa kilpailijaa. Vaikka joitakin hengitysharjoituslaitteita markkinoilta löytyy, ei muissa tuotteissa ole yhdistettynä lämmitä höyryä ja vastusta sekä sisään- että uloshengittäessä.

Päälaitteen ohella WellO2 on kehittänyt laitteeseen sopivia ”lisäosia”, jotka kasvattavat tuotteen houkuttelevuutta. Erityisesti My Breath -älysuukappale lisännee kiinnostusta kilpaurheilun ja terveydenhuollon markkinassa, sillä suukappale mahdollistaa hengitysvoiman, hengitysvirtauksen ja -kapasiteetin seuraamisen.

Riskinä kasvutavoitteista jääminen sekä suhdanneherkkyys

WellO2 Oy:een sijoituskohteena liittyy toki myös riskejä. Vaikka teknisesti yhtiön tuotteen markkinapotentiaali kattaa koko maapallon väestön, on se toistaiseksi melko hintava, minkä takia se ei käytännössä ole kaikkien hengitystiesairauksista kärsivien ihmisten saatavissa. Toki hinta voi laskea, jos yhtiö onnistuu skaalaamaan laitteen tuotannon ja tehostamaan sen valmistuskustannuksia. Toistaiseksi laitteen suurin potentiaali lieneekin urheilijoiden keskuudessa, ainakin siihen asti, että loputkin kliiniset tutkimukset saadaan valmiiksi ja WellO2 lanseeraa laitteen lääkinnällisen version.

Yksi riski on kasvutavoitteista jääminen. Yhtiö on panostanut ja panostaa vahvasti kasvuun. Kasvun hidastuminen ja tavoitteista jääminen veisi kauemmaksi liiketoiminnan kriittisen pisteen saavuttamista. Niin kauan, kun WellO2 on tarjolla vain syklisillä kuluttajamarkkinoilla, on yhtiö myös herkempi talouden suhdannevaihteluille. Lääkintälaitestatuksen saavuttaminen avaisi yhtiölle myös defensiivisen terveydenhuoltomarkkinan, mikä tasapainottaisi liiketoiminnan kehitystä laskusuhdanteissa.

Osakeannin valuaatio on 12 miljoonaa euroa ennen osakeannista saatavia varoja. Yhtiön valuaatio perustuu tulevaisuuden kasvuun. Vuoden 2026 tulosennuste on 1,1 miljoonaa euroa, jota käyttämällä vuoden 2026 P/E-luvuksi saadaan 10,8.

Lue lisää osakeannista >

Tehty kaupallisessa yhteistyössä WellO2 Oy:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
Trendaavat osakesektorit ja viikon treidi-idea: DocuSign.
Viikon kansainvälinen kasvuosake: tekoälytuotteet tukevat ServiceNow:n kasvua
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat