Haastattelussa Startup Lions – Uniikki konsepti luo valtavan kasvupotentiaalin

Varhaisen vaiheen startup-yrityksiä tukevan sijoitusyhtiö Startup Lionsin osakeanti on alkanut. Pääsimme haastattelemaan yhtiön johtoa, ja esittämään heille sijoittajien kysymyksiä.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Varhaisen vaiheen startup-yrityksiä tukevan sijoitusyhtiö Startup Lionsin osakeanti on alkanut. Pääsimme haastattelemaan yhtiön johtoa, ja esittämään heille sijoittajien kysymyksiä.

Startup Lionsin (Whitecoach Oy) osakeanti

Whitecoach Oy:n, eli tulevan Startup Lionsin osakeanti on alkanut. Varhaisen vaiheen startup-yrityksiä tukevan sijoitusyhtiön antia on merkattu jo yli 160 000 euroa, ja annin minimitavoite on saavutettu! Pääsimme haastattelemaan Startup Lionsin johtoa ja esittämään heille sijoittajia askarruttaneita kysymyksiä Startup Lionsiin ja antiin liittyen.

TUTUSTU OSAKEANTIIN

Sijoittajien kysymyksiin vastasi Startup Lionsin toimitusjohtaja Johan Backas

Mikä on Startup Lions?

Startup Lions on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa hyvin varhaisessa vaiheessa oleviin yrityksiin ja liikeideoihin. Yrityksemme taustalla/sijoittajilla on vahva osaaminen eri aloilta ja perustajamme ymmärtävät startup-yrityksiin kohdistuvat haasteet omien kokemusten kautta. Halusimme perustaa yhtiön, joka auttaa erityisesti varhaisen vaiheen startupeja, joiden on yleensä hankala saada rahoitusta. Etsimme siis startupeja, joiden idealla/innovaatiolla näemme paljon tulevaisuuden potentiaalia. Suuri osa portfolioyritystemme innovaatioista on patentoitavissa tai patenttia on jo haettu. Olennaista toiminnassamme on myös se, että pelkän rahoituksen sijaan toimimme läheisesti yrittäjän/keksijän tukena liiketoiminnan kehityksessä. Tavoitteemme on luoda Suomeen yrittäjyyttä, yrityksiä ja työpaikkoja.

Mitkä ovat Startup Lionsin kolme merkittävintä sijoitusta?

Startup Lionsilla on tällä hetkellä sijoituksia yhteensä 13 startup-yrityksessä, jotka ovat hyvin eri kasvun vaiheissa. Kohdeyritykset toimivat useilla eri toimialoilla, sillä meille toimialaa merkityksellisempää on se, että yritys/idea on patentoitavissa ja/tai liiketoiminta kasvatettavissa nopeasti seuraavalle sijoituskierrokselle.

Suurta osaa kohdeyrityksistämme yhdistävät ekologiset/kestävän kehityksen arvot, jotka ovat myös Startup Lionsille tärkeitä arvoja. Yritysten liiketoiminta/innovaatio vastaa johonkin ympäristöhaasteeseen omalla toimialallaan, ja ovat siten myös yhteiskunnallisesti merkittäviä.

Kestävän kehityksen arvoja edustavat muun muassa:

 • Dermeco, joka on kehittänyt maailman ensimmäisen täysin biohajoavan hydrokolloidisidoksen.
 • NWB, jonka kehittämät juomapakkausratkaisut ovat markkinoiden ekologisimpia.
 • Coldinsin passiivinen eristeratkaisu on erityisesti tämänhetkisen energiakriisin kannalta äärimmäisen ajankohtainen innovaatio; sen ansiosta rakennusten viilennykseen käytetty energia saadaan minimoitua
 • Cargo Online. Logistiikkakokonaisuus, joka yhdistää palveluntarjoajat ja asiakkaat. Ehkäisee vajaita rahtikuljetuksia, joiden negatiiviset ympäristövaikutukset ovat suuret.

Miten anti on lähtenyt käyntiin?

Anti on lähtenyt hyvin käyntiin, uskomme, että anti täyttyy nopeasti. Kiinnostus antia ja yritystämme kohtaan on ollut suurta uniikin konseptimme ansiosta.

Mihin annilla kerätyt varat käytetään?

Annista kertyneet varat aiomme käyttää uusiin sijoituskohteisiin, joita etsimme jatkuvasti. Lisäksi varoja käytetään yhtiön pörssilistautumisen edistämiseksi.

Milloin yhtiö on suunnitellut listautuvansa?

Listautumisprosessi on aloitettu. Näemme, että nykyinen markkinatilanne on listautumisen kannalta haastava. Etenemme kuitenkin johdonmukaisesti tätä tavoitetta kohden. Vuoden 2023 toisella puoliskolla olemme jo hyvin pitkällä.

Miten nykyinen epävarma markkinatilanne vaikuttaa Startup Lionsin toimintaan?

Maailmantalous ja geopoliittinen epävarmuus hidastavat yritysten sisäistä päätöksentekoa, joka saattaa aiheuttaa muutoksia sijoituskohdeyritysten tavoitteisiin ja aikatauluihin. Toistaiseksi emme ole nähneet merkittäviä ongelmia. Uskomme, että hyviä liikeideoita ja innovaatioita syntyy vaikeasta tilanteesta huolimatta – tässä meidän roolimme on olennainen, sillä pystymme rahoituksen ja osallistuvan neuvonannon keinoin kehittämään nämä ideat ja innovaatiot kannattaviksi yrityksiksi.

Toisaalta on havaittavissa, että osa sijoittajista on jälleen aktivoitunut sijoitusmarkkinoilla.

Millainen on yhtiön kilpailutilanne?

Positiomme on lähes uniikki. Toimimme erittäin varhaisen vaiheen yritysten kanssa ja sijoittamistoimintamme on ammattimaisella tasolla. Meillä on selkeä prosessi, jossa rahoituksen lisäksi toimimme kohdeyritysten operatiivisen toiminnan tukena. Tuomme yritysten käyttöön osaamisemme, jonka lisäksi haastamme, kehitämme, tuemme ja autamme. Olemme perustajayrittäjän luotettava partneri.

Tällä sektorilla ei löydy muita vastaavanlaisia yrityksiä.

Onko Startup Lionsilla suunnitelmia laajentaa toimintaansa ulkomaille? / Millaiset kasvusuunnitelmat yhtiöllä on?

Start Up Lionsin ja Whitecoachin fuusio etenee ja saadaan päätökseen näillä näkymin syksyn 2022 aikana.

Tavoitteenamme on olla merkittävä startup-yrityksiin sijoittava sijoitusyhtiö Pohjoismaissa. Seuraamme siis jatkuvasti mahdollisuutta laajentua ulkomaille. Panostamme tulevaisuudessa myös yhä enemmän oman brändimme kehitykseen ja markkinointiin, jotta yhtiömme tunnettuus kasvaa.

Miksi sijoittaa Startup Lionsiin?

Yhtiöömme sijoittavat monet erilaiset tahot, jotka haluavat hajauttaa sijoituksia startup-yrityksiin. Sijoittajille on usein tärkeää olla mukana luomassa yrittäjyyttä, yrityksiä ja työpaikkoja. Meihin kannattaa sijoittaa koska:

 • Positiomme toimialalla on uniikki. Tämän johdosta myös kasvupotentiaalimme on suuri.
 • Yhtiömme takana toimii laaja joukko eri alojen ammattilaisia, joilla on vahva kokemus sekä pienten että suurten yritysten johtamisesta. Meillä on siis suuri potentiaali onnistua kehittämään kohdeyrityksistä kannattavia, jopa menestystarinoita. Myös yritysten valinnassa tämä on valttikorttimme.
Sijoittajien kysymyksiin vastasi Startup Lionsin toimitusjohtaja Johan Backas

Osakastapaamisessa käytiin läpi tarkemmin Startup Lionsin strategiaa ja tulevaisuuden näkymiä

Startup Lions järjesti 6.10. osakastapaamisen, jossa käytiin läpi yrityksen strategiaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä fuusiota ja tulevaa listautumista. Paikalla oli 8/13 sijoituskohdeyrityksen edustajat, jotka esittäytyivät osakkaille ja mahdollisille tuleville sijoittajille. Noin sadasta osakkaasta lähes puolet saapuivat paikalle tutustumaan Startup Lionsin ja sijoituskohdeyritysten toimintaan. Alla olevasta videosta saa tunnelmia osakastapaamisesta:

Sijoita Startup Lionsin (Whitecoach Oy) osakeantiin!

 • Osakeannin koko: 7 718 osaketta (enintään 700 022,6 euroa)
 • Yrityksen pre-money valuaatio: 13 900 000 EUR
 • Osakkeen merkintähinta: 90,7 EUR
 • Minimimerkintämäärä: 55 osaketta (4 988,5 EUR)
 • Merkintäaika alkoi: 19.9.2022
 • Startup Lionsin osakeanti kestää niin kauan kuin osakkeita riittää.
  • Osakeantia on jo merkitty: 160 000 EUR

TUTUSTU OSAKEANTIIN

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Startup Lions:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat