New call-to-action

Nokian tulos sijoittajan näkökulmasta

Odotukset Nokian suhteen olivat alhaalla. Nokia alitti ne selvästi. Miten käy Nokian osakekurssin?

Julkaistu: 25.04.2019 Kirjoittaja:

Nokia osakkeet tulokset

Nokian tulos

Odotukset Nokian suhteen olivat alhaalla. Suoritus oli todella heikko, mikä herättää kysymyksiä Nokian suorituskyvystä muiden 5G-yhtiöiden raportoidessa vahvaa kasvua.

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla Nokian liikevaihto oli 5 032 M€ (analyytikoiden ennuste 5 003 M€) ja ei-IFRS-liikevoitto -59 M€ (ennuste 315 M€). Nokian tulos oli erittäin heikko. Tämä ei kuitenkaan muuttanut johdon näkemystä koko vuoden kehityksestä. Yhtiö on luottavainen, että heikkoon tulokseen vaikuttaneet tekijät tulevat helpottumaan loppuvuoden kuluessa. Vaikka kokonaisriskit ovatkin hienoisesti kasvaneet. Nokia odottaa liikevaihdon sekä liikevoittoprosentin paranevan merkittävästi vuoden edetessä. 5G-liikevaihdon odotetaan kasvavan jyrkästi – erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Yksi riski koko vuoden kehitykselle on vuoden heikko aloitus ja kilpailutilanteen kiristyminen. 

Tulos oli erityisen heikko Networksissa -254 M€. Tähän vaikutti mm. se, että Nokia ei pystynyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulouttamaan noin 200 miljoonan euron liikevaihtoa liittyen 5G-toimituksiin pääasiassa Pohjois-Amerikassa. Softwaren tulos oli lähes edellisvuoden tasolla -7 M€ ja Technologiesin tulos kasvoi 302 M€:oon. Tähän vaikutti 40 M€ kertaluonteinen lisenssitulo.

Sijoittajan näkökulma

Nokian osakekurssi avaa tänään laskuun. Nokian onni on positiivinen markkinatunnelma. Heikommassa markkinassa kurssi laskisi selvästi.

Sijoittajan kannattaa välttää Nokian osaketta vuoden alkupuolisko. Riski tulosvaroituksesta kasvoi heikon ensimmäisen kvartaalin jälkeen. Lisäksi yhtiön toimituskyvyssä näyttäisiä olevan ongelmia, vaikka yhtiö on kaksi vuotta puhunut, että Nokia on iskussa, kun 5G-toimitukset alkavat. Ei ole.

Sijoittajan kannattaa Nokian sijaan tarkkailla muita 5G-osakkeita. Olemme aiemmassa analyysissamme rakentaneet 10 osakkeen 5G-salkun.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy