northcrypto

Analyysi: Qt Group odottaa kovaa kasvua Q4:lle

qt company

Qt Company on piensijoittajien suosikkiosakkeita. Osake on laskenut 70 prosenttia vuoden alusta ja alkaa olla jo arvostusmittareillakin edullinen. Johdon ennuste Q4:lle on kova, mutta uskooko markkina ennusteita? Q3 oli torjuntavoitto.

Julkaistu: 27.10.2022 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet Qt Group sijoitusideat tulokset tuloskausi

Suosikkiosake Qt Group

Qt Groupista on ollut suomalaisten suosikkiosake. Se löytyy monen piensijoittajan salkusta.

Qt Group vastaa Qt-teknologiaan pohjautuvien ohjelmistokehitystyökalujen tuotekehityksestä, kaupallistamisesta ja lisensoinnista sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Internetiin yhdistetyt laitteet ja kosketusnäytöt yleistyvät sekä kuluttaja- että ammattikäytössä. Qt:ta käytetään esimerkiksi lentokoneiden viihdejärjestelmissä, digitaalisten televisioiden alustana, autojen ohjaamoissa ja viihdejärjestelmissä, lääketeollisuuden laitteiden käyttöliittymissä sekä kodin pienelektroniikassa.

Q3/2022 – Qt Groupilla kovat odotukset Q4:lle

Qt Groupin liikevaihto oli 35,3 M€ (ennuste 36,6 M€) ja liiketulos 6,4 M€ (ennuste 8,5 M€). Qt Groupin liikevaihto kasvoi 31 prosenttia, joka vastasi 20 prosentin kasvua vertailukelpoisin valuutoin. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA oli 8 miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali 22 prosenttia. Johdon mukaan kehittäjälisenssien ja konsultointipalveluiden myynti kehittyi erittäin hyvin kolmannella neljänneksellä globaalin markkinatilanteen kasvavista haasteista huolimatta. Jakelulisenssien kasvu oli maltillisempaa ja niistä kertynyt liikevaihto jäi tavoitteista. Kiinnostus Qt:n ratkaisuja kohtaan on säilynyt hyvällä tasolla ja yhtiö on myös onnistunut hyvin uusasiakashankinnassa.

Johdon mukaan myynnin prospektien määrä on erittäin hyvällä tasolla ja johto odottaa liikevaihdon kasvuvauhdin kiihtyvän selvästi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Haastava toimintaympäristö on hidastanut Qt Groupin liiketoiminnan kasvua tänä vuonna, yhtiö ei näe mainittavia muutoksia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksissa. Ohjaus ennallaan eli näkymä Q4:lle vahva. 

Qt Groupin osake laskenut vuoden alusta 71 %

Vielä vuoden 2021 loppupuolelle saakka Qt Group Oyj:n osake oli yksi parhaiten tuottaneista osakkeista Helsingin pörssissä. Osakkeen kovin tuottojakso osuu vuoden 2020 alusta 2021 syyskuuhun. Osakkeen arvo moninkertaistui.

Osakkeella on nyt takanaan useampi pehmeämpi osavuosikatsaus, ja kurssi on ollut voimakkaassa laskussa lokakuun 2021 kurssihuippujen jälkeen. Osake kääntyi laskuun Q3-tuloksen jälkeen ja kurssi on 71 % alle vuoden alun tasojen ja 80 % alempana kuin reilun vuoden takaiset kurssihuiput.

Vuoteen 2025 saakka ulottuvan strategiakauden taloudelliset tavoitteet

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Qt Groupin 2025 strategiset tavoitteet:

  • liikevaihto kasvaa vuosittain 30-40 prosenttia, ja
  • liikevoittomarginaali (EBIT-%) on vuosittain 20-30 prosenttia.

Uudet taloudelliset tavoitteet ylittävät selvästi aiemmin, maaliskuussa 2020 samalle strategiakaudelle asetetut tavoitteet. Yhtiö jää kuluvana vuotena strategisista tavoitteista, mutta kertoi, ettei pitemmän tähtäimen tavoitteita ole tarvetta muuttaa.

Johdon mukaan Qt on erittäin hyvässä asemassa kansainvälisillä sulautettujen ohjelmistojen markkinoilla, joiden potentiaali on tulevaisuudessa valtava. Yhtiöllä on vahva usko siihen, että yhtiö pystyy jatkossa entisestäänkin kehittämään tuoteportfoliotaan ja laajentamaan sitä myös nykyisen Qt-ekosysteemin ulkopuolelle kattamaan yhä suuremman osan ohjelmistokehitykseen perustuvasta tuotekehitysmarkkinasta, ja täten kasvattamaan liikevaihtoaan pitkälle tulevaisuuteen.

Sijoittajan näkökulma

Qt Groupin suurin riski on ollut pitkään sen korkea valuaatio. Osakkeen P/E-luku on ollut pörssin korkeimpia. Arvostustasot ovat laskeneet rytisten, mutta niin ovat laskeneet myös tulosennusteet.

Osakkeen rajun laskun myötä kurssiin on nyt hinnoiteltu uusia aikaisempaa maltillisempia kasvunäkymiä. Pidemmässä juoksussa yhtiö voi kuitenkin edelleen yltää sen koviin kasvutavoitteisiin. Tämä avaa kasvusijoittajalle hyvän mahdollisuuden.

Johto indikoi, että liikevaihdon kasvu kiihtyy selvästi Q3-tasosta. Q3:lla Qt Groupin liikevaihto kasvoi 31 prosenttia, joka vastasi 20 prosentin kasvua vertailukelpoisin valuutoin.

Koko vuodelle Qt ohjaa 20-30 prosentin liikevaihdon kasvua vertailukelpoisin valuutoin ja 20-30 prosentin liikevoittoa. Tämä tarkoittaa Q4:lla 52,5 – 65 miljoonan euron liikevaihtoa ja 11,2 – 30,6 miljoonan euron liikevoittoa. Liikevoitto-ohjauksen ylälaita on siten täysin järjetön. Realistisesti voidaan odottaa, että Qt:n ohjaus tarkoittaa 52,5 – 55 miljoonan euron liikevaihtoa ja 11,2 – 13,0 miljoonan euron liikevoittoa Q4:lle. Yhtiö siis yltäisi lähelle oman ohjauksensa alalaitaa. Tämä on yksi syy Qt:n osakkeen laskuun. Vuoden alkupuolella kasvu- ja kannattavuusodotukset koko vuodelle olivat selvästi korkeammalla.

Nyt ohjattu noin 53 miljoonan euron liikevaihto ja noin 11,5 miljoonan euron liikevoitto Q4:lle olisi hurja suoritus ja tarkoittaisi kaikkien aikojen ennätystä Qt:lle. Ennakoimme, että analyytikkojen EPS-ennuste vuodelle 2023 asettunee 1,45 – 1,55 euron haarukkaan. Tämä tarkoittaisi 39 euron kurssilla P/E-lukua 27. Se on Qt:lle erittäin halpa, mutta kaikki riippuu nyt siitä, yltääkö yhtiö kasvu- ja kannattavuusodotuksiin.

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun!

northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy