Lykkääntyneet kaupat jarruttivat Qt Groupin kasvua

Qt Group on piensijoittajien suosikkiosakkeita. Q3:lla yhtiön liikevaihto ja -tulos kasvoivat kaksinumeroisin luvuin, mutta jäivät silti analyytikoiden odotuksista. Mikä on osakkeen arvostustaso nyt ja joko osake on ostohinnoissa?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Qt Group on piensijoittajien suosikkiosakkeita. Q3:lla yhtiön liikevaihto ja -tulos kasvoivat kaksinumeroisin luvuin, mutta jäivät silti analyytikoiden odotuksista. Mikä on osakkeen arvostustaso nyt ja joko osake on ostohinnoissa?

Q3/2023 – Kasvu ja tuloskehitys jäivät odotuksista jälkeen

Qt Groupin liikevaihto oli 38,0 M€ (ennuste 42,7 M€) ja liiketulos 7,2 M€ (ennuste 9,3 M€). Vuoden 2023 kolmas vuosineljännes sujui Qt Groupilta yhtiön omia arvioita heikommin. Qt:n vuosineljänneksen liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuutoin jäi 13 %:iin. Liikevaihdon kasvua on koko vuoden ajan hidastanut markkinatilanteen yleinen epävarmuus, mikä on yhtiöllä näkynyt erityisesti konsultointiprojektien vähenemisenä ja uusien kehittäjälisenssien maturiteetissa, joka on painottunut yksivuotisiin lisensseihin.

Valuuttakurssimuutosten vaikutus yhtiön liikevaihtoon oli Q3:lla -1,7 miljoonaa euroa negatiivinen. Edellä mainittujen, koko kuluvan vuoden ajan vaikuttaneiden seikkojen lisäksi katsauskauden liikevaihdon vaatimaton kasvu johtui osaltaan myös lykkääntyneistä kaupoista, mukana myös muutama merkittävämpi kauppa.

Q3:n liikevoitto (EBITA) oli 9,2 miljoonaa euroa, jossa kasvua 16,2 % edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan kannattavuus (EBITA-%) oli yhtiön johdon mukaan hyvä huomioiden arvioitua vaatimattomampi liikevaihdon kasvu ja se, että Qt on edelleen jatkanut suunniteltuja kasvuinvestointeja talouden yleisestä epävarmuudesta huolimatta. Yhtiön liiketulos (EBIT) kasvoi 14,3 %.

Epäsuotuisasta markkinatilanteesta ja heikosta kolmannesta kvartaalista huolimatta yhtiön johdon mukaan Qt:n näkymät loppuvuotta koskien ovat hyvät ja avointen myyntimahdollisuuksien määrä on ennätystasolla. Tulosjulkaisun yhteydessä Qt kuitenkin tarkensi ohjaustaan. Yhtiö arvioi sen liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 20-25 % edellisvuodesta (aiemmin: 20-30 %), ja sen liikevoittomarginaalin (EBITA-%) olevan 25-30 % (aiemmin: 20-30 %) vuonna 2023.

Qt Group päivitti osavuosikatsauksen yhteydessä pitkän aikavälin tavoitteensa

Qt Group ilmoitti osavuosikatsauksen jälkeen, että yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 26.10.2023 päivittää yhtiön taloudellisia tavoitteita vuoteen 2027 ulottuvalle uudelle strategiakaudelle.

Hallituksen päätöksen mukaan yhtiö tavoittelee vuoteen 2027 ulottuvalla uudella strategiakaudella

  • 20-30% vuosittaista liikevaihdon kasvua, mikä tarkoittaa, että yhtiö enemmän kuin kaksinkertaistaa liikevaihtonsa tulevien neljän vuoden aikana
  • vähintään 25 prosentin liikevoittomarginaalia (EBITA-%)

Qt pyrkii asetettuihin uuden strategiakauden tavoitteisiin ensi sijassa orgaanisella kasvulla. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö etsii aktiivisesti strategiaansa tukevia täsmähankintoja yritysostojen kautta. Qt:n ilmoitti myös tarkoitukseseen pidättäytyä osingonjaosta toistaiseksi.

Aiemmin Qt tavoitteli 30-40 prosentin kasvua, ja 20-30 prosentin EBIT-marginaalia.

General Motors valitsi Qt:n merkittävään rooliin ajoneuvojensa kehitystyössä

Helmikuun viimeinen päivä Qt Group ilmoitti solmineensa toimittajasopimuksen yhdysvaltalaisen General Motorsin (GM) kanssa. Todella tunnettu autonvalmistaja GM on aloittamassa ajoneuvojensa ohjelmistovetoisen kehitystyön, mihin Qt on nyt otettu toimittajaksi. Qt:n mukaan yhtiön monialustaisten käyttöliittymien kehitystyökalujen ja -ympäristön avulla GM voi suunnitella, kehittää ja testata yhtenäisesti ajoneuvojensa digitaalisia käyttöliittymiä, ja ottaa ne käyttöön kaikilla kokoonpanolinjoillaan ja eri tuotemerkeissä.

Osana ohjelmistovetoisen kehitystyön strategiaa GM julkaisee myöhemmin vuoden 2023 aikana Ultifi-ohjelmistoalustan, joka mahdollistaa ajoneuvoille jatkuvat langattomat ohjelmistopäivitykset ja muita lisähyötyjä. Qt:n teknologiaa tullaan käyttämään Ultifin seuraavissa versioissa, mikä Qt Groupin mukaan auttaa GM:ää toteuttamaan suunnitelmansa skaalautuvasti ja tehokkaasti koko tuoteportfoliossaan. Qt:n toimitusjohtaja Juha Vareliuksen mukaan tämän yhteistyön myötä Qt:n markkinajohtajan asema modernien käyttökokemusten suunnittelussa ja kehittämisessä vahvistuu entisestään.

Qt Groupin osake ja sijoittajan näkökulma

Jäsenosiossa tarkastelemme osakekurssin kehitystä sekä tuomme esille sijoittajan näkökulman. Kannattaako osaketta ostaa?

Qt Groupin osake oli vuonna 2023 vahvassa nousussa aina kesäkuun puoleenväliin asti sitten suunta kääntyi. Markkina rankaisi Qt:ta armottomasti toisen neljänneksen tuloksesta. Tulos jäi vain hieman konsensusennusteesta, mutta odotettua heikompi liikevaihdon kasvu ja heikko markkinatilanne säikäyttivät sijoittajat. Epävarma markkina tarttui osakkeeseen, joka lähtikin selvään laskevaan trendiin.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja kaikkiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Sijoittaja360° avulla seuraat markkinaa. Tiedät koska on oikea aika sijoittaa osakkeisiin. Mukana myös suositut Osake- ja ETF-työkalut.

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Sinua voisi kiinnostaa
Wimaon osakeanti – uniikilla teknologialla ratkaisu muovin kierrätykseen
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat