estateguru

Suursijoittajat luottivat osakkeisiin joulukuussa

Suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät ETF-rahastoja salkuissaan. USA:ssa n. 50 % ETF:ien varoista on institutionaalisten omistuksessa. Euroopassa osuus on 80 %. ETF:ien rahavirrat kertovat siten siitä, mitä alueita, sektoreita tai omaisuusluokkia suursijoittajat juuri nyt painottavat.

Julkaistu: 12.01.2015 Kirjoittaja:

ETF ETF-rahavirrat indeksisijoittaminen

BlackRockin työkalun avulla sijoittaja voi tarkastella ETF-rahavirtojen kehitystä. Rahavirroista saa näkemyksen, mihin alueisiin ja sektoreihin maailman johtavat sijoitusinstituutiot uskovat.

Omaisuusluokat

Joulukuun lopussa ETF:issä oli varallisuutta 2.739 miljardia dollaria ja se oli jakautunut seuraavasti: osakkeet 2.190 miljardia USD / korot 429 miljardia USD / raaka-aineet 120 miljardia USD.

Joulukuussa sijoittajat ohjasivat varojaan osakkeisiin. Rahavirrat osakkeisiin olivat 54,3 miljardia USD. Tämä oli vahvin kuukausi osakkeissa koko vuonna 2014. Suursijoittajat painottavat siten osakkeita lähdettäessä vuoteen 2015.

Myös raaka-aineilla oli hyvä kuukausi ja se johtui energia-ETF:ien selvästi positiivista rahavirroista. Suursijoittajat siten uskovat öljyn hinnan kääntyvän nousuun vuoden 2015. Kulta-ETF:illä sen sijaan oli jo neljäs peräkkäinen negatiivinen kuukausi.

Korko-ETF:illä oli vaisu kuukausi. Rahavirrat olivat 5,7 miljardia positiiviset, mikä oli kaukana lokakuun huipuista 20,7 miljardia USD. Rahavirrat valtionlainoihin olivat jo toisena perättäisenä kuukautena negatiiviset. Korkopuolella suursijoittajat luottavat laajasti eri korkoluokkiin sijoittaviin ETF:iin. Tämä on linjassa sijoittaja.fi:n näkemyksen kanssa. Markkinoilta on vaikea löytää houkuttelevia korkoluokkia, joten turvallisempaa on sijoittaa laajasti eri korkoluokkiin sijoittavaan ETF:ään.

Osakkeet

Osakkeissa sijoittajat luottavat edelleen USA:n osakemarkkinoihin. Joulukuu oli USA-ETF:illä paras kuukausi vuonna 2014 ja rahavirrat olivat 48 miljardia USD positiiviset. Joulukuu oli myös paras kuukausi Japani-ETF:ille. Rahavirrat japanilaisiin osakkeisiin sijoittaviin ETF:iin olivat 5,6 miljardia USD. Rahavirrat eurooppalaisiin osake-ETF:iin olivat jo viidentenä perättäisenä kuukautena negatiiviset. Rahavirrat kehittyvien markkinoiden osake-ETF:iin olivat myös selvästi negatiiviset (-6,7 miljardia USD).

Suuryhtiöt jyräsivät alleen mid- ja small-cap-osakkeet. Rahavirrat suuryhtiöiden osakkeisiin sijoittaviin ETF:iin olivat 24,0 miljardia USD positiiviset.

Sektoreista vahvimmat USA:ssa olivat: rahoitus (3,8 miljardia USD), energia (3,2 miljardia USD), kiinteistö (1,2 miljardia USD) ja terveydenhuolto (1,1 miljardia USD).

Euroopassa rahavirrat saksalaisiin osakkeisiin olivat jo toisena perättäisenä kuukautena selvästi negatiiviset (-3,1 miljardia USD). Laajasti eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavilla ETF:illä sen sijaan oli hyvä kuukausi. Rahavirrat olivat +2,3 miljardia USD.

Kehittyvillä markkinoilla silmiin pistävää oli, että Kiina-ETF:ien rahavirrat olivat jo neljättä perättäistä kuukautta selvästi negatiiviset -1,8 miljardia USD.

Korot

Rahavirrat USA:n valtionlainoihin sijoittaviin ETF:iin olivat jo toisena perättäisenä kuukautena negatiiviset. Muutkaan valtionlainat eivät nyt kiinnosta sijoittajia.

Yrityslainapuolella hyvän luottoluokituksen yrityslainoihin sijoittavat ETF:t päihittivät riskilainat. Rahavirrat riskilainoihin (high yield) kääntyivät jopa negatiiviseksi.

Yhteenveto

Osakkeissa suursijoittajat painottavat:

  • USA:n ja Japanin markkinoita
  • Large cap -yhtiöitä
  • Rahoitus-, energia-, terveydenhuolto- ja kiinteistösektoreita (USA:ssa)
  • Laajaa Eurooppaa Saksan kustannuksella

Koroissa suursijoittajat painottavat:

  • Laajasti eri korkoluokkiin sijoittaviin ETF:i
  • Hyvän luottoluokituksen yrityslainoja riskilainojen kustannuksella

Raaka-aineissa suursijoittajat painottavat

  • Öljyä ja hylkivät kultaa

ETF-valintatyökalulla löydät tehokkaimmat ETF:t kyseisiin omaisuusluokkiin ja markkinoihin.

Indeksin valintatyökalulla löydät houkuttelevimmat indeksit.

 estateguru


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy