Outokumpu-sijoittajan pahimmat pelot hälvenivät

Outokumpu julkisti Q2-tuloksen. Ennen tulosjulkistusta markkinoiden odotukset olivat pohjalukemissa. Tulos ja näkymät olivat positiivinen yllätys.

osakkeet outokumpu sijoitusideat tulokset

Outokummun kurssikehitys

Outokummun osakekurssi on lasketellut koko vuoden. Vuoden alussa kurssi oli yli 8 euroa ja ennen Q2-tulosjulkistusta kurssi kävi jopa alle 5 euron. Nyt osake on noussut lähelle 6 euroa positiivisen tulosyllätyksen jälkeen.

Lähde Reuters.

Outokummun tulos

Outokummun liikevaihto oli 1 883 M€ (analyytikoiden ennuste 1 737 M€) ja oikaistu liiketulos 86 M€ (ennuste 77 M€). Markkinoiden epävakaudesta ja globaalista epävarmuudesta huolimatta Outokumpu ylläpiti markkina-aseman ja tulostason toisen neljänneksen aikana. Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat ennätyskorkeat Americas-liiketoiminta-alueen tulos parani odotetusti, ja Europe-liiketoiminta-alue pystyi edelleen säilyttämään hyvän suorituskykynsä haastavassa markkinatilanteessa, jossa hintapaine on ollut äärimmäisen kovaa. 

Toukokuussa voimaantulleilla Amerikan terästulleilla on ollut kahdenlaisia vaikutuksia. Euroopassa vaikutukset ovat olleet kielteisiä voimakkaasti kasvaneen tuonnin vuoksi, joka on johtanut kovaan hintapaineeseen. Americas-liiketoiminta-alueella hinnat ovat puolestaan nousseet koko kevään ajan, mikä on tuonut kilpailuetua paikallisille toimijoille, Outokumpu mukaan lukien. Euroopan komission 19.7. voimaan tulleet ehdolliset suojaustoimet ovat johdonmukainen reaktio Euroopan teräsmarkkinoiden tasapainon palauttamiseksi ja Eurooppaan suuntautuvan teräksen halpatuonnin estämiseksi. Outokumpu odottaa, että ehdolliset suojaustoimet muuttuvat pysyviksi tulevien 200 päivän aikana. 

Outokumpu arvioi kolmannen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan alemmalla tasolla kuin toisella neljänneksellä (Q2/18: 136 milj. euroa), mutta merkittävästi korkeampi kuin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä (Q3/17: 56 milj. euroa).

Näkemys

Outokumpu on suoriutunut H1:stä markkinoiden matalalla olleita odotuksia paremmin. Kauppasodan vaikutukset ovat myös jääneet pelättyä pienemmiksi. Outokumpu näyttäisi jopa hyötyvän kauppasodasta, kun Euroopan suojaustoimet tulevat voimaan.

Outokumpu on myös mennyt vuodesta 2017 eteen päin. Markkinatilanne on haastavampi kuin vuosi sitten, mutta Outokummun suorituskyky on tasaisempi. Vuosi sittten yhtiön operatiivinen liiketulos vaihteli 238 M€:sta 2 M€:oon. Nyt Q1 operatiivinen liiketulos oli 83 M€ ja Q2:lla 86 M€. Lisäksi yhtiö ei ole joutunut antamaan tulosvaroituksia, kuten vuosi sitten.

Outokumpu-sijoittajan pahimmat pelot ovat siten takana päin. Q3 on hyvä ja merkittävästi parempi kuin vuosi sitten. Pitkälle menevien ennusteiden tekeminen Outokummun historia tuntien on haastavaa. Silti näkemyksemme Q4:n suhteen ovat luottavaiset ja ennakoimme sen olevan parempi kuin vuosi sitten. Ennakoimme, että analyytikot päivittivät suosituksiaan positiivisemmiksi ja että markkinoiden luottamus Outokumpuun palailee pikkuhiljaa. Tämä voi kuitenkin edellyttää vielä onnistumista Q3:lla ja positiivisia näkymiä Q4:lle.

Seuraa tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä!

Seuraa tuloskautta Sijoittaja.fi:ssä. Tulosseurantataulukosta saat nopean käsityksen, missä suomalaisten osakkeiden tuloskaudella mennään. Näet mitkä osakkeet ylittivät odotukset, ja milloin loput tulokset julkistetaan.

 • Osavuosikalenteri
 • Liikevaihto- ja liiketulosennusteet
 • Toteutuneet liikevaihdot, tulokset ja yhtiön suoritus

Näin seuraat tuloskautta Sijoittaja.fi:ssäSINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy