Osallistu osakeantiin!

Analyysi: Teräsrunkorakenteita toimittava Nordec Group listautuu

Nordec Group tavoittelee listautumisesta eväitä tulevaisuuden kasvuun sekä resursseja tuotannon tehokkuuden investointeihin. Kannattaako listautumiseen lähteä mukaan?

Julkaistu: 07.06.2022 Kirjoittaja:

analyysi IPO listautuminen Nordec osakkeet sijoitusideat

Nordec Group

Teräsrakenneyhtiö Nordec Group kertoi maanantaina 30.5. aikeistaan listautua Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle. Yhtiö kertoo listautumisen tavoitteekseen edistää Nordecin kasvuun liittyviä strategisia tavoitteita ja mahdollistaa investointeja tuotannon tehokkuuteen. Listautuminen tulisi koostumaan sekä osakeannista että osakemyynnistä, ja yhtiön tavoitteena on kerätä annilla vähintään 7,0 miljoonan euron bruttovarat.

Listautumisanti

  • Yleisöannin merkintäaika alkaa keskiviikkona 8.6. kello 10.00 ja päättyy arviolta 20.6. kello 16.00.
  • Yleisöannin merkintähinta 7,36 euroa osakkeelta.
  • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 550 000 osaketta.
  • Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 3 700 783 osaketta ja henkilöstöannissa alustavasti enintään 40 000 osaketta.
  • Listautumisannin yhteydessä saksalaisen pääomasijoitusyhtiö Mutaresin tytäryhtiö Donges SteelTec myy alustavasti enintään 3 330 783 Nordecin osaketta.
  • Kaupankäynnin Nordecin osakkeilla odotetaan alkavan pörssin First North -listalla arviolta 23.6.2022.
Tutustu listautumiseen!

Yhtiön taustaa

Nordecin toiminta koostuu rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden toimittamisesta. Johto arvioi yhtiön olevan liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista toimijoista Pohjoismaissa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, sekä yhtiön omaavan vahvan aseman Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Maantieteellisesti yhtiön tämän hetken merkittävin markkina on Ruotsissa, jonka osuus vuoden 2021 liikevaihdosta oli noin 70 prosenttia. Nordecin asiakaskunta koostuu pääasiassa rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöistä.

Nordec silta
Kalix Bridge, Asiakas: NCC Sverige AB. Lähde: Nordec

Rakennusrakenteiden pääraaka-aineena toimii teräs, jonka hinta on ollut kovassa nousussa. Teräksen hinnannousulla on ollut vaikutuksia yhtiön kannattavuuteen alkuvuonna 2022 EBITDA-marginaalin jäädessä 1,7 prosenttiin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Vuoden 2021 osalta EBITDA-marginaali oli 3,6 prosenttia.

Liikevaihdon osalta Nordec hakee vahvaa kasvua ja pyrkii listautumisella hankkimaan tähän lisää eväitä. Vuonna 2021 liikevaihto kasvoi 59,1 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna, ollen noin 225,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto laski noin 25 prosenttia käyttäen vuonna 2019 Normekin ja Ruukki Building Systemsin yhdistelmästä syntyneen Nordecin tuolloista noin 190 miljoonan euron yhteenlaskettu liikevaihtoa.

Nordecin vuoden 2022 ohjauksen mukaan sen liikevaihto olisi 250–280 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITDA 12-15 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 oikaistu EBITDA oli noin 11,8 miljoonaa euroa.

Strategia

Nordecin strategia pohjautuu useisiin tukipilareihin. Kasvun osalta yhtiö pyrkii keskittymään kasvaviin markkinasegmentteihin ja löytämään kasvua markkinoiden kasvutekijöistä, joihin kuuluu investoinnit akkujen toimitusketjuun, logistiikkatiloihin ja -laitoksiin sekä teollisuuden vihreän siirtymän edellyttämään teolliseen rakentamiseen.

Kansainvälistymisen osalta Nordec pyrkii kasvattamaan toimintaansa Keski- ja Itä-Euroopassa, mukaan lukien Saksassa, missä se on tällä hetkellä vain rajoitetusti läsnä.

Nordec pyrkii laajentamaan Suomessa saavutettua vahvaa julkisivumyynnin asemaa myös Ruotsiin päin. Yhtiö arvioi tämän Envelope liiketoiminta-alueen laajentamisen kasvattavan myyntiä myös muilla liiketoiminta-alueilla, sillä julkisivut ja muut rakenteet hankitaan yleensä samalta toimittajalta.

Priorisoitujen investointien osalta Nordec pyrkii keskittymään automaation lisäämiseen ja ulkoistettujen toimintojen tuomiseen yhtiön omaksi toiminnaksi. Yhtiö arvioi näiden investointien tuovan suoria kulusäästöjä, kasvattavan tuotannon kapasiteettia, vähentävän tuotannon häiriöitä ja viivästyksiä sekä lyhentävän tuotannon kokonaistoimitusaikaa. Yhtiö arvioi näiden investointien vaativan noin 10,5 miljoonan euron investointeja.

Orgaanisen kasvun lisäksi Nordec pyrkii myös epäorgaaniseen kasvuun yritysostojen kautta, joilla se tavoittelee kasvua ja synergioita laajentumalla täydentäviin tuotevalikoimiin Euroopan runko- ja julkisivumarkkinoilla sekä tuotantovalmiuksilla ja palveluilla.

Nordec listautuminen
Kuvan lähde: Nordecin markkinointiesite

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Nordecin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Liikevaihto 300 miljoonaan euroon vuoden 2025 loppuun mennessä.
  • EBITDA-marginaali vähintään 6 prosentin tasolle vuoden 2025 loppuun mennessä.

Osingon osalta yhtiö pyrkii jakamaan vähintään 50 % sen tilikauden tuloksesta ulos osinkona, huomioiden yhtiön taloudellisen aseman, rahavirran ja kasvumahdollisuudet.

Sijoittajan näkökulma

Jäsenille suunnatussa osiossa käymme läpi Nordecia sijoittajan näkökulmasta. Kannattaako IPO:on osallistua.

Haluatko lukea koko artikkelin?

Liity Sijoittaja.fi-jäseneksi ja saat lukuoikeuden koko sisältöön, Osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön sekä mallisalkut.

Aloita sijoittaminen uudella varmuudella
ja tiedolla – kokeile ilmaiseksi kahden viikon ajan!

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSIOsallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy