Osallistu osakeantiin!

Analyysi: Mandatumilta vahva tulos – vuoden 2023 ohjaus hieman laimea

Mandatum julkaisi ensimmäisen osavuosituloksen itsenäisenä yhtiönä. Q3-tulos oli vahva, mutta markkinoiden reaktio tulokseen oli nihkeä. Lue analyysi!

Julkaistu: 08.11.2023 Kirjoittaja:

analyysi Mandatum osakkeet sijoitusideat

Mandatum

Mandatum on holdingyhtiö, joka harjoittaa liiketoimintaansa tytäryhtiöidensä kautta. Mandatum-konserniin kuuluu kaksi liiketoiminta-aluetta, henkivakuutus ja omaisuudenhoito. 

  • Mandatum Life (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö) tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen, eläkevarautumisen ja henkilövakuuttamisen palveluita. 
  • Mandatum Asset Management on sijoituspalveluyritys, joka yhdistää rahastoliiketoiminnan, täyden valtakirjan ja konsultatiivisen varainhoidon palvelut. Ennen osittaisjakautumista Mandatum Asset Management vastasi myös Sampo-konsernin omaisuudenhoitopalveluista.

Vuonna 2022 Mandatum toi noin 14 prosenttia entisen emoyhtiönsä Sampo-konsernin tuloksesta ennen veroja. Mandatumin koko vuoden tulos oli 236 miljoona euroa ennen Sampo Oyj:lle maksettua konserniavustusta sekä veroja. Mandatumin hallinoitavien asiakasvarojen arvo on puolestaan 11,2 miljardia euroa (30.9.2023).

Mandatum-konsernin organisaatiorakenne. Lähde: Mandatum

Mandatumin Q3/2023-tulos

Vuoden 2023 kolmas neljännes oli Mandatumin ensimmäinen kvartaali itsenäisenä yhtiönä. Vuosineljänneksellä Mandatumin tulos ennen veroja oli 83,9 M€ (vertailukausi -21,2 M€). Vuoden kolmannella neljänneksellä Mandatum hyötyi korkeasta korkotasosta erityisesti korkosijoitusten paremman tuoton sekä vakuutussopimusvelan alenemisen muodossa. Merkittävin syy yhtiön tuloksen voimakkaaseen paranemiseen olikin sijoitustoiminnan tulos, joka oli 67,2 miljoonaa euroa (2022: -50,5 M€). Alkuperäisen kannan omaisuuden sijoitustuotto oli Q3:lla 0,5 prosenttia, minkä lisäksi vakuutussopimusvelan diskonttauskoron nousu paransi sijoitustoiminnan tulosta. Vertailukauden osalta sijoitusomaisuuden tuotto oli -2,3 prosenttia, jota vain osittain kompensoi vuosineljänneksen aikainen diskonttauskoron nousu.

Q3:lla Mandatumin palkkiotulos oli 12,7 miljoonaa euroa (18,7). Vertailukauden palkkiotulos sisältää 8,5 miljoonan euron kertaluonteisen tuottosidonnaisen palkkiotuoton. Vuosineljänneksen nettomerkinnät olivat 95,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 49,9 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden. Riskihenkivakuuttamisen tulos Q3:lla oli 7,4 miljoonaa euroa (-0,1). Kasvun taustalla oli vakuutuspalvelumarginaalin (CSM) ja riskioikaisun (RA) tulosvaikutteinen purkautuminen, joka oli vuosineljänneksen osalta 6,2 miljoonaa euroa vertailukautta korkeampi. Ifin kanssa solmitun kannansiirtosopimuksen osuus kasvusta oli noin kolme miljoonaa euroa.

Mandatumin vakavaraisuusasema kehittyi suotuisasti vuosineljänneksen hyvän tuloksen ja korkojen nousun johdosta, ja oli katsauskauden päätteeksi kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla. Osinkokertymän huomioiva pro forma-vakavaraisuussuhde nousi kesäkuun lopun 225 prosentista 237 prosenttiin.

Näkymät vuodelle 2023

Mandatum antoi Q3-osavuosikatsauksen yhteydessä ohjauksen vuodelle 2023, jonka mukaan konsernin vähän pääomaa sitovan, asiakasvarojen hoitoon liittyvän liiketoiminnan odotetaan yltävän nettomerkintöihin, jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista. Mandatumin mukaan markkinatilanne ja asiakkaiden käyttäytyminen vaikuttavat vuotuisiin nettomerkintöihin. Vaikka yhtiö on pystynyt ylläpitämään kurinalaista hinnoittelua ja vakaata palkkiomarginaalia asiakasvarojen hoitoon liittyvässä liiketoiminnassa vuoden kolmannen kvartaalin aikana, palkkiotulos vuodelle 2023 on riippuvainen myös pääomamarkkinoiden kehityksestä.

Laskuperustekorkoisessa liiketoiminnassaan Mandatum on luottavainen laskuperustekorkoisen kannan supistumiseen pitkällä aikavälillä, vaikka vuosittaista vaihtelua kannan kehittymisessä voi esiintyä. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulokseen vaikuttaa pääomamarkkinoiden kehitys, vaikka Mandatum on vähentänyt laskuperustekorkoisen kannan markkinariskiä merkittävästi. Lisäksi toimialalle tyypilliseen tapaan Mandatumin kokonaistulokseen vaikuttavat vakuutusmatemaattiset oletukset, joita päivitetään säännöllisesti.

Mandatumin taloudelliset tavoitteet

  • Keskipitkällä aikavälillä Mandatum tavoittelee vuotuisia nettomerkintöjä, jotka ovat 5 prosenttia hallinnoitavista asiakasvaroista.
  • Mandatum tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 170–200 %:n vakavaraisuussuhdetta.
  • Mandatum pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosien 2024–2026 aikana kumulatiivisesti 500 miljoonaa euroa osinkoja, mahdollisten ylimääräisten varojenjaon tuodessa lisäpotentiaalia.

Mandatum irrotettiin Sammosta omaksi pörssiyhtiöksi

Sampo-konsernin hallitus ilmoitti vuoden 2022 joulukuun alussa aloittavansa strategisen arvioinnin sen tytäryhtiön, henkivakuutusliiketoimintaa sekä vakuutuksellista varainhoitoa harjoittavan Mandatumin suhteen. Sammon suurimmat sijoitukset If, Topdanmark ja Hastings ovat kaikki vahinkovakuuttamiseen keskittyviä yhtiöitä, kun taas Mandatum keskittyy varainhoitoon ja henkivakuuttamiseen. Sampo näki järkevänä keskittyä vain vahinkovakuuttamiseen, minkä takia Mandatum ei soveltunut enää osaksi Sampoa.

29.3.2023 Sampo Oyj tiedotti tavoittelevansa Mandatumin listaamista Helsingin pörssiin ja yhtiön eriyttämistä Sampo-konsernista. Päätös vahvistettiin Sammon yhtiökokouksessa 17.5.2023. Osittaisjakautumisessa kaikki Mandatum Holding Oy:n osakkeet ja niihin liittyvät varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Mandatum Oyj:lle. Sammon osakkeenomistajat saavat jokaista omistamaansa Sammon osaketta kohti yhden Mandatumin osakkeen. Mandatum irrotettiin omaksi yhtiökseen 1. lokakuuta. Kaupankäynti Mandatumin osakkeilla alkoi Helsingin pörssin päälistalla 2.10.2023, kaupankäyntitunnuksella MANTA.

Teimme Mandatumin listautumisesta myös SIJOITTAJA -podcastin jakson. Kuuntele jakso Spotifyssa!

Mandatum heti suomalaisten suosituimpien osakkeitten joukkoon

Ennen osittaisjakautumista Sampo oli Suomen neljänneksi suosituin pörssiyhtiö omistajien lukumäärällä mitattuna. Sammolla on hieman yli 200 000 suomalaista yksityishenkilöä omistajina. Vain Nordealla, Nokialla ja Fortumilla oli muutamia kymmeniä tuhansia omistajia enemmän. Kun Sammon osakkeenomistavat saivat yhden Mandatumin osakkeen jokaisesta Sammon osakkeesta, tuli Mandatumista yhtä omistettu osake kuin Sammosta omistajamäärällä mitattuna.

Hieman yllättäen Mandatum on ensimmäisen pörssikuukautensa aikana kivunnut Helsingin pörssin kolmanneksi omistetuimmaksi yhtiöksi. Euroclear Finlandin tuoreista tilastoista selviää, että lokakuun loppuun mennessä Mandatumilla oli lähes 222 000 omistajaa, ja omistajien määrällä mitattuna sen edellä ovat vain Nordea ja Nokia.

Osittaisjakautumisella ei kerätty uutta pääomaa

Mandatumin osittaisjakautumisella ja listautumisella ei kerätty uutta pääomaa, eikä yhtiön entinen emoyhtiö Sampo myynyt Mandatumin osakkeita. Täten osakkeelle ei myöskään asetettu listautumishintaa. Mandatumin osakekurssi määräytyi normaalissa pörssikaupankäynnissä.

Miten saatua Mandatumin osaketta verotetaan?

Sampo on pyytänyt verottajalta etukäteen päätöstä osittaisjakaumisen suhteen, ja verohallinnon sitovan päätöksen mukaan jakautuminen on veroneutraali eli jakautumisesta ei koidu välittömiä veroseuraamuksia Sammon osakkeenomistajille, jotka ovat suomeen verovelvollisia. Myyntivoittoa tai -tappiota verotetaan kuitenkin normaalisti siinä vaiheessa, kun uuden osakkeen omistaja myy saamansa Mandatumin osakkeet. Toki osakesäästötilillä verotus realisoituu vasta kun varallisuutta nostetaan pois tililtä.

Myyntivoittoa tai -tappiota laskettaessa tulee tietää osakkeen hankintameno. Osittaisjakautumisen myötä Sammon osakkeen hankintameno jakautuu Sammon ja Mandatumin kesken. Sammon sijoittajasuhdepäällikön Mirko Hurmerinnan mukaan jakosuhde perustuu yhtiöiden nettovarallisuuden jakosuhteeseen jakautumishetkellä. Tällöin kummankin osakkeen hankintameno lasketaan ennen jakautumista ostetun Sammon osakkeen hankintamenosta suhteessa nettovarallisuuden jakautumiseen Sammon ja Mandatumin välillä. Vaihtoehtoisesti jakosuhde voidaan Hurmerinnan mukaan määritellä osakkeiden käypien arvojen perusteella, mikäli tämä poikkeaa merkittävästi nettovarallisuuden jakosuhteesta.

Sampo odottaa Verohallinnon antavan ohjeistuksen ja vahvistavan hankintamenon jakosuhteen arviolta kahden kuukauden kuluessa jakautumisesta

Millaiselta sijoitukselta Mandatum Oyj:n osake vaikuttaa?

Mandatumin osake aloitti pörssitaipaleen mollivoittoisesti. Ennakkoarvailuissa osakkeen hinnaksi määritettiin noin 4,5 euroa. Kaupankäynti kuitenkin aloitettiin alle neljällä eurolla ja ensimmäisen pörssipäivän päätöskurssi oli 3,67 euroa. Ensimmäisen pörssiviikon ajan osakekurssi oli pääosin laskusuunnassa.

Odotuksia Mandatumin ensimmäiselle osavuositulokselle oli vaikea etukäteen arvioida. Hyvältä vaikuttaneen osavuosikatsauksen jälkeen pörssin auetessa Mandatum Oyj:n osake otti reippaan pompun ylös, mutta kääntyi kuitenkin pian selvään laskuun.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Liity Sijoittaja.fi-jäseneksi ja saat lukuoikeuden koko sisältöön, Osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön sekä mallisalkut.

Aloita sijoittaminen uudella varmuudella
ja tiedolla – kokeile ilmaiseksi kahden viikon ajan!

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI

Kuuntele aiheesta myös SIJOITTAJA -podcast:Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy