Markkinoita parempaa tuottoa yhdistämällä kaksi sijoitustyyliä

Yhdistämällä tunnetun arvo-osakkeisiin sijoittavan sijoitusstrategian ja alhaisen likviditeetin on sijoitustutkimusten mukaan saavutettu markkinoita parempaa tuottoa.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Yhdistämällä tunnetun arvo-osakkeisiin sijoittavan sijoitusstrategian ja alhaisen likviditeetin on sijoitustutkimusten mukaan saavutettu markkinoita parempaa tuottoa.

Yhteenveto

  • Piensijoittaja voi hyötyä osakkeiden alhaisesta likviditeetistä ja voittaa suursijoittajat
  • Yhdistämällä likviditeetin arvo-osakestrategiaan on saavutettu selvästi markkinaa parempaa tuottoa
  • Sijoittaja voi työkalujen avulla helposti etsiä eri sijoitustyylien osakkeita
  • Artikkelin lopussa lista suomalaisista alhaisen likviditeetin arvo-osakkeista

Alhaisella likviditeetillä systemaattisesti parempaa tuottoa

Likviditeetti on yksi vähemmän tunnettuja sijoitustyylejä. Likviditeettiä hyödyntävissä sijoitusstrategioissa kauppaa käydään harvakseltaan sijoittamalla pitkäjänteisesti osakkeisiin, joilla on alhainen päivävaihto ja/tai korkea spredi.

Mitä on likviditeetti?

Määritelmän mukaan likviditeetti on kykyä ostaa tai myydä merkittäviä määriä arvopaperia nopeasti, anonyymisti ja pienin kustannuksin. Lisäksi korkean likviditeetin oloissa likviditeetti palautuu nopeasti ennalleen suurten osto- tai myyntitoimeksiantojen jälkeen.

Likviditeettiä voidaan havainnollistaa esimerkin valossa. Käyttötilille tehdyillä pankkitalletuksilla tai lyhytaikaisilla valtion velkasitoumuksilla on erittäin korkea likviditeetti. Nämä ovat muunnettavissa rahaksi erittäin nopeasti ja pienin kustannuksin. Esimerkiksi pankin käyttötilille sijoitetuilla varoilla on poikkeustilanteita kuten talletuspakoja lukuun ottamatta niin korkea likviditeetti, että suuriakin määriä varoja on mahdollista myydä (nostaa) tai ostaa (tallettaa) napinpainalluksella usein ilman mitään kustannuksia.

Toisessa ääripäässä esimerkkinä heikosta likviditeetistä on asunto tai vähemmistöomistus listaamattomassa osakeyhtiössä. Asunnon ostosta ja myynnistä aiheutuvia kustannuksia ovat muun muassa varainsiirtovero ja kiinteistönvälittäjän palkkio. Lisäkustannuksia koituu, mikäli asunto halutaan ostaa tai myydä nopeasti. Kauppaa nopeuttaakseen täytyy ostajan maksaa asunnosta ylihintaa ja myyjän myydä asunto alihintaan. Vähemmistöomistuksen ostaminen tai myyminen listaamattomassa osakeyhtiössä vaatii luvan yhtiön hallitukselta, ja tämän lisäksi vastapuolen löytäminen kaupalle voi olla erittäin haastavaa.

Piensijoittaja etulyöntiasemassa ammattilaisia vastaan

Likviditeettipreemion olemassaolo on vahvistettu lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa sekä Yhdysvalloissa että globaaleilla osakemarkkinoilla. Likviditeetille ei ole olemassa mitään yksittäistä kaiken kattavaa mittaria, vaan likviditeettiä voidaan mitata hyvin erityyppisillä mittareilla riippuen siitä, mitä likviditeetin ulottuvuutta kulloinkin mitataan. Tyypillisimpiä mittareita ovat määrä- ja kustannusperusteiset mittarit, kuten osakevaihdon määrä sekä spredi eli osakkeen osto- ja myyntitarjouksen erotus.

Sijoittajan kannalta huomionarvoista on se, että likviditeettipreemion hyödyntäminen vaatii tyypillisesti pitkää sijoitusaikaa ja/tai pientä pääomaa. Alhaisen likviditeetin osakkeisiin sijoittavien rahastojen tuotot heikkenevät hallinnoitavien varojen kasvaessa. Sijoitusaikaan ja pääomien määrään liittyvistä ongelmistaan huolimatta likviditeettipreemio on erittäin vahva tuottoja selittävä tekijä, jota markkinariski-, pienyhtiö-, arvo- ja momentum-faktorit eivät kykene selittämään. Tämän vuoksi likviditeettiä ehdotettu viidenneksi faktoriksi sijoitustutkimuksiin.

Likviditeetti tuo piensijoittajalle merkittävän ja pysyvän etulyöntiaseman, koska:

  1.  likviditeetti on tutkimusten mukaan yhtä merkittävä osaketuottojen selittäjä kuin momentum- ja arvostrategiat, ja
  2. suuret sijoittajat eivät pysty hyödyntämään likviditeettiä sijoitustyylinä.

Sijoitustyylien yhdistäminen kannattaa

Yhdistämällä sijoitustyylejä sijoittaja voi saavuttaa huomattavasti korkeampaa tuottoa. Esimerkiksi suosimalla epäsuosittuja alhaisen likviditeetin arvo-osakkeita sijoittaja voi saada vielä huomattavasti paremman tuoton kuin valikoimalla yhtiöitä pelkän arvostustason perusteella.

Likviditeetti ja arvo

Lähde: Liquidity as an Investment Style: 2016 Update

Suomi-osakkeita voi seuloa tulos- tai tasearvostuksen mukaan sekä usealla muulla kriteerillä Suomalaisten osakkeiden valintatyökalulla.

Lista suomalaisista alhaisen likviditeetin arvo-osakkeista (vain jäsenille)

Artikkelin kirjoittaja Henri Heikinheimo, Sijoittaja.fi

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat