Tulospoimintoja: Stockmann, Tieto, Uponor

Lue tulosanalyysimme Stockmannin, TietoEvryn ja Uponorin tuloksista. Kaikki olivat positiivisia yllätyksiä.

Julkaistu: 25.07.2020 Kirjoittaja:

osakkeet tulokset

Tuloskausi jatkuu positiivisena

Tuloskauden positiivinen vire jatkuu Suomessa. Pörssin parhaat yritykset ovat pystyneet sopeuttamaan kulut nopeasti ja tehokkaasti. Kannattavuudet ovat olleet selvästi odotuksia parempia kautta linjan. Lue tuloskommentit klikkaamalla yhtiön nimeä:

Stockmann taistelee

Stockmann on saneerausmenettelyssä. Tavaratalobusiness on ollut maailmalla yksi eniten kärsineitä toimialoja. Myös Stockmannin liiketoiminta on kärsinyt, mutta yhtiön suoritus oli olosuhteet huomioon ottaen hyvä. Osakkeen kanssa kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä saneerausmenettelystä voi seurata yrityssaneeraus tai konkurssi, eivätkä kummatkaan vaihtoehdot yleensä ole osakkeenomistajan kannalta hyviä.

Stockmannin liikevaihto oli 182,7 M€ (ennuste 140,3 M€) ja oikaistu liiketulos -1,8 M€ (ennuste -19,5 M€). Liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa. Johdon mukaan koronapandemialla on ollut merkittävä vaikutus liiketoiminnan kehitykseen, mutta kevään muutos- ja tehostustoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta. Stockmann sopeutti toimintaa turvaamaan asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuutta; toteutti Stockmannin kevään pääkampanjan vain verkossa ja kehitti koronarajoitusaikaan uusia palveluja. Yhtiö laski myös kustannustasoa merkittävästi lomautuksilla ja säästötoimenpiteillä. Liikevaihto on kehittynyt odotuksia paremmin maalis-kesäkuussa erityisesti kodin ja kauneuden osa-alueilla. Varastoihin sitoutunut pääoma on aikaisempaa vuotta pienempi molemmissa yksiköissä ja yhtiön kassa on merkittävästi vahvistunut. Koronapandemiarajoitteiden purkaminen on lisännyt asiakasvirtoja tavarataloissa ja myymälöissä toukokuun lopulta alkaen.

TietoEvry puolitti osingon

TietoEvryn kohdalla moni sijoittaja odotti osinkopäätöstä, jota lykättiin koronapandemian vuoksi. Alunperin osinkoehdotus oli 1,27 euroa, joka oli odotuksiin nähden pettymys. Nyt Tieto vahvisti, että osinko vuodelta 2019 on 50 % valtuutuksesta eli 0,635 euroa. Päätöksen taustalla ovat Covid-19-pandemian vaikutukset sekä vuoden 2020 ennakoidut, suuret kertaluonteiset erät. Tämä osinko maksetaan kahdessa erässä, joista toinen irtosi 24.7. pörssipäivän jälkeen ja toinen 0,3175 euroa syyskuun lopulla. Johto uskoo, että yhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin osinkonäkymät ovat hyvät. Osake sopii siten osinkosijoittajalle vuoden 2020 jälkeen.

TietoEvryn liikevaihto oli 686,4 M€ (analyytikoiden ennuste 668,1 M€) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 80,4 M€ (39,4 M€). Liikevoitto oli -9,8 M€, joten kertaluonteiset erät olivat -90,1 M€. Kertaluonteiset kulut ovat epätavallisen korkeat vielä koko vuoden 2020. Oikaistu liikevoittomarginaali nousi edellisvuoden 9,6 %:sta 11,7 %:iin. Liikevaihto laski orgaanisesti 1 %. Johdon mukaan Q2 oli hyvä haastavista olosuhteista huolimatta. Yhtiö nosti synergiatavoitetta aiemmasta 75 milj. eurosta 100 milj. euroon.

Uponorin tulos hämmentävän hyvä

Uponor suoraan sanoen murskasi ennusteet koronakvartaalilla. Yhtiön liikevoitto kasvoi 43 % vertailukaudesta. Vastaaviin tuloskasvulukuihin pääsevät koronakvartaalina vain aniharvat.

Uponorin liikevaihto oli 277,1 M€ (analyytikoiden ennuste 252,5 M€) ja oikaistu liikevoitto 36,2 M€ (ennuste 14,0 M€). Liikevaihto laski vuoden toisella neljänneksellä pääasiassa COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten ja taloudellisen epävarmuuden aiheuttaman markkinoiden hidastumisen johdosta. Useilla markkinoilla aktiivisuus alkoi piristyä vuosineljänneksen loppua kohden. Liikevaihdon laskusta huolimatta liikevoitto ja siten kannattavuus paranivat kaikissa segmenteissä.

Johdon mukaan Uponorilla on ollut tiukka kulukuri pandemian alkamisesta asti, ja yhtiö on tehnyt toimenpiteitä sopeuttaakseen henkilöstön määrää. Nämä toimenpiteet, sujuva tuotanto ilman viime vuoden saanto- ja kuluhaasteita sekä suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut ovat tukeneet johdon mukaan kannattavuuden kehitystä. COVID-19-pandemian vaikutuksia toiseen vuosipuoliskoon on vieläkin vaikea arvioida. Vaikka näkyvyyttä heinäkuun jälkeiselle ajalle ei ole, kuluvan kuukauden tämänhetkinen kehitys viittaa siihen, että kysyntä säilyy vuoden 2019 heinäkuun tasolla. Suoritus positiivinen.

Seuraa tuloskautta

Seuraa tuloskautta Osaketyökalussa!
SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy