EstateGurun kiinteistövakuudelliset yrityslainat laskevat sijoitussalkun riskiä

analyysissä suomalaiset listatut kiinteistösijoitusyhtiöt

Lainamuotoinen joukkorahoitus ja vertaislainaus ovat kovaa vauhtia kasvava vaihtoehtoinen omaisuusluokka. EstateGurun välittämät lainat laskevat salkun riskiä, kun osakemarkkinoilla rytisee.

Julkaistu: 01.02.2021 Kirjoittaja:

EstateGuru lainamuotoinen joukkorahoitus sijoittaminen

EstateGurun mallisalkku

EstateGuru on vaihtoehtoisrahoittaja, jonka avulla sijoittajat pääsevät sijoittamaan kiinteistövakuudellisiin yrityslainoihin. Kiinteistövakuudelliset yrityslainat ovat osa lainamuotoista joukkorahoitusta, mikä tarjoaa hajautushyötyjä perinteisiin omaisuusluokkiin nähden ja houkuttelevia tuottoja ( EstateGurun lainojen historiallinen tuotto on ollut n.  11,5%.) 

EstateGuru – mallisalkku löytyy myös meidän Mallisalkut-osiosta. Salkkuun on sijoitettu oikeaa rahaa 10 000 euroa ja se on perustettu lokakuun lopussa 2019. Edellinen katsaus mallisalkkuun tehtiin joulukuussa. 

Tässä artikkelissa keskitymme avaamaan, kuinka EstateGurun välittämät lainat laskevat sijoitussalkun riskiä.

Lainamuotoinen joukkorahoitus laskee perinteisen osakkeista muodostetun salkun riskiä 

Osakesijoituksilla on aina välillä aikaperiodeja, jolloin niiden tuottojen heilunta on todella suurta. Tällainen aika oli esimerkiksi viime keväänä 2020. Helsingin 25 vaihdetuimman osakkeen (OMXH25) tuottoindeksi kävi pahimmillaan n. 36% päässä helmikuun huipuista.   

EstateGurun lainat hajauttavat salkkua ja tuotot eivät heilu yhtä paljon. Tätä väitettä tukevat seuraavat asiat: 

1. Mallisalkun tuotot 

Joulukuussa tehdyssä katsauksessa mallisalkun IRR:iksi laskettiin n. 11%. Salkku perustettiin 2019 lokakuussa, joten siihen sisältyy osakkeille rankka 2020 kevät. Keväällä mallisalkussa lainoja maksettiin tasaisesti takaisin. Seuraavasta kuvaajasta näkee, että keväällä ei lainojen takaisinmaksuissa ja korkomaksuissa näkynyt mitään erikoista ja lainat lyhenivät ajallaan.

Lähde: EstateGuru-lainoista tehdyn mallisaslkun rahavirrat sen perustamisesta alkaen 

Ensimmäisessä mallisalkkukatsauksessa haarukoimme esimerkkilaskulla eri skenaarioita ja miten niissä skenaarioissa EstateGurun lainojen sijoittajien tuotot käyttäytyisivät. Vaikka lainojen vakuutena olevin kiinteistöjen arvot laskisivat 44% ja 70% salkun lainojen yrityksistä menisi maksukyvyttömäksi, niin sijoittajan tuotto jäisi vielä hiukan plussan puolelle. Lainat siis tasaisivat sijoitussalkun tuottoa jopa aika äärimmäisessä skenaariossa, jossa kiinteistöjen arvot laskisivat merkittävästi ja lainojen ottaneiden yritysten keskuudessa tulisi suuri maksukyvyttömyysaalto. 

2. EstateGurun, koko lainaportfolion tuotot

EstateGuru julkaisee kuukausittain päivityksiä koko lainaportfoliostaan. Joulukuun katsauksesta näkee, että keskimääräinen tuotto (keltainen viiva) on pyörinyt n. 11% tasolla koko osakkeille haastavan vuoden 2020. Myös huhti-touko-ja kesäkuussa koko lainakannan keskimääräinen tuotto pysyi n. 11% tasolla. Tuotot ovat siis pysyneet tasaisina osakkeille hankalasta keväästä huolimatta. 

Lähde: EstateGuru 

3. Muiden yksityisten lainojen tuotot

EstateGurun lainat voidaan lukea yksityisten lainojen osamarkkinaksi.  Alla olevasta kuvaajasta näkee, että 2007 lähtien niin S&P 500 tuottoindeksi, kuin myös MSCI World tuottoindeksi ovat heiluneet suhteellisen paljon verrattuna yksityisten lainojen tuottoihin. Esimerkiksi 2008 finanssikriisissä, 2018 joulukuussa ja 2020 koronakriisin aikaan tuotot laskivat merkittävästi enemmän osakkeilla, kuin yksityisillä lainoilla. Tuottokäyrä on noussut muutenkin paljon tasaisemmin yksityisillä lainoilla, kuin S&P 500:n ja MSCI Woldin tuottoindekseillä.

Lähde:Preqin Pro 

Miksi EstateGurun lainat laskevat perinteisen osakkeista ja koroista muodostetun sijoitussalkun riskiä?

Rahoitusteorian mukaan sijoitukset, joiden tuotot korreloivat alhaisesti muiden salkussa olevien sijoitusten kanssa, laskevat koko sijoitussalkun riskiä. EstateGurun lainat todistetusti ovat performoineet hyvin esimerkiksi kevään koronakriisin aikana, jolloin tuotot osakkeissa eivät olleet ruusuiset. Osa sijoitussalkusta hajautettuna EstateGurun lainoihin siis laskee koko salkun riskiä.

Keväällä monen osakkeen arvo, joiden tulevaisuuden kassavirtoihin ei oleellisesti vaikuttanut koronapandemia, laski pelkästään siitä syystä, että osakkeista omaisuusluokkana siirryttiin muihin omaisuuslajeihin ja turvasatamasijoituksiin. Sijoittajan tuotto oli siis tämän tyyppisissä osakkeissa heikkoa vain sen takia, että ne ovat listattuja osakkeita ja alttiita muun muassa helpon likvidoinnin vuoksi tämänkaltaisille osittain omaisuuslajipaosta johtuville negatiivisille tuotoille. EstateGurun lainojen tuotot eivät ole samalla tavalla alttiita tällaisille tapahtumille. 

ESTATEGURUN EDUT SIJOITTAJALLE

 • Odotettu tuotto noin 10 % (Historiallinen keskimääräinen tuotto n. 11,5%).
 • Vakuutena olevista kiinteistöistä riippumattoman kolmannen osapuolen arvonmääritykset. Keskimääräinen LTV (Loan-to-value = Lainan suhde kiinteistön arvoon) on n. 59 %. Kiinteistön arvona käytetään aina nykyhetken markkina-arvoa.
 • Hajautushyötyä suhteessa osake- ja perinteisiin korkosijoituksiin.
 • Sijoittajalle täysin kuluton palvelu. Ainoa kulu on jälkimarkkinalla tehdyistä myynneistä perittävä 2 % transaktiokulu.
 • Alusta tarjoaa jälkimarkkinan, jolla sijoittaja voi irtautua tarvittaessa sijoituksesta.
 • Raportointi alustalla on erinomaisella tasolla. Salkun seuranta ja verottajalle raportointi on helppoa.
 • Kuukausittainen kassavirta

SIJOITTAJA.FI:N JÄSENILLE LISÄTUOTTO ESTATEGURUSSA

 • Sijoittaja.fi-jäsenet saavat 0,5 % lisätuoton sijoitetusta pääomasta ensimmäisen 3 kuukauden ajalta rekisteröitymisestä.
 • Etu tilitetään EstateGurun asiakasvaratilillesi, kun laina, johon olet sijoittanut rahan, on rahoitettu kokonaan.
 • Lunasta etu rekisteröitymällä EstateGuruun tätä linkkiä käyttäen.
 • Esimerkiksi kun sijoitat 10 000 € EstateGuru-alustalla, saat lisäetuna 50 € EstateGurun asiakasvaratilille. Lisätuotto tilitetään lainakohtaisesti. Jos sijoitat esimerkiksi 100 € lainaan, joka rahoitetaan kokonaan 15.2.2020, niin saat lisätuoton (0,50 €) tilillesi 15.2.2020.
TUTUSTU ESTATEGURUUN TÄSTÄ

Yhteistyössä EstateGuru Finland Oy:n kanssa. Tutustu vastuuvapauslausekkeeseemme.



SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT



YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox







Sijoita maailman parhaisiin teknologiayhtiöihin helposti TUTUSTU SALKKUIHIN

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy