10 globaalia osinkoyhtiötä – säännöllistä rahavirtaa

Osinkosijoittaminen on yksi tunnetuimmista sijoitustyyleistä. Osinkoyhtiöt ovat usein vakaita. Osingonkasvattajat tuottavat pitkässä juoksussa parhaiten.

Sami Väänänen
Sami Väänänen

Osinkosijoittaminen on yksi tunnetuimmista sijoitustyyleistä. Osinkoyhtiöt ovat usein vakaita. Osingonkasvattajat tuottavat pitkässä juoksussa parhaiten.

Yritykset maksavat osakkeenomistajilleen osuuden voitosta eli osingon. Osinkoon on mediassa liitetty monenlaisia mielikuvia, mutta totuus on se, että osinko maksetaan siitä jäljelle jäävästä osuudesta, mistä on jo maksettu palkat, investoinnit, raaka-aineet ynnä muut kulut. Kolikon kääntöpuolena on toki se, että mitä suurempi osinko maksetaan, sitä vähemmän voidaan käyttää rahaa investointeihin. Investoinneilla voidaan pyrkiä laajentumaan uusille markkina-alueille tai kehittämään uusia tai myyvempiä tuotteita.

Korkeaa osinkotuottoa vai osinkoaristokraatteja?

Osinkoyhtiöksi voidaan lukea ainakin seuraavat tapaukset:

1. Yritys maksaa korkean osingon suhteessa osakkeen hintaan. Esimerkiksi MTN Group, jonka osinko on noin 10,6 % tai Fortum, jonka osinko on noin 8 %.

2. Yritys kasvattaa osinkoaan vuodesta toiseen. Tällaisesta käytetään nimitystä osinkoaristokraatti. Osinkoaristokraattien arvostusluvut ovat usein korkeat, jolloin vuotuinen osinkotuotto voi olla matala. Esimerkkinä Coca-Cola, jonka osinkotuotto on noin 2,9 %.

Yritys maksaa korkeaa osinkoa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: investointitarve on vähäinen tai yritys on saanut huomattavasti rahaa kertaluontoisesti (esimerkiksi yrityskaupasta). Osingonjakosuhde kuvaa osingon osuutta tuloksesta. Jos osingonjakosuhde on 100 %, maksaa yritys koko tuloksensa ulos osinkona. Osingonjakosuhde ei kestävästi voi ylittää tulosta. Tällöin investointikyky laskee ja yhtiön oma pääoma alenee. Vastaavasti kasvava osinko kertoo nousevasta tuloskehityksestä ja menestyksekkäästä liiketoiminnasta. Tästä syystä osingonkasvattajat ovat usein tuottavampia sijoituskohteita.

Yritys voi toki ”jakaa varoja” sijoittajille muillakin tavoilla, kuten omien osakkeiden takaisinostolla. Tämä nostaa (teoriassa) yksittäisen osakkeen arvoa osakkeiden lukumäärän vähentyessä.

Esimerkki osinkoyhtiöistä kokonaistuotoin

20160610-kokis-fum

Taulukosta nähdään, että Fortumin osinkoprosentti on ollut keskimäärin 5,84 %, kun Coca-Colan osinkoprosentti on ollut keskimäärin 2,79. Coca-Cola on merkittävästi kasvattanut osinkoaan vuodesta toiseen euromääräisesti. Fortumin osinko on pysynyt tasaisena.

Vuoden 2006 lopusta näihin päiviin asti Fortum on tuottanut noin 14,8 %. Coca-Cola on tuottanut samalla aikaperiodilla noin 186,8 %. Tietysti on pidettävä mielessä, että yhtiöt ovat eri toimialoilta ja osakkeen kehitykseen vaikuttaa muukin kuin osinkopolitiikka.

Osinkosijoittaminen historiallisesti

Kuvasta 1 nähdään indeksitasolla eri sijotustyylien menestyminen vuoden aikavälillä. Vuoden 2016 epävarmoina aikoina osinko-osakkeet pärjäsivät paremmin kuin muut kuvatut sijoitustyylit.

Osinkosijoittaja saa kassavirtaa, mikä auttaa jaksamaan markkinoiden rytistessäkin. Verrattuna muihin sijoitustyyleihin, osinko-osakkeet ovat olleet suhteellisen vakaita. Markkinakatsaus: mistä tuottoa? löytyy kymmenen vuoden tuottokuvaajat eri sijoitustyyleistä.

Kuva 1. Indeksit historiallisesti.

20160602-markkinakatsaus-msci-1v

Mistä osinkoyhtiöt löytää?

Osinkoyhtiöiden löytäminen on suhteellisen helppoa, mikäli etsitään yhtiöitä, joiden edellisen vuoden osinko oli korkea. Hieman vaikeampaa on tavalliselle sijoittajalle löytää yhtiöitä, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan tasaisesti. Näiden löytämiseksi pitää usein käyttää osakkeiden seulomispalveluita (”screening”), joita muutamia voi löytyä Internetin syövereistä.

Sivustoltamme löytyy Suomalaisten osakkeiden valintatyökalu, millä Sijoittaja.fi:n jäsen saa helposti valmiit listat Helsingin pörssin osinkokoneista. Osinkokoneeksi on luokiteltu yhtiöt, joilla on hyvä kuuden vuoden osinkohistoria ja nykyinen osinkotuotto.

Osinkotyökalu

Toinen helppo tapa päästä käsiksi hajautetusti osinkoyhtiöihin on hyödyntää osinkoyhtiöihin sijoittavia ETF-rahastoja. Sijoittaja voi katsoa, mitä osakkeita kyseiset ETF:t sisältävät ja ostaa samoja yhtiöitä omaan salkkuun. ETF-valintatyökalusta löytyy valmis lista osinko-osakkeisiin sijoittavista ETF-rahastoista.

Markkinat voivat aina muuttua ja yhtiö, joka on maksanut kasvavaa tai muuten hyvää osinkoa menneisyydessä, ei välttämättä maksa sitä tulevaisuudessa. Tästä syystä osinkostatusta on arvioitava vuosittain. Tietyt yritykset yrittävät varmistaa sen, että osingonmaksu on ennalta-arvattavaa ja nousu-uralla. Pitkään osinkoa maksaneet yritykset ylpeilevät ns. ”osinkoaristokraatin” statuksella. Osinkoaristokraatiksi pääsee Yhdysvalloissa, mikäli on kasvattanut osakekohtaista osinkoaan vähintään 25 vuotta katkeamatta. Euroopassa osinkoaristokraatiksi pääsee jo kymmenen vuoden korotuksella. Suomessa tämän statuksen saa ensi keväänä Raisio.

Maailmanlaajuisesti kymmenen tunnettua osinkokonetta:

Alla oleva TOP-10-lista on poimittu globaaleihin osakkeisiin sijoittavasta tehokkaasta ETF:stä. Kyseessä on SPDR:n ETF, jonka kokonaiskulusuhde on kohtalainen eli 0,45 % p.a. Kokoa ETF:llä on noin 145 miljoonaa euroa ja keskimääräinen päivävaihto noin 66 tuhatta euroa. ETF jakaa ulos tuotto-osuutta kvartaaleittain. Edellisen 12 kuukauden tuotto-osuuden suuruus on noin 4,04 %. Indeksissä olevien osakkeiden osingon suuruus on noin 5 %.

1. Williams Companies Inc

Yhdysvaltalainen Williams Companies on energiayhtiö. Tarkemmin sanottuna toimii mm. maakaasun jalostamisessa ja kuljettamisessa. Yritys on kasvattanut osinkoaan hyvin. Edellisen 12 kuukauden osinkoprosentti on poikkeuksellisen korkea: noin 10,8 %.

2. MTN Group ltd

MTN Group on eteläafrikkalainen telekommunikaatiosektorin yritys. Suorat sijoitukset voivat olla tavallisen sijoittajan kannalta kalliita eteläafrikan markkinoille. Osinkoa yritys maksaa puolivuosittain. Edellisen 12 kuukauden osinkoprosentti on noin 9 %.

3. Enbridge Income Fund Holding

Enbridge Income Fund Holdings Inc. on kanadalainen holding-yhtiö, mikä keskittyy sijoittamaan energisektorin infrastruktuuriin Kanadassa.

4. Fortum Oyj

Fortum on suomalainen yhdyskuntapalvelusektorin yritys.

5. R.R. Donnelley & Sons Company

R.R. Donnelley & Sons tarjoaa kaupallista tulostus- ja informaatiopalveluita. Liikevaihto ja dollarimääräinen osinko on polkenut paikoillaan jo kymmenen vuoden ajan.

6. Foschini Group Limited

Listan toinen eteläafrikkalainen yhtiö. Foschini Group on myös holdingyhtiö, mikä sijoittaa ja hallinnoi eteläafrikkalaisia vaate-, kosmetiikka- ja korukauppoja. Yritys on luopunut korkeista osinkoprosenteista ja siirtynyt kasvattamaan valuuttamääräistä osinkoa.

7. Helmerich & Payne Inc.

Helmerich & Payne poraa sopimuksesta öljyä ja kaasua Meksikonlahdella ja Etelä-Amerikassa. Yritys on tehnyt valtavia liikkeitä osinkopolitiikassaan ja alkanut maksamaan poikkeuksellisen korkeaa osinkoa viime vuosina.

8. Telia Company AB

Telia Company tarjoaa mm. telekommunikaatiopalveluita. Osinko on pysynyt liki paikallaan edelliset viisi vuotta.

9. Advanced Info Service Public Co. Ltd.

Advanced Info Service Public Company Limited on thaimaalainen yritys joka tarjoaa matkapuhelinpalveluita ultraseksikkäissä NMT900- ja GSM-verkoissa. Maassa maan tavalla, sanotaan. Yrityksen liiketoiminta on ollut kannattavaa ja noususuunnassa. Tämä on näkynyt kasvaneina osinkoina.

10. Total S.A.

Total S.A. on energiasektorin yhtiö, joka on mukana öljyn ja maakaasun kaikissa tuotanto- ja myyntivaiheissa. Yritys on pystynyt pitämään osingonmaksusuhteensa kohtalaisen korkealla tasolla. Osinkoprosentti on pysytellyt yli viiden prosentin edellisen kymmenen vuoden aikana.

Osinkokoneita löytyy myös markkinakatsauksestamme

Ylläpidämme kuukausittain päivittyvää markkinakatsausta, josta löytää kaiken olennaisen tiedon sijoituspäätösten tueksi. Katsauksesta löytyy mm. suomalaisten osinko-osakkeiden TOP 5 -lista. Seuraamme katsauksesa myös eri strategioiden toimivuutta. Katsauksesta löytyvät strategioiden tuottokuvaajat.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat