Northcrypto

Analyysissa Digital Workforce – Työn automatisoinnin kasvuyritys

digital workforce

Digital Workforce tarjoaa asiakkaidensa käyttöön digityöntekijöitä, jotka hoitavat rutiininomaisia tehtäviä vapauttaen ihmisten aikaa mielekkäämpään työhön. Nyt yhtiö tähtää vahvaan kasvuun Pohjoismaiden lisäksi Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian markkinoilla. Lue sijoittajan näkökulma osakkeesta.

Julkaistu: 07.04.2022 Kirjoittaja:

analyysi Digital Workforce osakkeet sijoitusideat teknologiayhtiöt

Digital Workforce Services Oyj on Suomessa vuonna 2015 perustettu älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö. Alunperin yhtiö perustettiin terveydenhuollon automatisointitarpeisiin, mutta nykyään yhtiön tarjoaa automaatioratkaisuja laajemmalle asiakaskunnalle. Yhtiön osake listautui 3.12.2021 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 6,58 euron osakehinnalla. Kurssi on laskenut listautumisen jälkeen teknologiaosakkeiden laskun vanavedessä.

Digital Workforce – Digitaalisen transformaation aallonharjalla

Digital Workforce on mukana digitaalisen transformaation megatrendissä, joka yhtiön mukaan perustuu näkemykseen, missä kaikki mikä voidaan automatisoida, tullaan automatisoimaan. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen liiketoimintaprosessien automatisointia digityöntekijöiden (ohjelmistorobotit) kautta. Nämä digityöntekijät avustavat liiketoimintaprosessien eri vaiheissa hyödyntäen automaation eri teknologioita ja hoitavat tehtävänsä väsymättä ja ihmistä virheettömämmin.

Ohjelmistorobottien tarkoituksena on ottaa haltuunsa rutiininomaisia työtehtäviä vapauttaen ihmisten aikaa mielekkäämpiin ja lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Yhtiön palvelumalli pohjautuu pilvipalveluun, nopeaan käyttöönottoon ja asiakas maksaa palvelusta käytön mukaan. Robotti voi varata röntgenajan, täyttää vakuutusyhtiössä korvaushakemuksia, tehdä lainahakemuksia pankeissa yms. Ohjelmistorobotit pystyvät lukemaan näyttöjä ja tietokantoja, päättämään mitä tehdä ja toteuttamaan tehtäviä kommunikoimalla sovellusten kanssa Digital Workforcen alustan välityksellä.

Kilpailuetuna helppo skaalautuvuus ja asiakas maksaa vain käytöstä

Nopean käyttöönoton lisäksi Digital Workforcen kilpailuetu perustuu palveluiden helppoon skaalautuvuuteen siten, että asiakas voi tarvittaessa käyttää alustalla useita teknologioita eri tarpeiden mukaan. Lisäksi asiakas maksaa palveluista vain käytön mukaan. Yhtiö näkee asiakasyritysten kilpailukyvyn paranevan, kun heidän työntekijänsä voivat käyttää aikaansa merkityksellisimpiin tehtäviin.

Uusi strategia

Digital Workforce on juuri päivittänyt strategiaansa.  Yhtiön päivitettynä visiona ja strategisena tavoitteena on rakentaa liiketoiminnan kokonaisvaltainen automaatioalusta, jonka voi ottaa käyttöön itsepalveluna, ja joka laajentaa yhtiön kohdeasiakaskuntaa kattamaan aiempaa paremmin myös 1 000–10 000 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Alusta mahdollistaa markkinaosuuden kasvattamisen nykyisillä markkinoilla sekä kasvun kiihdyttämisen uusilla markkina-alueilla, joilla yhtiöllä on vähän tai ei ollenkaan kilpailua.

Toimitusjohtaja Mika Vainio-Mattila: ”Nyt päivitetyssä strategiassa korostuu liiketoimintamallin muutos asiantuntijapainotteisista palveluista alustapohjaiseen malliin. Tuomme palvelutarjontamme ytimeen itsepalveluun perustuvan Digital Workforce Outsmart -alustan, johon rakennamme merkittäviä lisäkyvykkyyksiä prosessien automatisoimiseksi. Keskeistä on esimerkiksi ihmisten ja ohjelmistorobottien saumattoman yhteistyön varmistaminen. Tätä tukee aloittamamme yhteistyö sveitsiläisen ohjelmistoyhtiön Flowable AG:n kanssa, jonka teknologian avulla pystymme hallinnoimaan kaikkia alustassa olevia teknologioita palveluna. Moniteknologia-alustaa kehitetään yhdessä asiakkaidemme kanssa pilottihankkeina.  Outsmart Platformin teknologiat ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistavat palvelut toimitetaan tietoturvallisena pilvipalveluna käytön mukaan (pay-as-you-go) hinnoiteltuna. Tämä mahdollistaa asiakaslupauksemme: Outsmart your competition.” 

Yhtiön mukaan nyt julkistettu Outsmart Platform avaa uusia mahdollisuuksia erityisesti Yhdysvaltojen keskisuurten yritysten markkinassa, jossa potentiaalisen asiakasmäärät ovat yhtiön mukaan jopa kymmenkertaiset isojen yritysten kohderyhmään verrattuna.

Yhtiön markkinaympäristö muuttuu

Digital Workforcen strategiamuutoksen taustalla on muutokset markkinaympäristössä. Liiketoimintamahdollisuudet automaatiomarkkinoilla kasvavat merkittävästi, koska digitalisaatio liittyy kaikkeen tehtävään työhön tulevaisuudessa. Tutkimusyhtiö Forresterin mukaan robotiikka ja automaatio tulevat muuttamaan täysin jopa 80 % nykyisistä työtehtävistä vuoteen 2030 mennessä. McKinsey toteaa, että jopa 50 % nykyisistä työtehtävistä voisi tulla automatisoiduksi vuoteen 2025 mennessä. Covid-19-pandemia on vauhdittanut yritysten automaatiopanostuksia, ja Forrester ennustaa pelkästään ohjelmistorobotiikan sekä siihen liittyvien palveluiden muodostavan 22 miljardin dollarin markkinan vuoteen 2025 mennessä.

Digital Workforce on kasvuyhtiö

Yhtiön palveluista jatkuvavelvoitteiset palvelut kasvoivat vahvasti vuonna 2021, ollen noin 52 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Näiden palveluiden tarkoituksena on hallinnoida ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation palveluita ja ratkaisuja. Nämä palvelut ovat tärkeä pilari yhtiön toiminnassa, sillä ne luovat jatkuvia kassavirtoja yhtiölle käytön mukaisen laskutuksen kautta.

Yhtiöllä on listautumisen jäljiltä vahva tase, joka mahdollistaa kasvustrategian toteuttamisen. Yhtiö on nettovelaton ja nettokassa on 18,2 miljoonaa euroa (kassavarat vähennettynä korollisilla veloilla).


Lue koko artikkeli —

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSISINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy