Treebuddyn osakeanti – sijoita puihin ja ilmastopositiivisuuteen

Kotimainen puita kasvattava TreebuddyEarth on käynnistänyt osakeannin. Treebuddy istuttaa puita maailmanlaajuisesti, geopaikantaa jokaisen, ja tarjoaa asiakkailleen sovelluksen, jolla asiakas voi seurata ostamansa puun kasvua.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Kotimainen puita kasvattava TreebuddyEarth on käynnistänyt osakeannin. Treebuddy istuttaa puita maailmanlaajuisesti, geopaikantaa jokaisen, ja tarjoaa asiakkailleen sovelluksen, jolla asiakas voi seurata ostamansa puun kasvua.

Treebuddyn osakeanti

  • Osakeannin koko: enintään 298 osaketta (730 100,0 EUR)
    • Antia merkattu jo 100 000,0 EUR
  • Osakkeiden merkintähinta: 2 450,0 EUR
  • Minimimerkintämäärä: 1 osake (2 450,0 EUR)
  • Yrityksen pre-money valuaatio: 4 300 000,0 EUR
  • Merkintäaika päättyy: 22.6.2022

Osallistu suomenkieliseen webinaariin 15.5.2022 klo 17.00

Sign up for Webinar in English at 2.6.2022 klo 17.00

TUTUSTU OSAKEANTIIN

TreebuddyEarth istuttaa maailmanlaajuisesti puita, laittaa ne kaikki maailmankartalle ja tarjoaa palvelun, jolla asiakas voi seurata ostamiensa puiden kasvua.

TreebuddyEarth tuo luottamuksen globaaliin puunistuttamiseen

Kotimaisen Vajrakila Innovations Oy:n palvelu TreebuddyEarth tarjoaa ratkaisun globaalin puidenistutuksen haasteisiin. Maailmassa on monia puunistutusorganisaatioita, mutta Treebuddyn toimintatapa eroaa sillä, että se tarjoaa digitaalisesti läpinäkyvän ja validoidun näkymän jokaiseen istutettuun puuhun. Toimintansa ytimessä Treebuddylla on globaalisti kasvava verkosto paikallisyhteisöjä, jotka istuttavat mangrove-puita, hoitavat niitä ja saavat korvauksen jokaisesta hoidetusta puusta. Kukin puu merkitään Treebuddy-sovelluksen digitaaliselle kartalle, jonka kautta puun kasvua ja hoitoa on helppo seurata mistä päin maailmaa tahansa. Sovelluksen avulla  asiakasyrityksen kestävää kehitystä edistävästä toiminnasta tulee läpinäkyvää, ja asiakas voi näyttää metsänsä tilan reaaliajassa sidosryhmilleen. 

Treebuddyn palvelut sopivat sekä yksityisille asiakkaille että yrityksille. Paikalliset puunistutusyhteisöt ovat toiminnan keskiössä – he hyötyvät sekä pitkäaikaisesta metsänistutuksesta että puiden  istuttamiseen ja hoitoon annetusta taloudellisesta tuesta. 

Treebuddy:n palvelu, jolla voi paikantaa ja seurata ostamansa puun kasvua.

Istutetut puut ovat todella siellä missä pitää

Globaalissa puiden istuttamisessa lupaillaan usein pelastaa maailma istuttamalla miljoonia puita. Harmillisen usein nämä lupaukset ovat kirjaimellisesti kuihtuneet kasaan, kun istutetut puut ovat jääneet hoitamatta. Pahimmissa tapauksissa jopa itse puiden istuttaminen on jäänyt todellisuudessa tekemättä. Tässä Treebuddy haluaa tehdä muutoksen.

TreebuddyEarthin ratkaisu alan toiminnan kehittämiseksi on maksimoida luotettavuus. Yhtiö on kehittänyt tätä varten istutettujen puiden kaksiosaisen verifioinnin. Yleensä istutettua metsää seurataan ainoastaa ylhäältä alas satelliittien ja dronejen avulla. Myös Treebuddy hyödyntää ilmaseurantaa, mutta sen lisäksi yhtiö on ottanut käyttöön alhaalta ylös suuntautuvan verifioinnin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että paikallinen työntekijä valokuvaa istuttamansa puut. Valokuvan oton yhteydessä työntekijä myös geopaikantaa jokaisen istutetun puun.

Kasvua voi seurata netissä

Jotta myös asiakas voi varmistua ostamansa puun istutuksesta ja hoidosta, TreebuddyEarth jakaa asiakkailleen nettilinkin, jonka takaa asiakas pääse käsiksi oman puunsa tietoihin. Asiakkaat siis näkevät kartalta tarkalleen, missä heidän ostamansa puu sijaitsee ja miltä istutettu puu näyttää. Istutuksen jälkeen paikallinen työntekijä ottaa puusta uusia kuvia sopivin väliajoin (esim. 1 vuosi – 5 vuotta – 10 vuotta – 15 vuotta…), jotta puun ostaja pääsee seuraamaan puunsa kasvua ja varmistumaan siitä, ettei istutettu puu kuihdu ennen aikojaan.

Treebuddy:n palvelu tiivistettynä kolmeen portaaseen.

Paikallisyhteisö huolehtii puista

Useat puunistutushankkeet epäonnistuvat siksi, että niiden painopiste on istuttamisessa. Treebuddy on huomioinut myös puiden hoidon osallistamalla paikallisyhteisöt istuttamisen lisäksi pitämään huolta puista. Jokaisesta istutetusta puusta sekä vuosittaisista tilannepäivityksistä yhteisö saa yhden euron per puu. Tämä takaa puiden kasvun vuosikymmeniksi sekä paikallisyhteisölle tuottoa metsästään.

Treebuddy istuttaa puita siellä, missä niitä tarvitaan eniten. Istuttajayhteisö on aina paikallinen kylä tai yhdistys. Usein myös paikalliset koulut ja partiolaiset osallistuvat toimintaan.

Treebuddyn markkinat

TreebuddyEarthin tarjoaa palveluitaan pääasiallisesti yrityksille. Treebuddyn kasvattamat puut sitovat hiiltä ja vahvistavat luonnon monimuotoisuutta. Hankkimalla puita yritys voi näin tuottaa positiivista ilmasto- ja luontokädenjälkeä, jolla se voi tehdä tuotteistaan tai työntekijöistään ilmastopositiivisia. Yrityksillä on tällä hetkellä valtava ja kasvava tarve vähentää negatiivisia ilmasto- ja luontovaikutuksiaan. ESG-raportointi tulee pakolliseksi kaikille yrityksille vuoteen 2026 mennessä. Siksi tarvitaan kipeästi keinoja, joilla yritykset voivat pienentää hiilijalanjälkeään. Markkinanäkymät TreebuddyEarthille ovat siis todella laajat. 

Kaiken tämän lisäksi, TreebuddyEarth kehittää palvelua, jossa kasvatettavat puut integroitaisiin virtuaalimaailmoihin, esimerkiksi NFT:den avulla. Treebuddy on jo alkanut tekemään yhteistyötä NFT peliyhtiö PepperAttack.com:in kanssa suunnitelman edistämiseksi. Tämän kaltainen kehitys sitoo Treebuddyn vahvasti vuoden merkittävämpään megatrendiin – metaverseen.

Kasvunäkymät

Tilikaudella 2021 TreebuddyEarthin pro forma liikevaihto oli alle 20 tuhatta euroa. Liikevaihto on toistaiseksi ollut pientä, mutta kuluvan vuoden arvioidaan olevan käännekohta yhtiölle. Treebuddy arvioi vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 150-200 tuhatta euroa.

Treebuddyn arvioiden mukaan liiketoiminta kasvaisi merkittävää vauhtia lähivuosina. Tällä hetkellä Treebuddy hoitaa yli 50 tuhatta puuta, mutta alle kahden vuoden päästä tämän luvun arvioidaan olevan lähempänä 600 tuhatta. Treebuddyn hoitamien puiden istutusalueet ovat tällä hetkellä Tiibetissä, Intiassa, Filippiineillä ja Indonesiassa.

Treebuddy:n kasvuennusteet.

Annilla kerättyjen varojen käyttö

Meneillään olevaa osakeantia on edeltänyt neljä onnistunutta aiempaa osakeantia. Viidennen, kooltaan suurimman rahoituskierroksen on tarkoitus kasvattaa puutarjontaa, automatisoida Treebuddyn palvelua ja laajentaa yhtiön myyntiverkostoa. Annissa tarjotut osakkeet kattavat 16,8 % Treebuddyn koko osakekannasta.

Miksi sijoittaa Treebuddyyn?

ESG-ratkaisuja yrityksille: Yrityksillä on tällä hetkellä valtava, kasvava tarve vähentää negatiivisia ilmasto- ja luontovaikutuksiaan. TreebuddyEarth saa aikaan luotettavaa positiivista ilmasto- ja luontokädenjälkeä, jolla yritys voi tehdä tuotteistaan tai työntekijöistään ilmastopositiivisia.

Sosiaalinen vastuullisuus ja eettisyys: Paikalliset puunistutusyhteisöt hyötyvät sekä pitkäaikaisesta metsänistutuksesta että puiden istuttamiseen ja hoitoon annetusta taloudellisesta tuesta.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen: Treebuddyn harjoittama uudelleen metsittäminen mahdollistaa suotuisan elinympäristön paikallisille eläin- ja kasvilajeille.

Megatrendit taustalla: Treebuddyn toiminta on vahvasti kiinni kestävän kehityksen megatrendissä. Lisäksi yhteiset suunnitelmat NFT peliyhtiön kanssa liittävät Treebuddyn vuoden merkittävimpään megatrendiin – metaverseen.

TUTUSTU OSAKEANTIIN

Tehty kaupallisessa yhteistyössä Vajrakila Innovations Oy:n kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Atrian uusi johto yrityskaupoilla Ruotsissa – analyysi
Tekoälyuutiset: AI-vaikuttajien mukaan tekoäly voi aiheuttaa merkittävää haittaa ihmiskunnalle
Sijoittajan valinnat