Northcrypto

Pärjäävätkö menneisyyden voittajarahastot myös tulevaisuudessa?

Sijoitusalan markkinointiviestintä on rakennettu pitkälti historiallisten tuottojen varaan – se myy, mikä on historiassa menestynyt. Varainhoitoalan markkinointiesitteissä voi usein havaita pienellä kirjoitetun huomautuksen ”historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta”. Vaikka tämän huomautuksen taustalla on pitkälti regulatoriset vaateet, pitää se sisällään suuren viisauden: vain harvoin historiallisilla tuotoilla voi ennustaa tulevaisuutta – olipa sitten kyse yksittäisistä osakkeista tai aktiivisesti hoidetuista rahastoista.

Julkaistu: 09.07.2016 Kirjoittaja:

aktiivirahasto ETF rahastot ylituotto

Kirjoitimme hiljattain eurooppalaisten rahastojen heikosta kyvykkyydestä voittaa relevantti vertailuindeksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme historiallisesti menestyneiden rahastojen ylituottojen pysyvyyttä nojaten Standard & Poorsin (”S&P”) puolivuosittain ylläpitämään tutkimusdataan yhdysvaltalaisilla osakerahastoilla. Siinä arvioidaan historiallisesti parhaiden rahastojen kyvykkyyttä säilyä parhaiden joukossa myös tulevaisuudessa.

Rahaston hyvä historiallinen tuotto ei ennusta hyvää tuottoa tulevaisuudessa

Lopputuloksena hyvä historia tarkoittaa vain harvoin myös hyvää tulevaisuutta. Tämä tekee aktiivirahastovalinnan sijoittajan kannalta haasteelliseksi. Usein historiallisen menestyksen taustalta voi löytyä esimerkiksi markkinatilanteeseen sopivan sijoitustyylin hyödyntäminen tai voimakkaan näkemyksen ottaminen onnistuneesti tiettyyn markkinatilanteeseen tai tietyille markkinoille – tuurilla tai taidolla. Historiallisella ylituotolla suhteessa relevanttiin vertailuindeksiin ei vaikuta yksistään olevan juurikaan ennustekykyä tulevaisuuden tuottoihin ja parhaiden rahastojen valintaan (lue tästä lisää hyvän aktiivirahaston toivottavista ominaisuuksista).

Kuinka hyvin historiassa menestyneet rahastot pärjäävät tulevaisuudessa?

S&P tutkii rahastojen menestystä yhdysvaltalaisten kotimarkkinarahastojen keskuudessa puolivuosittain. Tuoreimman viime vuoden lopun päivityksen perusteella kaikkiaan 678 rahastosta, jotka kuuluivat parhaimpaan neljännekseen syyskuussa 2013 vain 4,28 % onnistui pysymään siellä vielä kahden vuoden kuluttua syyskuussa 2015. Parhaimmat neljännekset muodostettiin rahastoista, jotka olivat tuottaneet eniten edellisen kolmen vuoden ajanjaksona.

On kuitenkin huomioitava, että S&P:n tutkimus nojaa yhdysvaltalaisiin kotimaisiin osakerahastoihin. Yhdysvaltain osakemarkkinoita pidetään maailman tehokkaimpina, mikä lienee maailman haastavin markkina ylituottojen tekemiseen. On hyvin mahdollista, että vähemmän tehokkailla markkinoilla pätevillä salkunhoitajilla on mahdollista onnistua paremmin (lue tästä lisää). Suomalaisten osakerahastojen parhaimmistoa ja mahdollisten ylituottojen pysyvyyttä voit seurata omasta seurannannastamme jäsenillemme. Lisäksi piensijoittaja voi hyödyntää pienempien osakkeiden hinnoittelun epätehokkuutta, mikä ei onnistu suuria varallisuusmassoja hallinnoivilla rahastoilla.

Tyylisijoittamisella voit onnistua voittamaan markkinat aktiivista rahastoa varmemmin

Tulevaisuudessa menestyvän huippurahaston löytäminen voi olla haastavaa. Hyviäkin ominaispiirteitä omanneen lisäarvoa tuottaneen rahaston edellytykset lisäarvon tekemiseen voivat muuttua esimerkiksi salkunhoitajien muutosten tai uusien fokusalueiden myötä. Näistä riskeistä tuotetarjoajat, kuten rahastoyhtiöt, kertovat harvoin vapaaehtoisesti. Usein voikin olla helpompi löytää tehokas ja läpinäkyvä sijoitusstrategia, jolla markkinat voi voittaa. Olemme kirjoittaneet paljon systemaattisen sijoitusstrategian/-tyylin noudattamisen tärkeydestä matkalla hyviin tuottoihin.

Usein sijoittajilta kuitenkin puuttuu sekä sijoitustrategia että sen kurinalainen noudattaminen. Sijoittaja voi valita perinteisen aktiivisen rahaston, jonka salkunhoitajan hän uskoo kykenevän noudattamaan haluttua strategiaa ja kenties tekemään myös muuta lisäarvoa. Usein aktiivirahaston tyylin selvittäminen tai ylipäätään sen olemassaolo voi olla kyseenalainen kuten hiljattain kirjoitimme suomalaisten osakerahastojen valikoimaa peratessamme. Lisäksi tiettyä tyyliä noudattavaan aktiivirahastoon liittyy aina salkunhoitajariski niin hyvässä kuin pahassa. Onneksi tänä päivänä kansainvälisten investointipankkien tutkimusyksiköt ovat tuoneet markkinoille ETF-rahastoja, jotka tarjoavat erinomaisen helppoja ratkaisuja tehokkaan ja kurinalaisen sijoitusstrategian hyödyntämiseen.

Esimerkkinä yhdysvaltalaiset osinkoaristokraatit

Esimerkiksi kolmen vuoden liukuvilla tuottojaksoilla mitattuna hyvää ja kasvavaa osinkotuottoa maksavilla yhtiöillä (ns. osinkoaristokraateilla) on voinut voittaa perinteisen vertailuindeksin hyvin systemaattisesti lähes kaikilla kolmen vuoden mittausperiodeilla. Lisäksi riski on ollut keskimäärin vastaavaa markkinaindeksiä pienempi (lue tästä lisää).

Alla olevasta kuvaajasta voidaan havaita kolmen vuoden liukuvista tuottoperiodeista, että ns. osinkoaristokraattistrategiaa noudattava indeksi on voittanut tyypillisen amerikkalaisosakkeiden kehitystä kuvaavan perinteisen markkina-arvopainotteisen vertailuindeksin (S&P 500) peräti 95 % ajasta. Riski volatiliteetilla (heilunnalla) mitattuna on ollut osinkoaristokraatti-indeksillä perinteistä markkina-arvopainotteista indeksiä alhaisempi 92 % ajasta (voit lukea lisää osinkoaristokraateista tästä ja tästä).

Vastaavaan suoritukseen ei ole kyennyt juuri mikään aktiivinen rahasto Yhdysvalloissa

Sijoittajan on kuitenkin huomioitava, että aristokraatteihin sijoittavaan ETF:ään liittyy kustannuksia, mistä syystä lopputulos ei ole aivan indeksin veroinen edes kustannustehokkaalla ETF-rahastolla toteutettuna.

Kuvassa sinisellä käyrällä ja vasemmalla akselilla on esitetty osinkoaristokraatti-indeksin kolmen vuoden liukuva tuottokehitys. Vihreällä on vastaava perinteiselle markkinaindeksille. Harmaat palkit kertovat puolestaan oikealla akselilla kunkin ajanhetken liukuvan kolmen vuoden ylituoton osinkoaristokraattistrategialla.

Osinkoaristokraatit ovat hyvä esimerkki tuottoisasta ja ymmärrettävästä sijoitusstrategiasta

Lähde: Morningstar ja ProShares.

Lisää tehokkaiksi todettuja sijoitustyylejä voit etsiä ETF-valintatyökalustamme sekä Strategiamestari-mallisalkustamme (vain jäsenille). Aktiivisten ja passiivisten rahastojen menestykseen sekä menestyvien aktiivirahastojen keskeisiin ominaisuuksiin voit tutustua laajemmin kokoomamme analyysin avulla.

Alkuperäinen S&P:n tutkimustiivistelmä ”Does Past Performance Matter? The Persistence Scorecard (12/2015)” löytyy täältä.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy