neuvottelimme edun etoroon

Analyysi: Qt Group uskoo edelleen kovaan kasvuun – osakkeessa oston paikka?

qt company

Qt Company on piensijoittajien ja salkunhoitajien suosikkiosakkeita. Yhtiö kertoi Q2-raportissaan uskovansa edelleen kovaan kasvuun vuoden toisella puoliskolla. Lue analyysi!

Julkaistu: 05.08.2022 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet Qt Group sijoitusideat tulokset tuloskausi

Suosikkiosake Qt Group

Qt Groupista on tullut suomalaisten suosikkiosake. Se löytyy monen piensijoittajan salkusta, mutta myös parhaiden salkunhoitajien rahastojen TOP-sijoituksista.

Qt Group vastaa Qt-teknologiaan pohjautuvien ohjelmistokehitystyökalujen tuotekehityksestä, kaupallistamisesta ja lisensoinnista sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein. Internetiin yhdistetyt laitteet ja kosketusnäytöt yleistyvät sekä kuluttaja- että ammattikäytössä. Qt:ta käytetään esimerkiksi lentokoneiden viihdejärjestelmissä, digitaalisten televisioiden alustana, autojen ohjaamoissa ja viihdejärjestelmissä, lääketeollisuuden laitteiden käyttöliittymissä sekä kodin pienelektroniikassa.

Q2/2022 – Qt Groupin tulos petti, mutta kovat tavoitteet säilyivät

Vuoden toisella neljänneksellä Qt Groupin liikevaihto oli 37,1 M€ (ennuste 38,8 M€) ja liiketulos 9,1 M€ (ennuste 10,6 M€). Qt Group antoi elokuun alussa negatiivisen tulosvaroituksen ja yhtiön Q2-tulos oli sen mukainen. Qt:n liiketulos laski 14,9 % vertailukaudesta, eikä yhtiön liikevaihtokaan kasvanut vertailukelpoisin valuutoin kuin 1,7 %.  Valuuttakurssien vaikutus oli 2,5 miljoonaa euroa positiivinen.

Qt:n mukaan vuoden toista neljännestä varjostivat etenkin Aasian asiakkaiden ostokäyttäytymisen varoivaisuus. Lisääntynyt epävarmuus toimintaympäristössä, kuten energian hinnan nouseminen, korkea inflaatio ja yleinen talouskasvun hidastuminen vaikuttivat yhtiön asiakkaiden tuotekehityspäätöksiin ja siten myös hidastivat yhtiön liikevaihdon kasvua. Qt:n liiketoiminnan kannattavuus Q2:lla kuitenkin parani ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna ja katsauskauden liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli 24,4 prosenttia.

Ensimmäisen vuosipuoliskon arvioitua heikommasta tuloksesta johtuen Qt Group laski koko vuoden liikevaihdon ohjausta. Uusi ohjaus on kuitenkin edelleen optimistinen, kun huomiodaan, että vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein vain 12,7 prosenttia. Vuoden 2022 liikevaihdon odotetaan kasvavan vertailukelpoisin valuuttakurssein 20-30 prosenttia. Liikevoittomarginaalin (EBIT-%) ohjeistus pysyy ennallaan. Aiemman ohjauksen mukaan yhtiö odotti vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 30–40 prosenttia edellisvuodesta.

Entisen kurssiraketin osake kovassa laskussa

Vielä vuoden 2021 loppupuolelle saakka Qt Group Oyj:n osake oli yksi parhaiten tuottaneista osakkeista Helsingin pörssissä. Osakkeen kovin tuottojakso osuu vuoden 2020 alusta 2021 syyskuuhun. Osakkeen arvo moninkertaistui.

Osakkeella on nyt takanaan neljä pehmeämpää osavuosikatsausta, ja kurssi on ollut voimakkaassa laskussa lokakuun 2021 kurssihuippujen jälkeen. Maanantaina 1.8.2022 Qt Group antoi tulosvaroituksen vuoden toisen kvartaalin tuloksesta. Kurssi tippui päivän aikana yli 20 prosenttia ja on vuoden 2021 alun tasoilla. Qt Group julkaisi Q2-tuloksensa kolme päivää myöhemmin. Tulos oli odotetun kehno, eikä se aiheuttanut enää suuria muutoksia Qt:n osakekurssiin. Tulosjulkaisupäivän päätöskurssi oli 59,9 €.

Qt Group osake: Qt:n osakekurssi viimeiseltä vuodelta
Lähde TradingView

Vuoteen 2025 saakka ulottuvan strategiakauden taloudelliset tavoitteet

Yhtiö arvioi liiketoimintansa lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi. Qt Groupin 2025 strategiset tavoitteet:

  • liikevaihto kasvaa vuosittain 30-40 prosenttia, ja
  • liikevoittomarginaali (EBIT-%) on vuosittain 20-30 prosenttia.

Uudet taloudelliset tavoitteet ylittävät selvästi aiemmin, maaliskuussa 2020 samalle strategiakaudelle asetetut tavoitteet. Tulosvaroituksen myötä jää nähtäväksi joutuuko yhtiö laskemaan myös sen vuoteen 2025 ulottuvia strategisia tavoitteita. Tästä voidaan saada lisätietoa Q2-tulosjulkistuksen yhteydessä 4.8.2022. Pidämme kuitenkin erittäin epätodennäköisenä, että tavoitteita laskettaisiin näin pian niiden asettamisen jälkeen.

Johdon mukaan Qt on erittäin hyvässä asemassa kansainvälisillä sulautettujen ohjelmistojen markkinoilla, joiden potentiaali on tulevaisuudessa valtava. Yhtiöllä on vahva usko siihen, että yhtiö pystyy jatkossa entisestäänkin kehittämään tuoteportfoliotaan ja laajentamaan sitä myös nykyisen Qt-ekosysteemin ulkopuolelle kattamaan yhä suuremman osan ohjelmistokehitykseen perustuvasta tuotekehitysmarkkinasta, ja täten kasvattamaan liikevaihtoaan pitkälle tulevaisuuteen.

Helmikuun alkupuolella Qt ilmoitti, että Stellantis valitsi Qt teknologian automerkkien HMI-käyttöliittymien kehitysympäristöksi. Qt teknologiaa käytetään kuuden miljoonan auton HMI-käyttöliittymien kehityksessä.

Sijoittajan näkökulma

Qt Groupin suurin riski on ollut pitkään sen korkea valuaatio. Osakkeen P/E-luku on ollut pörssin korkeimpia. Arvostustasot ovat laskeneet kurssin laskettua yli 60 prosenttia 12 kk huipuista, mutta ne ovat edelleen moninkertaiset pörssin keskiarvoon verrattuna. Koviin odotuksiin liittyneet riskit ovat nyt realisoituneet. Tulosvaroitusta seuranneen kurssipudotuksen jälkeen arvostustasot tippuvat edelleen. Analyytikot laskivat liikevaihdon ennustetta, mutta Qt:n liikevaihto jäi silti sen alle.

Osakkeen rajun laskun myötä kurssiin on nyt hinnoiteltu uusia aikaisempaa maltillisempia kasvunäkymiä. Pidemmässä juoksussa yhtiö voi kuitenkin edelleen yltää sen koviin kasvutavoitteisiin. Tämä avaa kasvusijoittajalle hyvän mahdollisuuden.

Nykyinen ohjaus tarkoittaa vuositasolla liikevaihtoa, joka olisi 154 – 167 miljoonaa euroa. H2:lla ohjaus tarkoittaisi 85,5 – 98,3 miljoonan euron liikevaihtoa. Kasvu H2:lla pitää siis olla 34 – 54 %, jotta yhtiö yltää ohjaukseen. Käyttäen 25 %:n vuositason EBIT:iä liikevoiton H2:lla pitäisi olla 24,8 – 28,0 miljoonaa euroa.

Ohjaushaarukka on erittäin lavea ja sen yläpää tuntuu utopistiseltä. Ohjauksen keskiväli tarkoittaa myös erittäin vahvaa kasvua vuoden toisella puoliskolla ja liikevoiton kaksinkertaistumista H1:stä. Mikäli Qt yltää tähän, kääntyy kurssi varmasti takaisin noususuuntaan. Kysymys kuuluukin, uskooko johdon ohjaukseen, kun yhtiö on nyt useamman kerran perättäin pettänyt odotukset? Mielestämme nykytasoilta Qt:ta voi jo ostaa, mutta riski tulospettymykselle on edelleen olemassa.

Vuoden 2022 EPS on 1,30 – 1,40 euron tasoilla ohjausta käyttäen. Tämä antaa 60 euron osakekurssia käyttäen P/E-luvuksi 43 – 46. Qt:lle tämä luku on edullinen, vaikkakin pörssin keskiarvoa selvästi korkeampi.

Seuraa tuloskautta

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun!

neuvottelimme edun etoroon


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


ostetuimmat osakkeet etorossa

ImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy