Northcrypto

Omaisuusluokkien sisäiset hajautushyödyt

Sijoitusten verotus

Viime vuosina koettujen finanssikriisien aikoina sijoittajien hermoja on koetelteltu poikkeuksellisen voimakkailla ja nopeilla kurssilaskuilla. Tilannetta ei ole helpottanut se, että maailman integroituessa ja tiedonvälityksen kehittyessä myös pääomamarkkinat ovat integroituneet siten, että esimerkiksi maantieteellisen hajautuksen teho osakemarkkinoilla on vähentynyt selvästi.

Julkaistu: 05.01.2016 Kirjoittaja:

hajautus hallitse riskit

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan toimialojen välisellä hajautuksella kyetäänkin saavuttamaan jopa maantieteellistä hajautusta parempia hyötyjä. Vielä 1990-luvulla sijoitustutkimuksen yleinen käsitys oli, että maantieteellinen hajautus oli selvästi toimialahajautusta tehokkaampaa maailman ollessa selvästi nykyistä vähemmän integroitunut.

Esimerkiksi vuonna 2009 julkaistussa laadukkaassa hajautushyötyjä tarkastelevassa tieteellisessä julkaisussa todetaan, että osakemarkkinatuottoja ajavat pääasiassa globaalit toimiala- ja valuuttariskifaktorit. Tästä huolimatta sijoittajat ja perinteiset varainhoitomallit tarkastalevevat markkinoita edelleen valtaosin vain ja ainoastaan maantieteellisestä näkökulmasta.

Myös Sijoittaja.fi:n omat korrelaatiotyökalut antavat vastaavia tuloksia. Alla olevasta kuvaajasta nähdään maailman osakkeiden ja muutamien valittujen maantieteellisten alueiden ja toimialojen korrelaatioiden kehitys suomalaisia osakkeita vastaan.

Kuvaajasta näkyy, miten korrelaatiot nousevat poikkeuksetta, kun globaali talous ajautuu kriisiin. Tämä taas tarkoittaa sitä, että sijoittaja, jolla on varat suomalaisissa, eurooppalaisissa ja yhdysvaltalaisissa osakkeissa, havaitsee koko salkun arvon laskevan kriisin iskiessä.

Selkeää hajautushyötyä sen sijaan saa esim. Vietnamin markkinoilta ja kiinalaisista A-osakkeista. Sijoituskohteiden valinnalla omaisuusluokan (osakkeiden) sisällä on todellakin merkitystä.

Viimeisen vuoden aikana korrelaatiot ovat nousseet, joten hajautushyöty on vähentynyt. Indeksin valintatyökalusta löytyy klikkaamalla osakeindeksit ja ETF:t, jotka tarjoavat hajautushyötyä suomalaisiin osakkeiisin nähden.

20160105-hajautushyödyt

 

Tyyli- tai strategiaindeksit sijoittajien avuksi osakemarkkinoiden hajautukseen ja parempaan tuottopotentiaaliin

Viime aikoina alan huippututkimuksen parissa on löydetty mielenkiintoisia uusia strategioita, joilla salkun hajautusta on voitu lisätä ja tuottopotentiaalia parantaa. Klassisten pienyhtiö-, arvo- ja momentum-tyylien rinnalle on noussut muun muassa laatu- ja minimivolatiliteetti.

Parempaan tuottoon on voitu systemaattisesti päästä:

  • suosimalla pienyhtiöitä suuryhtiöiden sijaan (parempi tuloksen kasvupotentiaali pienissä yhtiöissä)
  • suosimalla arvo-osakkeita kasvuosakkeiden sijaan (arvo-osakkeet usein hyljeksittyjä suosittujen kasvuosakkeiden sijaan)
  • suosimalla lyhyellä tähtäimellä hyvin kehittyneitä osakkeita (momentum-ilmiö, hyvin kehittyneillä on ollut tapana jatkaa trendiään ylös aivan kuten huonosti menneillä alas)
  • suosimalla laadukkaita, tasaista ja hyvää tulosta tekeviä yhtiöitä epävakaata tulosta tekevien sijaan
  • sijoittamalla turvallisiin matalan heilunnan osakkeisiin ja strategioihin (tylsät ja vakaat kehittyneet voimakkaasti heiluvia paremmin)

Riskien hajautuksen kannalta vielä tärkeämpi havainto on ollut, että yhdistelemällä tyylejä optimaalisesti on päästy paitsi markkina-arvopainotteisia indeksejä parempiin tuottoihin, niin myös ennen kaikkea huomattavasti pienempään riskiin. Esimerkiksi arvo- ja momentum- sekä laatu- ja momentum-strategioita yhdistelemällä on saavutettu huomattavan vakaita salkkuja. Sijoittaja.fi:n strategiset mallisalkut pohjautuvat eri strategioiden/tyylien optimaalisiin yhdistelmiin. Jäsenet voivat myös etsiä suomalaisten osakkeiden valintatyökalulla eri strategian ja tyylin mukaisia osakkeita.

ETF-rahastoista löytyy sijoittajien onneksi myös laaja valikoima erilaisiin toimialoihin, tyyleihin ja teemoihin sidottuja kustannustehokkaita valmiita vaihtoehtoja. Olemme koonneet valmiita listoja, jotka löydät helposti Sijoittaja.fi:n ETF-työkalusta sekä hyvin hajautetuista mallisalkuista.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy