Sijoittajat käänsivät selkänsä Yhdysvaltojen korkomarkkinoille

ETF-rahavirrat kertovat markkinaliikkeistä ja sijoittamisen trendeistä. Suursijoittajat ovat heinäkuussa kääntäneet katseensa pois Yhdysvaltojen korkomarkkinoista.

Juho Toratti
Juho Toratti

ETF-rahavirrat kertovat markkinaliikkeistä ja sijoittamisen trendeistä. Suursijoittajat ovat heinäkuussa kääntäneet katseensa pois Yhdysvaltojen korkomarkkinoista.

ETF-rahavirrat kertovat markkinoiden rauhoittumisen jatkuvan

Heinäkuun ETF-rahavirrat kertovat osakemarkkinan kasvun jatkuvan edelleen. Varallisuutta virtasi lisää kaikille markkinoille yhteensä 24,2 miljardia euroa. Positiivisia rahavirtoja kulkeutui viime kuussa kaikille markkinoille, vaikka kokonaisrahavirta oli selkeästi alle viimeisen kuuden kuukauden keskiarvoa (45,2 mrd. €/kk). Vanhan trendiä seuraten Yhdysvallat haali eniten rahavirtoja. Mielenkiintoista on kuitenkin huomata, että viime kuussa negatiivisia rahavirtoja luovuttanut Japanin markkina oli heinäkuussa ainoa markkina-alue, jonka rahavirrat kasvoivat kesäkuusta.

Korkopuolen rahavirrat olivat yli 40 miljardia osakemarkkinoita pienemmät, painuen yli 17 miljardia negatiiviseksi. Heinäkuun muutos on todella radikaali, kun suhteutetaan se korkomarkkinoiden viimeisen kuuden kuukauden keskiarvoon (10,1 mrd. €/kk). Rahavirrat indikoivat, että korkomarkkinoilla lisäriskinotto on alkanut keräämään uutta suosiota, kun taas luotto valtioihin on suorastaan romahtanut. Valtionlainoista on heinäkuun aikana nostettu pois yli 36 miljardia euroa.

Lue myös. Puolivuotiskatsaus: parhaiten tuottaneet osakkeet ja markkinat

Defensiivisten osakesektoreiden suosio jatkuu

Osakemarkkinoiden kehitys heinäkuussa on jatkunut hyvin pitkälti samanlaisena kuin kesäkuussa. Defensiiviset sektorit ovat selkeässä nousussa, kun taas lähes kaikilta syklisiltä sektoreilta virtasi rahaa pois. Ainoana poikkeuksena edelleen syklinen teknologiasektori, johon on kertynyt positiivisia rahavirtoja toiseksi eniten – lähes viisi miljardia euroa. Hieman yllätyksellisesti rahavirrat terveydenhuoltosektorille kasvoivat yli 7 miljardia euroa, mikä teki terveydenhuollosta heinäkuun eniten varallisuutta keränneen osakesektorin.

Korkomarkkinoilla tapahtui suuria muutoksia heinäkuussa. Aikaisemmin eniten rahavirtoja keränneet Yhdysvaltojen lainat ovat suorastaan romahtaneet, ja markkina-alueelta on virrannut pois varallisuutta yli 31 miljardia euroa. Vastaavasti Eurooppaan kohdistuneet rahavirrat ovat olleet valtavat (12,6 mrd. €/kk) suhteessa viimeisen kuuden kuukauden keskiarvoon (1,1 mrd. €/kk). Yhdysvaltojen merkittävien negatiivisten rahavirtojen takia kehittyviin markkina-alueisiin suuntautuneiden ETF-rahavirtojen määrä oli ensimmäistä kertaa moneen kuukauteen suuremmat kuin kehittyneisiin markkina-alueisiin kohdistuneet rahavirrat.

Raaka-aineiden suosio sijoituskohteena on jatkanut laskuaan. Kesäkuussa ainoastaan laajasti raaka-aineisiin sijoitettu varallisuus kasvoi muiden laskiessa. Heinäkuussa myös laajasti raaka-aineisiin sijoitettu varallisuus kääntyi laskuun, kun taas teollisuusmetalleihin kohdistui, ainoana raaka-aineiden tyyppinä, positiivisia rahavirtoja (10 M€). Kaiken kaikkiaan raaka-aineiden negatiivisten ETF-rahavirtojen lasku on lähtenyt kiihtymään, sillä yhteensä negatiivisia rahavirtoja kertyi 1,5 miljardia euroa, kun viime kuussa raaka-aineista virtasi varallisuutta pois vain 0,6 miljardia euroa.

ETF-rahavirrat

Kategorioihin sopivat ETF:t löydät helposti ETF-työkalustamme!

LATAA ilmainen ETF-OPAS!

Johtopäätökset ja TOP 10 ETF:t

Heinäkuun merkittävin huomio on sijoittajien yllättävä valtionlainojen karsastaminen. Etenkin Yhdysvaltojen lainamarkkinat ovat suorastaan romahtaneet. Sijoittajat ovat olleet valmiita ottamaan jopa lisäriskiä ohjaamalla varojaan turvallisiksi miellettyjen yrityslainojen lisäksi riskilainoihin. Osakemarkkinoilla defensiiviset sektorit jatkavat dominointiaan, syklisten sektoreiden rahavirtojen laskiessa. Kuitenkin syklisen teknologiasektorin menestys on jatkunut edelleen koronavuoden 2020 jälkeen. Raaka-aineet eivät vieläkään ole palauttaneet suosiotaan osakeriskin vastapainona, vaan niistä virtaa varallisuutta pois kesäkuuta enemmän.

Suosituimmat ETF-rahastot kertovat yksityiskohtaisesti siitä, mitä sijoituskohteita sijoittajamassat ja suuret instituutiosijoittajat suosivat. Näistä voi poimia sijoitusideoita omiin salkkuihin. Jäsenille suunnatussa osiossa esittelemme, mitkä olivat kuukauden suosituimmat ETF-rahastot ja kiinnostavimmat uutuus-ETF:t.

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSI

Löydä tehokkaimmat ETF:t tuhansien ETF:ien joukosta!

ETF-työkalun avulla ETF:ien vertailu ja valinta on helppoa. Mukana yli 2 500 ETF:ää. Löydät työkalusta myös valitsemiamme valmiita ETF-ideoita ja mallisalkkuja.

Tutustu ETF-työkaluun!

Sinua voisi kiinnostaa
Nordnetin uudella indeksirahastolla kiinni ruotsalaisiin pienyhtiöihin
Analyysi: LeadDesk odottaa vuosikasvun paranevan kuluvana vuonna
Riski-indikaattori edelleen ”suosi osakkeita” -tasolla
Omalla Maalla LKV
Sijoittajan valinnat