Startup Lionsin osakeanti – sijoitusyhtiön tavoitteena listautuminen

Varhaisen vaiheen startup-yhtiöitä rahoittava ja konsultoiva sijoitusyhtiö Startup Lions on käynnistänyt osakeannin. Annilla kerätyillä varoilla yhtiö valmistelee listautumisprosessiaan.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Varhaisen vaiheen startup-yhtiöitä rahoittava ja konsultoiva sijoitusyhtiö Startup Lions on käynnistänyt osakeannin. Annilla kerätyillä varoilla yhtiö valmistelee listautumisprosessiaan.

Startup Lionsin (Whitecoach Oy) osakeanti

 • Osakeannin koko: 7 718 osaketta (enintään 700 022,6 euroa)
 • Yrityksen pre-money valuaatio: 13 900 000 EUR
 • Osakkeen merkintähinta: 90,7 EUR
 • Minimimerkintämäärä: 55 osaketta (4 988,5 EUR)
 • Merkintäaika alkaa: 19.9.2022
 • Startup Lionsin osakeanti kestää niin kauan kuin osakkeita riittää.
  • Osakeantia on jo merkitty: 110 000 EUR

TUTUSTU OSAKEANTIIN

Tukea startup-yrityksille niiden haastavan alkuvaiheen aikana

Startup Lionsin tarina alkoi vuonna 2016, kun muutama kokenut yritysjohtaja päätti yhdistää voimansa ja perustaa varhaisen vaiheen startup-yrityksiä tukevan sijoitusyhtiön – Start Up Lions Oy:n. Yhtiön ajatuksena oli avustaa startup-yrityksiä liiketoiminnan haastavilla alkumetreillä. Samoihin aikoihin syntyi rinnalle toinen vastaavanlainen sijoitusyhtiö, Whitecoach Oy, jonka omistuspohja on suurilta osin sama, kuin Start Up Lionsilla. Ajatus yhteistä tavoitetta ajavien sijoitusyhtiöiden yhdistämisestä syntyi viimeisen parin vuoden sisällä, ja kesällä 2022 yhtiöiden hallitukset hyväksyivätkin Start Up Lionsin ja Whitecoachin fuusion, jossa Start Up Lions Oy sulautuu Whitecoach Oy:hyn. Fuusion täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on syksyllä 2022 ja sulautunut yhtiö kantaa nimeä Startup Lions Oy. Käynnistynyt osakeanti on teknisesti Whitecoach Oy:n, mutta siinä kerätyt varat on tarkoitus käyttää fuusioituneen Startup Lions Oy:n toimintaan.

Startup Lions pyrkii tukemaan startup-yrityksiä niiden haastavassa alkuvaiheessa, eikä tavanomaisempaan tapaan vasta silloin, kun suurimmat riskit on ohitettu. Rahoituksen lisäksi Startup Lions tarjoaa startup-yrityksille pätevää ja asiantuntevaa konsultointia liiketoiminnan eri osa-alueilla. Fuusion myötä Startup Lionsilla on yli 100 osakasta ja sijoituksia kaikkiaan kolmessatoista startup-yhtiössä.

Startup Lionsin ratkaisut käytännössä

Jokainen startup-yritys on yksilöllinen, mutta onnistuneen kasvun edellytykset ovat silti pitkälti samat. Startup Lions jakaa onnistuneen kasvun edellytykset neljään osaan: rahoitukseen, kehitykseen, osaamiseen ja irtautumiseen.

 • Rahoituksen osalta Startup Lions tarjoaa startup-yhtiöille aluksi omaa pääomaa. Myöhemmin yhtiö voi tarjota apua lisärahoituksen hankkimiseen avustuksina tai lainasijoituksina.
 • Yritysten kehittämiseen Startup Lions tarjoaa kokemusta ja konsultointia mm. yrityksen johtamiseen ja rutiinien hoitamiseen hyvällä hallinnolla.
 • Tarvittavan osaamisen takaamiseksi Startup Lions antaa tarvittaessa verkostonsa laajan erikoisosaamisen yritysten käyttöön. Startup Lionsilla on pitkä kokemus yritysten haasteiden ratkaisuista useilta eri toimialoilta. Tämä kokemus vain kasvaa vuosien ja uusien sijoituskohteiden myötä.
 • Irtautumisien osalta Startup Lionsin tavoitteena on kehittää sijoituskohteet seuraavaan skaalautuvaan rahoitusvaiheeseen etsimällä niille parhaat jatkopolut. Tämä on yhtiön ansaintatapa.

Startup Lionsin tavoitteena on auttaa uusia innovaatioita ja ideoita alkuun. Tämän takia yhtiön sijoituskriteerit ovat melko tarkat. Ensinnäkin Startup Lionsin kohdeyhtiön valuaation lähtökohtainen maksimi on miljoona euroa. Tämä voi kuitenkin vaihdella tapauskohtaisesti. Startup Lions rahoittaa kohteita, jotka tarvitsevat oman alun jälkeen seuraavan vaiheen rahoituksen. Kasvuun tai kansainvälistymiseen lisärahoitusta kaipaavia yhtiöitä Startup Lions auttaa hakemaan rahoituksen muista kanavista.

Toimialan suhteen Startup Lions ei valikoi sijoituskohteitaan. Kaikki toimialat ja liiketoimintamallit ovat kiinnostavia, kunhan idea synnyttää uutta suomalaislähtöistä osaamista ja se on skaalattavissa. Startup Lions ei kuitenkaan lähde instituutiorahoittajien kylkeen vähemmistöomistajaksi, vaan sijoituskohteiden tulee olla yksityisomisteisia, yrittäjien käynnistämiä ja omistamia.

Startup Lions Oy:n tyyppillinen sijoitus
Startup Lions Oy:n tyypillinen sijoitus

Startup Lionsin sijoituskohteet

Fuusion myötä Startup Lionsilla on sijoituksia yhteensä 13 eri startup-yhtiössä. Sijoituskohteisiin kuuluvat muun muassa innovatiivisia, patentoituja ja ympäristöystävällisiä juoma-/nestepakkauksia, pakkauskoneita ja -laitteita ja linjastoja sekä lähdevettä myyvä NWB Oy, ekologisia haavasidosmateriaaleja valmistava Dermeco Oy ja patentoitua passiivista eristysratkaisua kehittävä Coldins Oy.

Startup Lions Oy:n sijoitukset fuusion jälkeen.
Startup Lions Oy:n sijoitukset fuusion jälkeen. Prosenttiluku viittaa yhtiön omistamaan osuuteen sijoituskohteesta.

Konseptin taustalla kokenut johto

Startup Lionsin hallitus ja johtotiimi koostuu usean eri alan huippuosaajista. Fuusioituneen Startup Lions Oy:n toimitusjohtajaksi valitulla Johan Backasilla on laaja kokemus eri yhtiöiden johtotehtävistä. Erityisesti Backasilla on kokemusta raskaasta teollisuudesta sekä meriteollisuudesta. Startup Lionsin hallituksen puheenjohtajana toimii Asko Hänninen, joka on toiminut usean pk-yrityksen osakkaana ja hallituksen jäsenenä. Finanssimaailmasta Hännisellä on kokemusta pankinjohtajana sekä pääomasijoitusrahaston perustajaosakkaana.

Startup Lionsin hallitukseen kuuluu myös väitöskirjatutkija sekä operatiivisissa kehitysjohto- ja IT-rooleissa toiminut Repe Harmanen. Harmanen on toiminut muun muassa pörssiyhtiö Solteq Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2010-2017. Muita hallituksen jäseniä ovat Whitecoach Oy:n perustajaosakas Jukka Huikari, merkittävän työhistorian IT-alalla tehnyt Jari Puranen sekä yli 20 vuotta liikekonsulttina maineikkaille yhtiöille toiminut Martin Seppälä.

Osakeannilla kerätyt varat listautumisprosessin valmisteluun

Startup Lionsin elo-syyskuussa 2022 järjestämän osakeanti kerää yhtiölle pääomia listautumisprosessin valmisteluun ja uusiin sijoituskohteisiin. Listautumisen valmistelun on määrä alkaa vuoden 2023 aikana. Startup Lions Oy:n on suunniteltu listautuvan ensin Nasdaq First North Growth Market Helsinki -listalle.

Sijoittajan näkökulma

Startup Lions tarjoaa mahdollisuuden päästä sijoittamaan varhaisen vaiheen startup-yrityksiin hajautetulla riskillä. Konsepti on houkutteleva ja yhtiön keräämät sijoituskohteet ovat varsin vakuuttavia. Kolmentoista sijoituskohteen listalla on useita megatrendien tukemia yhtiöitä, joiden innovaatioilla on merkittävää markkinapotentiaalia.

Osakeannilla Startup Lions valmistautuu listautumiseen. Suomessa ei ole tällä hetkellä vastaavaa julkisesti noteerattua mahdollisuutta sijoittaa startup-yrityksiin, joten listautuminen kiinnittää varmasti sijoittajien huomion. Listautumisen myötä syntyvä kasvu vain tukee Startup Lionsin konseptia, sillä kasvu lisää sijoituskohteiden määrää, mikä puolestaan kerää jälleen uusien sijoittajien mielenkiinnon ja kehittää yhtiön toimintaa entisestään.

Merkittävimpänä riskinä Startup Lionsin toiminnalle on epävarman markkinatilanteen pitkittyminen. Nykyisessä varsin epästabiilissa markkinatilanteessa syntyy vähemmän uusia startup-yhtiöitä, minkä lisäksi todennäköisyydet pienien yritysten konkursseille kasvavat. Vaikea markkinaympäristö siis rajoittaa Startup Lionsin kasvua, ja lisää yhtiön liiketoiminnan riskiä.

Miksi sijoittaa Startup Lions:n osakeantiin?

 • Uniikki konsepti: Suomesta ei löydy toista sulautuneen Startup Lionsin liiketoimintaa vastaavaa yritystä.
 • Rajallisen riskin sijoitus: yhtiön kautta pääsee sijoittamaan hajautetusti monen eri liiketoimintasektorin startup-yhtiöihin, joiden ideat ovat patentoitavissa tai liiketoiminta on kasvatettavissa nopeasti seuraavalle sijoituskierrokselle.
 • Kokenut johto: Startup Lionsin johdolla on paljon kokemusta useilta toimialoilta, minkä merkitys korostuu sijoituskohteiden valinnassa sekä niiden konsultoinnissa.

TUTUSTU OSAKEANTIIN

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Startup Lions:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
säästäminen, osinko, sijoittaminen
Eniten kokonaispisteitä nostaneet Osaketyökalun osakkeet
CMD-analyysi: Atria avasi yritysostoja ja vastuullisuutta Nurmossa
Sammolta ostotarjous Topdanmarkista
United Bankers Oyj
Sijoittajan valinnat