Trooppisissa puissa ratkaisu yritysten ESG-raportoinnin laajentumiseen – Haastattelussa TreebuddyEarth:n johto

TreebuddyEarthin osakeanti on käynnissä. Haastattelimme yhtiön johtoa annin tiimoilta, ja pyrimme selvittämään millainen palvelu ja sijoituskohde Treebuddy on.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

TreebuddyEarthin osakeanti on käynnissä. Haastattelimme yhtiön johtoa annin tiimoilta, ja pyrimme selvittämään millainen palvelu ja sijoituskohde Treebuddy on.

TreebuddyEarth:n osakeanti

Kotimaisen Vajrakila Innovations Oy:n osakeanti on käynnissä. Yhtiön palvelu TreebuddyEarth istuttaa ja kasvattaa puita ympäri maailmaa, luoden asiakkailleen mahdollisuuden turvata luonnon monimuotoisuutta ja kompensoida hiilijalanjälkeään. Haastattelimme Vajrakila Innovationsin johtoa, ja esitimme sijoittajia askarruttaneita kysymyksiä siitä, millainen hanke Treebuddy on ja mitä meneillään oleva osakeanti mahdollistaa.

Sign up for Webinar in English at 2.6.2022 klo 17.00

Osallistu englanninkieliseen webinaariin 16.6.2022 klo 17.00

TUTUSTU OSAKEANTIIN

Sijoittajien kysymyksiin vastasivat TreebuddyEarthin toimitusjohtaja ja perustaja Pekka Harju-Autti, treemaster Mika Vanhanen ja operatiivinen johtaja Aleksi Neuvonen

1. Mistä ajatus TreebuddyEarth:iin syntyi?

Olimme tehneet pitkään töitä ympäristön tilaan liittyvän kansalaistiedon laittamiseksi digitaaliselle maailmankartalle. Tämän pohjalta kehitimme palvelumme ennen kaikkea trooppisten puiden istuttamiseen ja kasvattamiseen, sillä meidän on löydettävä uusia ratkaisuja ilmastokriisiin ja luontokatoon. Yritykset ovat näissä talkoissa avainasemassa. Myös vaatimukset yritysten ESG-raportointiin kasvavat voimakkaasti. Treebuddy tarjoaa yrityksille mahdollisuuden rakentaa positiivista kädenjälkeä.

2. Miten yhtiön tarjoama palvelu käytännössä toimii?

Tehokkain tapa torjua ilmaston lämpenemistä ja biologisen monimuotoisuuden vähenemistä on istuttaa paljon puita. On olemassa monia puunistutusorganisaatioita, jotka keskittyvät vain puiden istuttamiseen. Mutta tämä ei riitä – puut kuolevat, jos niitä ei hoideta. Puiden istuttaminen on melko helppoa – meillä on myös organisaatio, joka on istuttanut 30 miljoonaa puuta yli 120 maahan. Mutta juuri puun HOITO ratkaisee pitkän aikavälin CO2:n ja biologisen monimuotoisuuden vaikutukset.

Treebuddy tarjoaa teknologian, jonka avulla puiden istuttaminen ja hoito voidaan toteuttaa läpinäkyvästi ja luotettavasti. Tuomme yhteen puita istuttavat ja niistä huolehtivat yhteisöt sekä yritykset, jotka haluavat tehdä toiminnastaan ilmastopositiivista sekä vahvistaa luonnon monimuotoisuutta. Treebuddy huolehtii verifioinnista, jossa keskeistä on kaikkien istutettujen puiden tuominen kartalle. Näin mahdollistuu puiden pitkäaikainen huolehtiminen ja taloudellisten tulojen luominen paikallisyhteisölle.

3. Miten palvelua on tarkoitus vielä kehittää?

Tarkoitus on kehittää yritysten ESG-raportointiin entistäkin saumattomammin toimiva palvelu. Yhtiö seuraa tiiviisti markkinan kehittymistä ja uusia virtauksia. Strategisia uusia valintoja puntaroidaan koko ajan (Trees as NFTs, carbon credits, biodiversity credits)

Treebuddyn keskeinen vahvuus on puista huolehtivien yhteisöjen ja puita hankkivien yritysten työntekijöiden yhdistäminen ja vuorovaikutus. Tämä luo valtavan potentiaalin oppimiseen ja osaamiseen siirtoon. Treebuddy pystyy tarjoamaan tulevaisuudessa yritysten ESG-raportointia vahvistavaa koulutusta.

TreebuddyEarth:in sovelluksen näkymä, jossa näkyy istutetut, yksilöidyt puut.
Treebuddyn sovelluksen näkymä yksilöidyistä puista.

4. Mikä on TreebuddyEarthin markkinatilanne?

Treebuddyn markkinan kasvu nojaa yritysten ESG-raportoinnin nopeaan laajenemiseen ja muuttumiseen EU-maissa pakolliseksi. Tämän myötä yrityksille on syntynyt tarve etsiä palveluita ja kumppaneita, joiden avulla tehdä tuotteistaan ja työntekijöistään ilmasto- ja biodiversiteetti-posiitiivisia. Puiden istuttamiseen perustuvan vapaaehtoisen hiilen sidonnan markkina kasvaa nopeaa tahtia ja on lähivuosina miljardiluokkaa. Aiheen parissa työskentelee kymmeniä yrityksiä ja järjestöjä, mikä kertoo aiheen tärkeydestä ja kasvavasta markkinasta. Treebuddylla on kilpailijoihin nähden useita selkeitä kilpailuetuja.

5. Miten Treebuddy erottuu kilpailijoistaan? Mitkä ovat yhtiön kilpailuedut?

Treebuddy on ainoa, joka merkitsee kaikki puut kartalle ja keskittyy puiden pitkäaikaiseen hoitoon luomalla paikallisyhteisöille taloudellisia kannusteita. Se tarjoaa myös aidon vuorovaikutuksen istuttajayhteisön ja yrityksen välillä webinaareilla, joita järjestetään neljä kertaa vuodessa.

Kilpailuedut ovat seuraavat: 

 1. Jokainen puu kartalla valokuvan kera. Puut voidaan antaa lahjaksi asiakkaalle suoraan kännykkään (jokainen puu on Internet-linkki)
 2. Valtava ja luotettava puunistutusverkosto:
  • 10 000 koulua lähiyhteisöineen 157 maassa
  • Henkilökohtaiset ​​yhteydet puiden istuttajiin
 3. Keskittyminen 100 % todennettavissa olevaan puiden hoitoon
  • Taloudellisia kannustimia paikallisille sekä paikallisen yhteisön voimaannuttaminen
 4. API-integrointi B2B- ja B2B2C-puiden integrointiin
  • Näe yrityksesi oman metsän kasvavan maailmankartalla. Kiinnitä asiakkaidesi huomio antamalla heille puu kartalla
 5. Anna työntekijöillesi ilmastopositiivisuus
  • Mahdollista henkilökohtainen yhteys puihin ja niiden hoitajiin, rakenna pitkäkestoinen myönteinen vaikutus

6. Mitkä ovat Treebuddyn tavoitteet tuleville vuosille ja miten niihin on määrä päästä?

Puutarjonnan kokoa tulee kasvattaa merkittävästi, jotta yhä suurempia asiakkaita voidaan käsitellä sujuvasti. Treebuddyn visiona on rakentaa vuosikymmenen loppuun mennessä 50 miljoonan puun virtuaalinen metsä, joka sitoo hiiltä lähes miljoona tonnia ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta kaikilla mantereilla. Puiden ympärille syntyy markkina, jonka kautta miljoonat ihmiset tekevät elämästään ilmasto- ja biodiversiteettipositiivisen samalla kun tuhansille paikallisyhteisöille syntyy merkittävää tuloa puista huolehtimisesta. Pyrimme istuttamaan kaikkiin maanosiin vuoteen 2023 mennessä.

Uskomme että globaali puunistuttaminen tulee enemmän ja enemmän huomioimaan puiden istuttamisen sijaan puiden pitkäaikaisen hoidon merkityksen. Teknologiamme tulee olemaan tämän kehityksen keskiösssä.

7. Mihin osakeannilla kerätyt varat on tarkoitus käyttää?

Keskeisin tarve on tuotannon skaalaaminen ja teknologia: metsävarannon hankkiminen ja laajentaminen kaikkiin maanosiin, mobiilipalvelun kehitystyö sekä automaatiojärjestelmä vastaamaan suurta kysyntää.

Kansainvälisen myyntihenkilöiden määrä kaksinkertaistetaan, kehitetään edelleen vuorovaikutteista Treebuddy Club-toimintaa sekä tuotekehitykseen (Trees as NFTs, Carbon credits, Biodiversity credits).

Osakeannin varoista menee palkkoihin noin 50%, puiden istutukseen 30% ja 20% muihin kuluihin (markkinointi, serverimaksut, tilavuokrat, matkakulut)

Sijoittajien kysymyksiin vastasivat TreebuddyEarth:in toimitusjohtaja ja perustaja Pekka Harju-Autti (vas.), puiden kasvatuksesta vastaava Mika Vanhanen ja operatiivinen johtaja Aleksi Neuvonen
Sijoittajien kysymyksiin vastasivat TreebuddyEarthin toimitusjohtaja ja perustaja Pekka Harju-Autti (vas.), puiden kasvatuksesta vastaava Mika Vanhanen ja operatiivinen johtaja Aleksi Neuvonen

Vielä ehdit sijoittaa!

 • Osakeannin koko: enintään 298 osaketta (730 100,0 EUR)
  • Antia merkattu jo 115 000,0 EUR
 • Osakkeiden merkintähinta: 2 450,0 EUR
 • Minimimerkintämäärä: 1 osake (2 450,0 EUR)
 • Yrityksen pre-money valuaatio: 4 300 000,0 EUR
 • Merkintäaika päättyy: 22.6.2022
 • Lue aikaisempi artikkelimme TreebuddyEarth:n osakeannista

TUTUSTU OSAKEANTIIN

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Vajrakila Innovations Oy:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Riski-indikaattori edelleen ”suosi osakkeita” -tasolla
Nvidia päihitti jälleen tulosennusteet – osake kohti huippulukemia
Sijoittajan valinnat