Vertailussa Suomi, Eurooppa ja USA – missä parhaat pörssiyritykset?

Vertasimme keskimääräistä suomalaista, USA:laista ja eurooppalaista pörssiyritystä. Missä ovat parhaat pörssiyritykset ja miten tämä vaikuttaa pörssien tulevaisuuden tuottokehityksiin?

Julkaistu: 19.06.2019 Kirjoittaja:

markkinaympäristö osakkeet

Missä ovat parhaat pörssiyritykset, USA:ssa, Euroopassa vai Suomessa?

Usein osakemarkkinoita verrataan indeksitasolla. Tämä ei hirveästi kerro yksittäisten yhtiöiden hyvyydestä, sillä indekseissä suurimmat yhtiöt ovat suurilla painoilla ja dominoivat indeksien tuottoja ja tunnuslukuja.

Tämän vuoksi halusimme selvittää suomalaisen sijoittajan näkökulmasta, missä ovat parhaat pörssiyritykset tutkimalla yksittäisiä yhtiöitä. Vertailu tehtiin Osaketyökalujemme avulla USA:n, Euroopan ja Suomen keskimääräisen (mediaani) pörssiyrityksen välillä. USA:sta valittiin 500, Euroopasta 600 ja Suomesta 30 suurinta pörssiyritystä.

Vertailu

Alla olevasta taulukosta voidaan havaita, että keskimääräinen USA:lainen yritys on markkina-arvoltaan yli viisi kertaa niin suuri kuin suomalainen pörssiyritys ja lähes kaksi ja puoli kertaa niin suuri kuin eurooppalainen.

Yhdysvalloissa pörssiyritykset on arvostuslukujen perusteella korkeammalle arvostettu kuin Suomessa ja Euroopassa. P/E-luvulla mitattuna yhdysvaltalaiset yritykset ovat 15 % korkeammalle arvostettuja. Selittävänä tekijänä on voimakkaampi kasvu. Yhdysvaltalaisyritysten tuloskasvun ennakoidaan olevan keskimäärin 2 %-yksikköä nopeampaa kuin Suomessa ja Euroopassa.

Kahden prosenttiyksikön ero kasvussa voi tuntua pieneltä, mutta muiden tekijöiden ollessa ennallaan se tarkoittaa 10 vuodessa 43,4 %-yksikön tuottoeroa keskimääräisen amerikkalaisosakkeen eduksi.

Yhdysvaltalaiset yritykset ovat kannattavampia ja kasvavat nopeammin

Tunnuslukuvertailu osoittaa yhdysvaltalaisyritysten selkeän edun eurooppalaisiin ja suomalaisiin nähden. Ensinnäkin yhdysvaltalaisyritykset ovat isompia. Toisekseen liikevaihdon ennustettu kasvu on selvästi eurooppalaisia ja suomalaisia nopeampaa, joten kokoero tulee jatkossa vain kasvamaan. ROE:lla (oman pääoman tuotto) ja nettotulosmarginaalilla mitattuna yhdysvaltalaiset yritykset ovat myös selvästi kannattavampia.

Johtopäätökset sijoittajalle

Syy USA:laisten yritysten paremmuuteen tunnuslukujen valossa selviää, kun katsoo sektorijakaumaa. Yleensä sektorijakauma esitetään markkina-arvopainotetusti, mutta alla olevissa kuvaajissa se on esitetty yritysten lukumäärään perustuen.

Euroopassa perinteisen teollisuuden (materiaalit ja teollisuustuotteet ja -palvelut) osuus on peräti 29 % ja USA:ssa vain 19 %. Vastaavasti informaatioteknologiayritysten osuus on USA:ssa 14 % ja Euroopassa vain 5 %.

USA on panostanut teknologiseen kehitykseen ja Eurooppa perinteiseen teollisuuteen. Erot näkyvät tunnusluvuissa. On todennäköistä, että ero USA:n ja Euroopan välillä tulee jatkossa vain kasvamaan. Kaikki suurimmat teknologiayritykset, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook jne. ovat Yhdysvalloissa. Tämän lisäksi näiden jättien takana on suuri teknologiayritysten massa, joista kasvaa seuraavat voittajat. Euroopalla ei ole johtavia teknologiayrityksiä ja tämän lisäksi pienempien teknologiayritysten massa on pieni.

 

Katseet ulkomaisiin yrityksiin

Suomalaisen sijoittajan kannattaa hyvien kotimaisten pörssiyritysten lisäksi tarkastella USA:laisia yrityksiä. Etenkin teknologiayrityksiä. Kansainvälisten osakkeiden Osaketyökalusta sijoittaja löytää kaikki S&P500- ja Nasdaq100 -indeksien yhtiöt. Valitsemalla sektoriksi Informaatioteknologia sijoittaja löytää teknologiayhtiöt. Kannattaa tarkastella myös Viestintäpalvelut-sektorin yhtiöitä, sillä esimerkiksi Google, Facebook ja Netflix luokitellaan nykyään viestintäpalvelut-yhtiöiksi.

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

  • Osaketyökalu
  • ETF-työkalu
  • Indeksityökalu
  • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
  • Markkinakatsaus
  • Analyysit ja rahastovertailut
  • Mallisalkut ja sijoitusideat
  • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
  • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
  • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy