Markkinoiden rima oli liian korkealla KONEen tulokselle

KONEen tulos ei riittänyt markkinoille. Kerromme miksi ja kannattaako osaketta nyt ostaa.

Julkaistu: 28.04.2021 Kirjoittaja:

KONE osakkeet sijoitusideat tulokset

KONEen tulos

KONEen liikevaihto kasvoi 5,8% ja oli 2 326,4 M€ (ennuste 2 220,8 M€) ja oikaistu liiketulos 249,8 M€ (ennuste 239,1 M€). Tilauskanta heikkeni vertailukaudesta, mutta nousi Q4:sta. Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta 1,6 %. Tilauksia tuki kehitys Kiinassa. Johdon mukaan uuslaitemarkkinat elpyvät useilla markkinoilla aktiviteetti on vahvaa Kiinassa. Johto on myös optimistinen sen suhteen, että toimistotiloilla on tärkeä rooli yritysten menestymiselle myös jatkossa.

Yhtiö täsmensi hieman liiketoimintanäkymiä, mutta ei varsinaisesti nostanut ohjausta. KONE odottaa liikevaihdon kasvavan 2-6 % ja oikaistun liikevoittomarginaalin olevan välillä 12,4 % ja 13,2 %. Aiemmin kasvun ennakoitiin olevan 0-6 %. Suoritus positiivinen.

Markkinoiden rima oli liian korkealla

Rima oli korkealla KONEen tuloksen suhteen. Osake oli noussut noin 14 % vuoden alusta ennen tulosjulkaisua. Hyvä nousi katkesi Q1-tulokseen ja kurssi on nyt helmikuun kurssihuippujen tasolla.

Mitä seuraavaksi?

Q1-raportissa hyvää oli liikevaihto ja tulos. Saadut tilaukset oli pieni pettymys. Ohjauksen täsmentäminen ei antanut sijoittajille juuri lisäarvoa. Markkinat odottavat joka tapauksessa KONEelta liikevaihtoa ja tulosta, jotka ovat annetun ohjauksen ylälaidassa.

Yksi huomionarvoinen pointti osavuosikatsauksessa oli toimitusjohtajan nostama asia toimistotilojen tarpeesta tulevaisuudesta. Tämä lienee yksi tekijä, joka on vaikuttanut KONEen osakkeen pehmeeän kehitykseen viimeisen 12 kuukauden aikana. Jos työntekijät tekevät jatkossa enemmän etätöitä, uusia toimistoja tarvitaan vähemmän. Tämä tarkoittaa aiempaa normaalia matalampaa toimitilarakentamista ja siten vähemmän uusia hissejä. Uusien tilauksien odotuksia heikompi kehitys antoi tästä jo viitteitä.

Yhteenvetona nykyisellä arvostustasolla on vaikea nähdä, että KONEen osake saisi boostia tästä raportista. Todennäköisessä skenaariossa osake sahailee 68-72 euron välillä seuraavat 3-6 kuukautta. Etenkin, kun KONEen osake on defensiivinen ja samaan aikaan sykliset osakkeet murskaavat analyytikkojen ennusteita. Esimerkkinä Metsä Board, jonka tulos oli selvästi analyytikoiden ennusteita parempi ja yli kaksinkertaistui vertailukaudesta.

Seuraa tuloskautta

Seuraa suomalaisten osakkeiden tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä. Tulosseurantataulukosta saat nopean käsityksen, missä suomalaisten osakkeiden tuloskaudella mennään. Näet mitkä osakkeet ylittivät odotukset, ja milloin loput tulokset julkistetaan.

  • Osavuosikalenteri
  • Liikevaihto- ja liiketulosennusteet
  • Toteutuneet liikevaihdot, tulokset ja yhtiön suoritusSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy