Nämä ruotsalaisosakkeet hyötyvät heikosta kruunusta – tarkastelussa kaksi turvallisuusalan jättiä

Ruotsin kruunu on heikentynyt viime aikoina merkittävästi suhteessa muihin valuuttoihin. Kannattaako sijoittajan kääntää katse länteen? Tarkastelussa kaksi ruotsalaista yhtiötä, jotka hyötyvät heikentyneestä kruunusta.

Vieraileva kirjoittaja
Vieraileva kirjoittaja

Ruotsin kruunu on heikentynyt viime aikoina merkittävästi suhteessa muihin valuuttoihin. Kannattaako sijoittajan kääntää katse länteen? Tarkastelussa kaksi ruotsalaista yhtiötä, jotka hyötyvät heikentyneestä kruunusta.

Ruotsin kruunun heikentyminen kasvattaa eurosijoittajan ostovoimaa

Ruotsin kruunun heikentyminen on kasvattanut euroissa sijoittavan ostovoimaa. Vaikka valuuttakurssien suunnat ovat usein arvaamattomia, niin tilanne on nyt suomalaisen euroissa sijoittavan kannalta herkullinen.

Kansainväliset yhtiöt, joiden tuloista valtaosa on muussa valuutassa kuin kruunuissa, hyötyvät heikosta kruunusta. Kotimarkkinayritykset, joiden tuotot ovat kruunuissa, mutta kustannuksista merkittävä osa on muussa valuutassa, puolestaan kärsivät heikosta kruunusta.

Assa Abloy ja Securitas ovat molemmat kansainvälisiä jättejä, joita yhdistävät turvallisuuden perustarve sekä mittavat yritysostot. Markkinaympäristön haasteista huolimatta molemmat yhtiöt ovat edenneet positiiviseen suuntaan. Assa Abloyn ja Securitaksen osakekurssit ovat myös kulkeneet indeksin tahdissa.

Assa Abloy – hitusen aiempaa edullisempi

Assa Abloy* on yli 130 brändin rypäs, joka valmistaa muun muassa lukitus- ja ovijärjestelmiä sekä erilaisia heloja. Sen liikevaihto oli viime vuonna noin 12 miljardia euroa ja nettotulos oli 11 prosenttia liikevaihdosta.

Assa Abloy oli yksi Sijoittajan ideoista tammikuun lopussa. Yhtiön liiketoiminta on sittemmin kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta osakekurssi liikkuu tällä hetkellä suurinpiirtein samalla tasolla. Assa Abloy on kansainvälisen osaketyökalun ruotsalaisyhtiöiden kakkonen edellään vain Alfa Laval korkeampien momenttipisteiden takia.

Assa Abloy on historiallisesti ollut nopeasti kasvava, kannattava ja sen liiketoiminta on ollut suhdannekestävää. Assa Abloy on yksi laadukkaimmista pohjoismaisista teollisuusyhtiöistä. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 19 prosenttia ja osakekohtainen tulos parani 23 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta viisi prosenttiyksikköä selittyi suotuisista valuuttakursseista ja 11 prosenttiyksikköä yritysostoista.

Assa Abloy on aktiivinen yritysostaja

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiö teki kahdeksan yritysostoa. Toisella vuosineljänneksellä Assa Abloy sai päätökseen yhden merkittävimmistä yritysostoistaan hankkimalla yhden Spectrum Brandsin divisioonista 4,3 miljardilla dollarilla. Kauppahinta vastasi EV/EBITDA-kerrointa 14 ja mikäli arvioidut synergiaedut toteutuvat, kerroin olisi 10. Assa Abloyn osakkeen EV/EBITDA kerroin on kirjoitushetkellä 14.

Yhtiö odottaa kaupalla olevan negatiivinen vaikutus vuoden 2023 tulokseen, mutta ohjeistaa vaikutuksen kääntyvän myönteiseksi ensi vuonna. Yrityskaupan takia Assa Abloyn nettovelka suhteessa käyttökatteeseen nousi 2,8-kertaiseksi aiemmasta 1,7:stä. Vahvan kassavirran ansiosta velkataso näyttää yhä kohtuulliselta. Kaupan myötä yhtiön liikevaihdosta kolmannes tulee asuinkiinteistöihin tarkoitettujen tuotteiden myynnistä.

Kilpailuviranomaisten vaatimuksesta Assa Abloy joutui myymään neljä brändiä Yhdysvalloissa, mukaan lukien elektronisiin lukkoihin keskittyneen Yalen toiminnot Pohjois-Amerikassa. Assa Abloy sai kaupasta 800 miljoonaa dollaria EV/EBITDA arvostuksella yhdeksän. On mahdollista, että kaupan toinen osapuoli, Fortune Brands, hyötyi tilanteesta, jossa myyjä oli osin pakotettu kauppaan. Yritysjärjestelyjen jälkeen Assa Abloyn liikevaihto kasvoi arviolta 1,4 miljardilla dollarilla.

Assa Abloyn osake ei ole halpa, mutta historiallisesti katsottuna sitä voi pitää edullisena. Tammikuuhun nähden osake on edullisempi liikevaihtoon ja taseeseen peilaavin kertoimin. Viime vuoden ja ensi vuoden tulosennusteeseen suhteutettuna osake on myös hivenen edullisempi, tosin analyytikot ovat laskeneet tuloskasvuennusteita keskimäärin kolmella prosenttiyksiköllä.

Securitas – kohti parempia katteita

Securitas* on yksi maailman suurimmista turvallisuuspalveluyhtiöistä. Vuositasolla Securitas tekee noin 13 miljardin euron liikevaihdon. Sen liiketoimintamalli nojaa fyysisiin vartiointipalveluihin yhdistettynä digitaalisiin turvallisuusratkaisuihin. Securitas sijoittuu täpärästi osaketyökalun ruotsalaisyhtiöiden kärkipään alapuolelle. Monilta osin Securitas voidaan nähdä muuntautuvana yhtiönä, jolla on potentiaalia parempaan.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Securitaksen orgaaninen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia. Yhtiön liikevoittomarginaali parani 6,6 prosenttiin nousten 0,8-prosenttiyksiköllä, joka on Securitakselle suhteellisesti korkea parannus. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevoitto kasvoi 49 prosenttia ja 42 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Yhtiön mukaan se onnistui viemään kohonneet palkkakustannukset myyntihintoihin, mikä on työvoimavaltaiselle yhtiölle tärkeää. Securitas on useita vuosia karsinut kannattamattomia asiakassopimuksia ja liiketoiminnan osia. Portfolion hallinta alkaa hiljalleen näkyä yhtiön kannattavuuden kehityksessä.

Myös Securitaksella on takana merkittävä yritysosto, joka siivittää liikevaihdon ja liiketuloksen kasvua.

Vuosi sitten Securitas osti amerikkalaisen Stanley Black & Deckerin turvallisuusratkaisuliiketoiminnot 3,2 miljardilla dollarilla. Yritysosto oli Securitakselle strategisesti tärkeä. Se nosti paremmin kannattavan teknologia- ja ratkaisumyynnin osuuden noin puoleen yhtiön liiketuloksesta ja noin kolmasosaan liikevaihdosta.

Securitas on toistuvasti kertonut asiakkaiden kasvaneesta kiinnostuksesta Securitaksen ja entisen Stanleyn yhdistettyä tuote- ja palvelutarjoomaa kohtaan. Yhtiön mukaan integraatio on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja yhtiö on saavuttanut merkittäviä kustannussäästöjä.

Vaikka Securitas rahoitti yritysoston osin osakeannilla, Securitaksen velkaantuneisuus nousi kaupan myötä 3,7 kertaiseksi suhteessa käyttökatteeseen ja kaksinkertaiseksi aiempaan nähden. Yhtiöllä ei ole merkittäviä luottojen erääntymisiä ennen vuotta 2027, mutta sen rahoituskustannukset ovat kuitenkin nousseet merkittävästi.

Arvostuskertoimien perusteella Securitakselta ei odoteta juuri tuloskasvua. Jatkaessaan asiakasportfolion kannattavuuden parantamista sekä onnistuessaan kokonaisvaltaisen tarjooman myynnissä Securitaksella voi olla mahdollisuus yllättää positiivisesti. Tärkeä osa kokonaistuottoa on Securitaksen osinko, jonka se maksaa kahdessa erässä.

Sijoita ruotsalaisiin osakkeisiin ilman välityspalkkiota

eToron sijoitusalustalla kansainvälisiin osakkeisiin voi sijoittaa ilman välityspalkkiota. Sekä Assa Abloy* että Securitas* löytyvät eToron alustalta aitoina osakkeina.

TUTUSTU eTOROON!

eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voit sijoittaa osakkeisiin, sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.  Hinnanerosopimukset (CFD) ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 78 % yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.  Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevasta. Esitetty kaupankäyntihistoria on alle viisi täyttä vuotta, eikä se välttämättä riitä sijoituspäätöksen perusteeksi  Copy trading on salkunhoitopalvelu, jonka tarjoaa eToro (Europe) Ltd., joka on Cyprus Securities and Exchange Commissionin valtuuttama ja sääntelemä.  eToro USA LLC ei tarjoa CFD:tä eikä esitä mitään vastuuta tämän julkaisun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä. eToro USA LLC on laatinut kumppanimme käyttämällä julkisesti saatavilla olevia ei-yhteisökohtaisia tietoja eTorosta.

(*) Affiliate-linkki. Linkin kautta siirtyminen sivustolle ei aiheuta kuluja käyttäjälle. Tehdyistä tilauksista sivusto voi saada rahallisen korvauksen.

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Miksi ROE on huono laadun mittari?
Laaja markkinakatsaus: riski-indikaattorit ja muut sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
Elisa osake: analyysissa tuorein tulos
Sijoittajan valinnat