Kaksi tärkeintä sääntöä osakesalkun riskienhallintaan

Tärkein syy osakesalkun heikkoon tuottoon on puutteellinen riskienhallinta. Kerromme artikkelissa kaksi tärkeintä riskienhallinnan sääntöä, jotka pitäisi löytyä niin aloittelevan kuin ammattimaisen sijoittajan sijoitusstrategiasta.

osakkeet sijoittaminen säästäminen

Osakesijoittajan suurimmat riskit

Osakesijoittajan tärkein tehtävä on riskienhallinta. Ilman riskienhallintaa on suuri todennäköisyys sille, että salkun tuotto jää selvästi jälkeen markkinan keskimääräisestä tuotosta. Lisäksi ajan kuluessa ilman riskienhallintaa todennäköisyys sille, että salkun arvosta sulaa merkittävä osa kasvaa merkittävästi.

Kaksi tärkeintä riskienhallinan sääntöä, jotka pitäisi löytyä jokaisen osakesijoittajan pelikirjasta, ovat:

 1. Tunne osakkeet, jotka omistat
 2. Varo riskikeskittymiä.

Tunne osakkeet, jotka omistat

Jokainen osakesijoittaja tekee joskus osto- ja myyntipäätöksiä tunnepohjaisesti. Ostetaan alennusmyynnissä olevaa osaketta eli osaketta, jonka kurssi on lyhellä aikavälillä laskenut huomattavasti, tai hypätään voimakkaasti nousseen osakkeen omistajaksi sillä perusteella, että kanssasijoittajat ovat saaneet satumaisia voittoja.

Kurssikehityksen perusteella tehdyt ostot ovat ansa, jota on erittäin vaikea välttää. Huomattavasti parempaan sijoitustulokseen pääsee kuitenkin “osta ja perehdy” -strategialla. Tarkista ainakin nämä asiat ennen ostopäätöstä:

 1. Selvitä yhtiön sijoittajasivuilta, mitä yhtiö tekee
 2. Katso yhtiön strategia ja taloudelliset tavoitteet
 3. Tutki Osaketyökalullamme osakkeen pisteytys.

Näiden kolmen kohdan selvitys vie sijoittajalta aikaa vaivaiset 15 minuuttia. Tämän jälkeen seulan läpäisseitä osakkeita voi tutkia tarkemmin. Esimerkiksi perehtymällä yhtiön historiallisiin lukuihin, arvostuskertoimiin sekä lukemalla viimeisimmästä osavuosikatsauksesta toimitusjohtajan katsauksen ja näkymät kuluvalle vuodelle.

Vertailussa Stockmann ja Tokmanni

Esimerkissä olemme verranneet kahden tunnetun harkinnanvaraisen kulutussektorin osakkeen, Stockmannin ja Tokmannin, pisteytystä Osaketyökalullamme. Tokmannin pisteet ovat 60 (keskimääräinen luku 50) ja Stockmannin 17. Tokmannin kokonaispisteet ovat siis selvästi Stockmannia paremmat.

Pisteet lasketaan kuuden faktorin perusteella: momentin, riskin, laadun, arvon, kasvun ja osingon. Lue tästä tarkemmin pisteytyksestä. Pisteiden taustalla on valtava määrä dataa, jota työkalu vertaa muihin osakkeisiin. Mitä paremmin osake kussakin kategoriassa suhteessa muihin osakkeisiin menestyy, sitä paremmat pisteet osake saa. Tämän datamäärän tutkiminen ja vertailu on yksittäiselle sijoittajalle mahdotonta ilman koneen apua.

Esimerkkimme kertoo, että Tokmannin osakkeen kurssimomentti on hyvä (9 pist.) ja Stockmannin heikko (1 pist.). Myös riski on Tokmannissa matalampi, arvostusluvut houkuttelevammat ja osinkopisteet huomattavasti paremmat. Osinkopisteet lasketaan kuuden vuoden osinkokehityksen ja nykyisen osinkotuoton perusteella. Työkalun muilla välilehdillä, “Luvut ja ennusteet”, “Arvostusluvut”, “Laatu ja riski” ja “Sijoittajan näkökulma” on paljon lisää informaatiota, jota sijoittaja voi käyttää apuna osakevalinnassa. Tietosivulta sijoittaja löytää lisäksi mm. Sijoittaja.fi:n analyytikon tuloskommentit.

Tutustu osaketyökaluun tästä!

Varo riskikeskittymiä

Toinen yhtä tärkeä sääntö riskienhallinnassa on riskikeskittymien välttäminen. Tämä on jopa tärkempää kuin syvällinen yhtiöihin perehtyminen, sillä hajautuksella pienentää epäonnistuneiden osakesijoitusten vaikutusta salkun kokonaistuottoon.

Riskikeskittymä syntyy, kun yksittäinen osake on liian suurella painolla salkussa tai jos salkku pitää sisällään vain saman sektorin osakkeita. Yhden osakkeen paino voi nousta liian suureksi, jos salkussa on vähän osakkeita ja osakkeen kurssi nousee ajan myötä selvästi salkun muita osakkeita enemmän. Hyvä nyrkkisääntö on, ettei yhdenkään osakkeen paino nouse yli 20 %:iin osakesalkussa. Jos näin tapahtuu, sijoittajan kannattaa vähentää osakkeen painoa alle 20 %:iin esimerkiksi keväällä osingon irtoamisen jälkeen. Myynneistä saadut varat kannattaa sijoittaa uusiin osakkeisiin eri toimialoilta, jolloin salkun hajautus paranee.

Toinen, huomattavasti vaarallisempi yhtälö, on se, missä sijoittaja lisää laskevan kurssikehityksen osakkeen painoa. Tällöin riskinä on, että huonon sijoituksen paino salkussa nousee vaarallisen korkeaksi. Pahimmassa tapauksessa osakkeen tappiokierre jatkuu ja salkun tappiot syvenevät.

Osakesalkussa pitää olla osakkeita eri toimialoilta

IT-kuplan aikaan monen osakesijoittajan salkku muodostui pääosin IT-alan osakkeista. Kun teknokupla vuosituhannen vaihteen jälkeen puhkesi, romahtivat myös salkkujen arvot. Finanssikriisissä eniten sulivat pankkisektorin osakkeet . Vuosina 2014-2016 öljyn hintaromahdus tiputti öljysektorin osakkeiden arvosta puolet. Vuoden 2018 lopun kurssilaskussa FAANG-yhtiöiden ja muiden kasvuosakkeiden kurssit laskivat voimakkaasti. Näinä hetkinä sijoittaja arvostaa osakesalkkua, joka on laajasti hajautettu.

Laaja hajautus ei tarkoita pelkästään osakkeiden lukumäärän kasvattamista. Jos kaikki salkun osakkeet ovat samalta sektorilta, tulevat kaikki osakkeet alas, kun sektori joutuu markkinoiden tulilinjalle.

Sijoittaja ei voi suoraan luottaa viralliseen sektoriluokitteluun. Esimerkiksi Amazon, Facebook ja Apple ovat kaikki eri sektoreilta, mutta markkinat kohtelevat näitä samoin. Siksi sijoittajan on syytä tuntea osakkeet, jotka se omistaa.

Sektorihajautus kannattaa toteuttaa sijoittamalla osakkeisiin vähintään viideltä eri sektorilta. Tällöin, jos 1-3 sektoria joutuu markkinoiden myrskynsilmään, salkussa on osakkeita turvallisimmilta sektoreilta.

Esimerkissä on kahdeksan kotimaista osaketta seitsemältä eri sektorilta. Lukumäärällisesti salkussa on vähän osakkeita hyvän hajautuksen saamiseksi. Laaja sektorihajautus kuitenkin tekee salkusta melko hyvin hajautetun.

Helsingin pörssin ongelma on se, että lääkeyhtiöistä tarjolla on vain Orion, energiasektorilta Neste ja yhdyskuntapalvelut-sektorilta Fortum. Parempaa hajautusta etsivän pitää siten toteuttaa hajautus ETF-rahastolla tai kansainvälisillä osakkeilla. Esimerkkisalkkumme sisältää kahdeksan osaketta.

Miten toteuttaa riskienhallinta käytännössä?

Puolivuosittainen tai vuosittainen tarkastelu riittää salkun riskitarkasteluun. Tässä sijoittajan pitää selvittää salkun toimialajakauma, toimialojen painot salkussa sekä yksittäisten osakkeiden painot. Salkun riskin lasku tapahtuu yksinkertaisesti myymällä liian suurella painolla olevia osakkeita ja sijoittamalla varat muiden toimialojen osakkeisiin. Jos salkussa yksittäinen toimiala on liian suurella painolla, tämän toimialan osakkeita myydään ja ostetaan tilalle muiden toimialojen osakkeita.

Jos taas salkussa on yhtiöitä, joiden liiketoiminta, luvut ja strategia on jäänyt hämärän peittoon, tutustuminen kannattaa aloittaa heti. Tutki osakkeita kuin et omistaisi niitä. Tee perehtymisen jälkeen kysymys: ostaisinko tätä osaketta nyt tällä hinnalla? Jos vastaus on kyllä, pidä osake salkussa. Jos vastaus on ei, myy osake ja ota toista houkuttelevampaa tilalle. Jos myyntikynnys on korkea, voit myydä vain osan.

Kokeile myös sitä, että syötät osakesalkkusi Osaketyökaluun. Voit näin helposti tutkia osakkeiden pisteytystä ja vertailla osakkeita keskenään. Työkalusta näet myös suoraan osakkeiden toimialat. Jos salkkusi osake saa heikot pisteet (esimerkiksi alle 40 pistettä), katso mistä heikot pisteet johtuvat. Ovatko esimerkiksi laatu- ja osinkopisteet heikot? Vai kenties osakkeen momentti (lyhyen tähtäimen kurssikehitys) on heikko tai riskipisteet huonot? Mieti tämän jälkeen, haluatko silti pitää osakkeen salkussasi.

Tutustu osaketyökaluun tästä!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissaSiirry osaketyökaluun!

Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirje

Siirry osaketyökaluun!


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy