Osallistu osakeantiin!

Kehittyvät markkinat – tiedätkö mihin oikeasti sijoitat?

Kehittyvät markkinat ovat historiallisesti tarjonneet kovaa tuottoa, mutta ovat ottaneet viime vuosina takapakkia. Arvostusluvullisesti kehittyvät markkinat vaikuttavat nykyään houkuttelevilta, mutta sisältävät riskiä.

Julkaistu: 28.09.2015 Kirjoittaja:

ETF Kehittyvät markkinat

Kehittyvien markkinoiden tuottopotentiaalia mainostetaan paljon, mutta samalla myös suositellaan kehittyvien markkinoiden osuuden sijoitussalkussa pidettävän hyvin maltillisena. Kehittyvillä markkinoilla voi nähdä sitä kuuluisaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita.

Mitä oikeastaan ovat kehittyvät markkinat? Monelle sanapari ”kehittyvä markkina” voi aiheuttaa mielikuvan BRIC-maista, mutta harva tietää, että myös Etelä-Korea luetaan kehittyväksi markkinaksi. Kehittyviksi markkinoiksi lukemiseksi ei ole yleispätevää sääntöä tai kaavaa, joka määrittäisi markkinoiden kehitysasteen. Vaikka eri rahoitusinstituutioiden luokittelu on suhteellisen yhtenäistä, niin joitain erimielisyyksiä markkinoiden kehittymisasteesta esiintyy. Seuraavat kaksi kuvaa kertovat kehittyvien markkinoiden tuottokehityksestä.

Kuva 1. Tuottokehitys kehittyvien markkinoiden ja maailman osakkeilla (jossa ei kehittyviä markkinoita), ajalta 1.1.1999 – 28.9.2015.

20150928-MXWO-MXEF-pitka2

Vaikuttavaa kehitystä, mutta katsotaan kuitenkin vielä lyhyempi tuottohistoria.

Kuva 2. Tuottokehitys kehittyvien markkinoiden osakkeilla ja maailman osakeindeksillä (jossa ei kehittyviä markkinoita), ajalta 30.9.2010 – 28.9.2015

20150928-MXWO-MXEF-lyhyt

Tuottokehitys kehittyvillä markkinoilla on ollut huomattavasti heikompaa viime vuosina, kuin pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Kehittyvät markkinat eivät ole olleet juuri sijoittajien suosiossa, vaikka arvostusluvullisesti kehittyvät markkinat ovat houkuttelevia. Hinnan suhde tulokseen, eli P/E luku on 11,38 ja hinnan suhde kirjanpidolliseen arvoon, eli P/B on 1,25. Maailman osakeindeksilla vastaavat luvut: P/E 17,16 ja P/B 2,03 (lukujen lähde: Bloomberg, per 28.9.2015).

Maakohtainen jakauma

Mitkä valtiot luetaan kehittyviksi markkinoiksi? Vaikka luokittelu vaihtelee eri rahoitusinstituutioiden välillä, niin ehkä tärkeämpää on ymmärtää, että maiden painot eri rahastoissa ja ETF:issä vaihtelevat myös. Allokaatiot maiden välillä vaihtelevat, vaikka kyseessä olisikin kaksi samankuuloista rahastoa. Otan esimerkiksi tähän iSharesin ja Vanguardin ETF:t

Kuva 3. Maa-allokaatiot eri ETF:issä.

20150928-maaallokaatio2

Vaikka MSCI laskee Etelä-Korean kehittyväksi markkinaksi, niin FTSE ei sitä tee. Molemmilla Kiina sekä Taiwan ovat painoltaan noin 30 % sijoituksista.

Sijoittaja.fi:n valinnat

Kehittyville markkinoille sijoittamiseksi olemme valinneet tehokkaimmaksi ETF:ksi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF:n (”IEMG US”). Kyseisen ETF:n kokonaiskulusuhde on matala, 0,18 % p.a.

Myöskin strategia-ETF:iä on saatavilla kehittyville markkinoille. iSharesin MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF (”EEMV US”) seuraa tiettyä strategiaa volatiliteetin, eli tuottojen heilunnan, minimoimiseksi. Kyseinen ETF kuuluu myös. Kokonaiskulusuhde on 0,25 % p.a.

Korkeaa osinkotuottoa hakevat löytävät sitä WisdomTreen Emerging Markets High Dividend Fund (”DEM US”) -ETF:stä. Kyseisen ETF:n kokonaiskulusuhde on korkeahko: 0,63 % p.a. Nykyhinnalla ETF maksaa tuotto-osuutta 5,4 % p.a. Tuotto-osuus maksetaan neljännesvuosittain.

SPDR tarjoaa laatuyhtiöihin sijoittavan SPDR MSCI Emerging Markets Quality Mix ETF:n (”QEMM US”), jonka kokonaiskulusuhde on 0,3 % p.a.

ETF-valintatyökalullamme löydät myös muita kehittyville markkinoille sijoittavia tehokkaita strategia-ETF:iä klikkaamalla ”lisävalinnat”.

Maa-allokaatio näillä strategia-ETF:illä menee seuraavasti:

Kuva 4. Maa-allokaatio kehittyneiden markkinoiden strategia-ETF:illä.

20150929-maaallokaatio-strategiaetf

Kiinan ja Taiwanin paino on näilläkin noin 30 %:n tuntumassa. Mielenkiintoista on WisdomTreen suuri paino Venäläisissä osakkeissa. Historiallista tuottokehitystä seurattaessa WisdomTree on pärjännyt hyvin näihin ETF:iin verrattuna. Kaikki strategia-ETF:t ovat pitkässä juoksussa voittaneet kehittyvien markkinoiden markkinaindeksin! Tuottokehityksen seurannassa käytetty ETF:ien seuraamien indeksien tuottokehitystä, johtuen ETF:ien lyhyestä historiasta.

Kuva 5. Kehittyvien markkinoiden strategia-ETF:ien tuottokehitys.

20150929-strategiaetf-kehitys-EM-MXEF

 

Kehittyvät markkinat tuovat sijoittajalle hyvää tuottopotentiaalia, mutta historiallisesti tarkasteltuna myös korkeaa riskiä. Arvostusluvullisesti tosin kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat alhaisella tasolla verrattuna kehittyneiden markkinoiden osakkeisiin. Viime aikojen laskuvoittoinen kehitys on vahvistanut arvostuslukuperusteista houkuttelevuutta sijoittajien silmissä. Kaikki esitellyt ETF:t ovat riippuvaisia Kiinan ja Taiwanin kehityksessä, sillä niiden paino on n. 30 %:n luokkaa näissä ETF:issä.

Kehittyville markkinoille sijoittamista harkitseville suosittelemme ajallista hajauttamista erityisesti nykyisessä markkinatilanteessa.Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy