Tuloskausi käynnistyy – Odotettavissa yksinumeroista tuloskasvua

Alkavaa tuloskautta varjostavat useat makrotalouden haasteet. S&P 500 -indeksin tuloskasvun odotetaan olevan 4,1 %.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Alkavaa tuloskautta varjostavat useat makrotalouden haasteet. S&P 500 -indeksin tuloskasvun odotetaan olevan 4,1 %.

S&P 500 -indeksin yhtiöiden tuloksilta odotetaan maltillista kasvua

Vuoden 2022 toisen kvartaalin tuloskausi on käynnistymässä. Vuosi 2021 tarjosi markkinoilla kovaa tuloskasvua maailman avautuessa koronapandemian kahleista, mutta nyt tuloskasvun odotetaan olevan jo selvästi maltillisempaa. Analyytikot odottavat S&P 500 -indeksin tuloskasvun olevan 4,1 % vertailukaudesta, mikä on selvästi matalammalla tasolla kaksinumeroisten tuloskasvulukujen jälkeen.

Historian perusteella pörssiyhtiöt kuitenkin usein lyövät analyytikoiden ennusteet, jolloin todellinen tuloskasvu olisi korkeammalla tasolla. S&P 500 osalta todellinen tuloskasvu on ylittänyt arvioidun tuloskasvun 39 kertana viimeisen 40 neljänneksen aikana, ainoana poikkeuksena vuoden 2020 ensimmäinen neljännes. Viimeisen kymmenen vuoden aikana todellinen tuloskasvu on keskimäärin noussut 5,5 %-yksikköä analyytikoiden ennusteista, eli jos sama jatkuisi vuoden toisen neljänneksen osalta niin tuloskasvu jäisi alle 10 prosentin S&P 500 -indeksissä. Ottaen huomioon, että viime neljänneksen todellinen tuloskasvu jäi myös alle 10 prosentin, on tämä melko oletettavaa.

Odotettavissa on, että tuloskasvu jää hieman maltillisemmalle tasolle verrattuna edelliseen kvartaaliin. Syynä on muun muassa inflaatiosta, koronnostoista, toimitusketjujen ongelmista ja energiakriisistä johtuva haasteellinen markkinaympäristö, mutta lisäksi vuoden takaisella vertailukaudella nähtiin ennätystuloksia, joita voi olla haastavaa ylittää ainakaan samoissa mittaluokissa.

Kovimpia tuloksia odotetaan energia- ja raaka-ainesektoreilta, sille niiden tuloksia on siivittänyt kohonneet hinnat raaka-aineissa ja energiassa. Harkinnanvaraisen kulutuksen sektorin tulosten taas odotetaan laskevan eniten vuoden toisella kvartaalilla.

Lähde: FactSet

Eurooppa

Myös Euroopassa tuloskehitys (punainen viiva) näyttää hidastumisen merkkejä samalla kun tulosennusteet (sininen viiva) alkavat taittua kovan nousukauden jälkeen.

Markkinaympäristön haasteiden odotetaan näkyvän yritysten tuloksissa

Markkinoita on kevään aikana haastaneet useat eri tekijät. Yhtenä kevään isoimmista teemoista on ollut korkea inflaatio sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Kohonneet tuotantokustannukset haastavat yrityksiä kulupuolen kasvuna, ja siirtää painetta lopputuotteiden hintojen kasvattamiseen, mikäli yritykset haluavat pitää tuloksistaan kiinni.

Myös työvoiman ja toimitusketjujen haasteet tulevat näkymään tämän kvartaalin yhtiöiden tulosjulkaisuissa. Jo yli puolet tuloksensa julkaisseista S&P 500 -indeksin yhtiöistä on kertonut työvoimakustannusten ja -pulan joko vaikuttaneen Q2-tulokseen, tai tulevan vaikuttamaan tulevien vuosineljännesten tuloksiin. Toimitusketjujen nousseet kustannukset tai häiriöt ovat myös vaikuttaneet yhtiöiden tuloksiin.

Tällä hetkellä markkinaa varjostaa pelot mahdollisesta taantumasta, mikä osittain heijastelee laskevaa kuluttajaluottamusta. Varsinkin Euroopassa kuluttajaluottamus on suorastaan romahtanut. Tämä tulee heijastumaan varsinkin loppuvuoden tuloskausilla, mutta tämän tuloskauden tuloksista nähdään kuinka yritykset ovat selvinneet vuoden alkupuolen haasteiden kanssa.

Seuraa tuloskautta

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat