Ostotarjous Neleksestä todennäköisesti kaatuu

Keräsimme olennaiset Neleksen ostotarjouksesta. Ennakoimme, että ostotarjous ei mene läpi. Mitä piensijoittajan kannattaa tehdä?

Julkaistu: 08.09.2020 Kirjoittaja:

Neles osakkeet sijoitusideat

Neles syntyi Metson osittaisjakautumisena

Neles-konserni syntyi Metson osittaisjakautumisen seurauksena 30.6.2020. Metson jatkuvat toiminnot eli venttiililiiketoiminta nimettiin Neles-konserniksi.

Neles on omien sanojensa mukaan johtava venttiileitä ja venttiiliautomaatiota tarjoava yritys, jolla on vahva markkina-asema, markkinoita nopeampi kasvu, ja kestävä liiketoimintamalli, joka mahdollistaa vahvan kannattavuuden yli syklien. 

Neleksellä on johtava asema virtauksenhallintaratkaisujen tarjoajana. Yhtiöllä on johtava asema massa- ja paperiteollisuudessa sekä öljyn- ja kaasunjalostusteollisuudessa

Kuvan lähde: Neles IR-sivut

Taloudelliset tavoitteet:

 • keskipitkän aikavälin yli 5 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvutavoite sekä tuotetarjoomaa ja markkinaulottuvuutta laajentavat kohdennetut yritysostot.
 • Yli 15 prosentin EBITA-tavoite.
 • Jakaa noin 40 prosenttia nettotuloksesta osinkoina ja samanaikaisesti investoida kasvuun

Q2 oli hyvä pandemiamarkkinassa

Neleksen liikevaihto oli 141 M€ (vertailukausi 168 M€) ja oikaistu liikevoitto 22 M€ (vertailukausi 26 M€). Oikaistu EBITA oli 23 miljoonaa euroa eli 16,3 %. Suhteellinen kannattavuus pysyi vertailukauden tasolla. Kannattavuutta heikensi vertailukautta alhaisempi liikevaihto, erityisesti palveluissa sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisessa liiketoiminnassa (MRO). Tämä johtui Covid-19-pandemiaan liittyvistä matkustusrajoituksista ja tuotantolaitosten sulkemisista sekä viivästyksistä asiakkaiden huoltoseisokeissa. Saadut tilaukset laskivat 21 % vertailukaudesta. Tilauskanta oli vertailukauden tasolla. 

Sellu- ja paperiprojekteissa markkinoiden aktiviteetin odotetaan jatkuvan hyvänä. Yleisten taloudellisten huolien uskotaan heikentävän öljy- ja kaasuprojektien markkinaa verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskon hyvään tasoon. Liikkumisrajoitusten lieventymisen odotetaan vähitellen parantavan palveluliiketoiminnan sekä huolto-, kunnossapito- ja käyttösidonnaisen liiketoiminnan (MRO) markkinoita verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskon alhaisiin tasoihin.

Valmet osti heti Neleksen osaketta

Valmet osti Neleksen osakkeita Solidiumilta hintaan 8,00 euroa / kpl. Valmet sai päätökseen 14,88 prosentin osakehankinnan Neleksen osakkeista Solidium Oy:ltä 1. heinäkuuta 2020.

Valmetin mukaan Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa sekä muissa prosessiteollisuuksissa. Valmetilla ja Neleksellä on yhteistä historiaa, yhtiöt palvelevat samoja globaaleja teollisuudenaloja ja hyötyvät samoista megatrendeistä. Valmet näkee merkittävää arvoa Neleksessä ja aikoo osallistua Neleksen kehittämiseen.

Ostotarjouksen tultua julki, Valmet kommentoi, ettei pidä Alfa Lavalin ostotarjousta hyödyllisenä Nelekselle. Ja aikoo jatkaa Neleksen aktiivisena osakkeenomistajana.

Neleksen ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29. lokakuuta 2020, mutta se ei liity ostotarjoukseen. Ylimääräinen yhtiökokous on Valmetin pyytämä ja Valmet on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi Neleksen hallituksen jäsenmäärän olevan kahdeksan. Lisäksi Valmet on ehdottanut, että Neleksen hallitukseen valittaisiin nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi Jukka Tiitinen, joka toimii tällä hetkellä Valmetin Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana.

Alfa Lavalin ostotarjous pähkinänkuoressa

Alfa Laval AB, ruotsalainen julkinen osakeyhtiö, ja Neles Oyj ovat 13.7.2020 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Alfa Laval tekee vapaaehtoisen, Neleksen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Neleksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa. 

 • Tarjottava vastike on 11,50 euroa käteisenä
 • Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkaa 13.8.2020 ja se päättyy 22.10.2020, ellei tarjousaikaa jatketa
 • Jokainen Neleksen osakkeenomistaja voi joko hyväksyä tai hylätä ostotarjouksen oman arvo-osuustilinhoitajan ohjeiden mukaisesti
 • Ostotarjous on edellyttää, että Alfa Laval on saanut haltuunsa yli kaksi kolmasosaa (2/3) Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä
 • Ostotarjouksen alustava tulos julkistetaan arviolta 23.10.2020
 • Neleksen hallituksen puoltava lausunto ostotarjouksesta

Miten ostotarjouksen käy ja mitä sijoittajan pitäisi tehdä

 • Valmet on lisännyt omistustaan ja omistaa 25,1 prosenttia Neleksen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä (8.9.2020). Valmet ei hyväksy ostotarjousta.
 • Aktiivisijoittaja Cevian Capital Partners Limited omistaa noin 10,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja on hyväksynyt ostotarjouksen
 • Blackrock omistaa 5,26 % Neleksen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä (tiedote 8.9.2020). Ei tiedossa, hyväksyykö ostotarjouksen.
 • Muuten omistus on hajautunut ja suurin on Ilmarinen 2,7 % omistuksella ja Varma 1,4 % omistuksella.

Neleksen markkina-arvo 11,63 euron hinnalla on 1,75 miljardia euroa. Analyytikkojen liikevaihtoennuste on 593 miljoonaa euroa ja operatiivinen liiketulosennuste 79,4 M€.

Kuluvan vuoden EPS-ennuste on 0,37 € ja vuoden 2021 on 0,45 €. Näin ollen P/E-luvuksi saadaan 30,7 ja 25,7 (2021 tulosennuste). Tutki ennusteita ja arvostuslukuja Osaketyökalulla.

Analyytikoiden konsensussuositus on lisää, mutta tämä perustuu yrityskauppaspekulaatioihin. Analyytikot odottavat, että Neleksestä tehdään uusi ostotarjous ja että hinta olisi 12 euroa per osake tai yli.

Neles on nykyisellä 11,50-12,00 euron hinnalla kallis. Ilman yrityskauppaspekulaatioita kurssi olisi todennäköisesti 8-9 euron tuntumassa. Tarjolla on siten muutaman kymmenen prosentin pikavoitto.

Ennakoimme, että melko suurella todennäköisyydellä nykyinen 11,50 euron Alfa Lavalin tekemä ostotarjous kaatuu. Pallo on ensisijaisesti Valmetilla, mutta myös piensijoittajille on mahdollisuus vaikuttaa. Valmetin omistuksen lisäksi 8,6 % omistajista pitäisi hylätä ostotarjous, jotta Alfa Laval ei saavuta 2/3 omistusta. Jos alle 2/3 omistajista hyväksyy ostotarjouksen, sitä ei toteuteta.

Näkemyksemme mukaan Nelesin osake tarjoaa pitkällä aikavälillä paremman tuoton kuin hyväksymällä nyt ostotarjouksen. Jos ostotarjous kaatuu, osakekurssi todennäköisesti laskee. Ennakoimme silti, että kärsivällinen sijoittaja saa paremman tuoton pitämällä Nelekset. Riskinä luonnollisesti on, että tähän voi mennä vuosia. Toinen ongelma sijoittajalla on, mitä ostaa tilalle, jos hyväksyy ostotarjouksen. Helsingin pörssissä ei ole vastaavaa yhtiötä tarjolla. Metso-Outotec on riskisempi, kuten myös muut konepajat. Jos päätyy myymään Nelekset, niin paras vaihtoehto tilalle on näkemyksemme mukaan Valmet, joka on nykykurssilla houkuttelevasti hinnoiteltu ja myös riskiprofiililtaan Nelestä lähellä.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy