Pörssiyritysten tulosraportit kertovat, että nyt eletään suhdannehuippua

suomi, osakkeet

Tuloskausi on kääntynyt loppusuoralle. Liikevaihdot ovat kasvaneet, mutta inflaation seurauksena kannattavuus on heikentynyt. Miltä näkymät näyttävät?

osakkeet tulokset

Tulokset jääneet ennusteista

Tähän mennessä seuraamistamme yhtiöistä 68 on julkaissut Q2-tuloksensa. Arvioimme pörssiyritysten suoritusta kokonaisuutena, jossa huomioimme tuloksen, liikevaihdon ja ohjauksen suhteessa markkinoiden odotuksiin. Pörssiyhtiöistä:

 • 31 suoritus on ollut negatiivinen
 • 18 neutraali ja
 • 18 positiivinen.

Yhteenlaskettu liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden ennusteet 1,3 %:lla. Vertailukelpoinen liikevoitto on jäänyt 4,5 % analyytikkojen ennusteista. Lukuun vaikuttaa Nokian 67,1 M€:n jääminen analyytikoiden ennusteista.

Liikevaihdot kasvavat – kannattavuus heikentyy

Vertailukauteen nähden liikevaihdot ja liiketulokset ovat kuitenkin nousseet. Yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut vertailukauteen nähden 6 %. Vastaavasti operatiivinen liikevoitto on kasvanut 3 %. Tämä tarkoittaa sitä, että kannattavuus on heikentynyt. Mediaani operatiivinen liikevoitto oli vuosi sitten 7,1 %. Luku on nyt 6,8 %.

Vastaava johtopäätös on tullut myös yhtiöiden kommenteista. Raaka-aineet ja muut kustannukset ovat nousussa, mikä on heikentänyt kannattavuutta. Kysyntätilanne on valtaosalla pörssiyrityksistä hyvä, mistä syystä tuotantokapasiteetit ovat tiukilla. Tästä kertoi mm. Ponsse, joka odottaa tehdaslaajennuksen valmistumista.

Ponssen liikevaihto oli 149,0 M€ (ennuste 146,3 M€) ja liikevoitto 12,4 M€ (ennuste 15,0 M€). Saadut tilaukset nousivat 6 % vertailukaudesta. Tilauskanta vahvistui vertailukaudesta 32 % ja on kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla 187 M€:ssa. Metsäkonemarkkina oli erittäin vahva myös vuoden toisella neljänneksellä. Markkina-alueistamme vahvimmin kasvoivat Pohjois- ja Keski-Eurooppa sekä Venäjä. Kysyntä ylittää nykyisessä tilanteessa kapasiteetin merkittävästi. Ponssen uuden tehtaan ylösajo aloitettiin kuluneen vuoden ensimmäisen neljänneksen lopulla. Tehtaan ylösajon vaikutukset valmistuvien koneiden määrissä näkyvät sekä toisella että kolmannella neljänneksellä. Vieremän tehtaan ylösajon vaikutukset näkyvät kannattavuutta heikentävästi. Uusi tehdas ja uudet valmistuslinjat aloittavat toimintansa elokuun alussa. Konsernin euromääräisen liikevoiton odotetaan olevan vuonna 2018 samalla tasolla kuin 2017. 

Johtopäätökset

Raportit ja luvut kertovat, että nyt eletään suhdannehuippua. Voimakkaimman kasvun vaihe on takana päin. Kysyntätilanne ja kasvu jatkunee hyvänä, mutta kustannukset nousevat. Tilanteesta hyötyvät yhtiöt, jotka ovat uskaltaneet investoida kapasiteetin kasvuun ja joilla on hinnoitteluvoimaa (voivat siirtää nousseet tuotantokustannukset hintoihin).

Ennakoimme, että inflaatio kiihtyy seuraavan 12 kuukauden aikana. Ennakoimme, että pörssiyhtiöiden kysyntätilanne jatkuu hyvänä myös H2:lla. Näkemyksemme mukaan kannattavuushuippu on ohitettu, mutta pörssiyhtiöiden kannattavuus voi parantua H2:lla, kun hinnankorotukset tulevat voimaan. Valuuttakurssit ovat olleet ensimmäisen vuosipuoliskon teema. Ennakoimme, että valuuttakurssien vaikutukset vähenevät vuoden toisella vuosipuoliskolla.

Seuraa tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä!

Seuraa tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä. Tulosseurantataulukosta saat nopean käsityksen, missä suomalaisten osakkeiden tuloskaudella mennään. Näet mitkä osakkeet ylittivät odotukset, ja milloin loput tulokset julkistetaan.

 • Osavuosikalenteri
 • Liikevaihto- ja liiketulosennusteet
 • Toteutuneet liikevaihdot, tulokset ja yhtiön suoritus

Näin seuraat tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Tutustu yritysjäsenyyteen!

Tilaa sijoittajakirjeSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy