Kannabisosakkeet – Vieläkö ehtii kyytiin mukaan?

Kannabisosakkeet ovat olleet nousukauden keskustelua herättäneimpiä ja koviten nousseita osakkeita. Joko kannabisbuumi meni, vai vieläkö ehtii hypätä mukaan?

Henri Heikinheimo
Henri Heikinheimo

Kannabisosakkeet ovat olleet nousukauden keskustelua herättäneimpiä ja koviten nousseita osakkeita. Joko kannabisbuumi meni, vai vieläkö ehtii hypätä mukaan?

Kannabisosakkeet ovat kiidättäneet aikaisin kyytiin mukaan hypänneiden sijoittajien salkkujen tuottokäyrät kohti stratosfääriä. Markkina-arvoltaan toimialan suurimman yhtiön Canopy Growth Corporationin osakekurssi on noussut yli 12 kertaiseksi viimeisen 2 vuoden aikana ja toisiksi suurimman yhtiön Aurora Cannabiksen osakekurssi on yli 17 kertaistunut samassa ajassa. Joko juna meni, vai vieläkö ehtii mukaan?

Kannabisosakkeiden tukena on vahva megatrendi

Olipa kannabiksesta mitä mieltä tahansa, kannabiksen lääkinnällisen ja viihdekäytön kasvu on valtava megatrendi kaikkialla länsimaailmassa. Tieteellisessä tutkimuksessa kannabikselle on löydetty lukuisia lääkinnällisiä käyttökohteita, ja sen viihdekäytön diskriminoinnilla tai laillistamisella on saatu karsittua rikolliseen huumausainemarkkinaan liittyviä lieveilmiöitä. Muiden maiden ja osavaltioiden kokemuksen kasvaessa poliittinen ilmapiiri on muuttunut yhä suopeammaksi vuosikymmen toisensa jälkeen.

Kannabismarkkina on maailman nopeimmin kasvava toimiala:

 • Laillisen kannabismarkkinan koko oli vuonna 2017 noin 16 miljardia dollaria.
 • Arcview ennustaa laillisen kannabismarkkinan kasvavan 57 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä.
 • Alan ennustettu vuotuinen kasvuvauhti 21,1 %.

Amaran lain mukaan ihmisillä on taipumuksena yliarvioida teknologian vaikutuksia lyhyellä aikavälillä ja aliarvioida pitkällä aikavälillä. Vastaava voi osoittautua hyvinkin todeksi myös kannabismarkkinan kasvua ja käytön laillistamista ennakoidessa.

Kannabisosakkeiden tarina vaikuttaa varsinkin lyhyellä tähtäimellä houkuttelevalta, kun Pohjois-Amerikan poliitikot Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa vuorotellen lieventävät julkisia kannanottojaan ja kannabikseen liittyvää lainsäädäntöä. Pohjois-Amerikan osalta riskinä on, että kehitys jää sijoittajien huimia odotuksia heikommaksi. Pitkällä aikavälillä suurempi potentiaali kannabismarkkinoiden kasvulle voi löytyä Euroopasta, jossa kansalaisten näkemykset kannabista kohtaan ovat muuttuneet nopeasti yhä suopeammaksi. Tähän harva sijoittaja tai media tuntuu vielä kiinnittäneen suurta huomiota, kun sitä verrataan Pohjois-Amerikasta kertovien kannabisuutisten saamaan mediatilaan.

Kannabisosakkeet ovat valuaatioiltaan erittäin kalliita

Kannabisosakkeet ovat erittäin korkealle valuoituja kaikilla perinteisillä mittareilla. Harva alan yhtiö tekee positiivista tulosta, ja markkina-arvoltaan suurimpien kannabisyhtiöiden osakkeiden P/S-luvut ovat jopa moninkertaisesti suuremmat kuin IT-kuplan tekno-osakkeilla, mikä kielii äärimmäisen korkealle viritetyistä odotuksista ja arvostustasosta. (Ennustetuilla myyntiluvuilla P/S-luvut 10-30 välillä.)

Useilla suurimmilla kannabisosakkeilla (mm. Aurora Cannabis ja Canopy Growth Corporation) korkeat arvostustasot perustuvat odotuksiin ensisijaisesti kannabiksen myynnin dramaattisesta kasvusta viihdekäytön muuttuessa sallituksi. Käytännössä esimerkikiksi USA:ssa Coloradon osavaltion kokemukset ovat osoittaneet, että kannabiksen viihdekäytön sallimisen jälkeen kalliimman ja korkeakatteisemman lääkekannabiksen myynnin kasvu jää usein niukaksi tai jopa laskee edullisempien ja helpommin saatavissa olevien kannabistuotteiden ilmestyessä kaupan hyllyille.

Lähde: Colorado Department of Revenue (CDOR), Marijuana Sales Reports

Deloitten tutkimusraportissa Kanadan kannabismarkkinoiden potentiaaliseksi kooksi laillistamisen jälkeen on ennustettu 4,9 – 8,7 mrd. CAD. Mikäli ennusteet toteutuvat, lääkekannabisyhtiöt säilyttävät nykyisen markkinaosuutensa ja kannabiksen tukkuhinta säilyy analyytikkojen ennustamassa 6,5-8,5 dollarissa/gramma, Canopy Growth Corporationin ja Aurora Cannabiksen osakkeiden nykyinen arvostus on perusteltu.

Seeking Alphan toimituksen nostamassa artikkelissa ”Black Mamba” perustelee laskelmillaan kattavasti, miksi analyytikot ovat räikeästi yliarvioineet kannabiksen myyntikatteen suuruutta ja aliarvioineet tuotantokapasiteetin määrää. Ottamalla huomioon muutaman suurimman yrityksen sijaan kaikki alan kasvattajan ja pohjaamalla kulutusmäärät Yhdysvaltojen kokemuksiin, Kanadan kannabistuotannossa on jopa ylikapasiteettia analyytikkojen arvioiman alikapasiteetin sijaan. Lisäksi kannabiksen laillistamisen myötä kannabiksen tuotanto muuttuu väistämättä raaka-ainebisnekseksi, sillä harvalla yrityksellä on lisenssien, patenttien tai brändin tarjoamaa vallihautaa. Mikäli kannabiksen hinta laskee, ja tukkuhinnat tippuvat vastaavalle tasolle kuin USA:ssa (2-3 $/gramma), kannabisosakkeet voisivat menettää Black Mamban arvion mukaan nykyisestä arvostaan jopa 90 %. Tällöin yhtiöiden arvostustaso vastaisi niiden kaluston jälleenhankinta-arvoa.

Lähde: Cannabis Benchmarks

Mikäli sijoittajalla riittää uskoa yhtiöiden tuottopotentiaaliin massiivisista valuaatioista ja optimistisista ennusteista huolimatta, useisiin kannabisyhtiöihin liittyy huomattava riski osakeomistuksen dilutoitumisesta. Esimerkiksi Canopy Growth Corporation, Aurora Cannabis ja Aphria ovat tehneet viimeisen vuoden aikana huomattavan suuria osakeanteja mm. yritysostojen rahoittamiseen (korkeilla valuaatioilla) dilutoiden vanhojen osakkeenomistajien omistusosuutta.

Kannabisosakkeet – Yhteenveto toimialan tilanteesta

 • Lyhyellä tähtäimellä kannabisosakkeiden tilanne vaikuttaa haastavalta:
  • Korkeat valuaatiot ja erittäin optimistiset kasvuennusteet heikentävät sijoittajan turvamarginaalia
  • Merkittävät lähitulevaisuuden nousua tukevat katalystit, kuten kannabiksen viihdekäytön laillistaminen Kanadassa, ovat jo takanapäin
  • Useimpien alan yhtiöiden kurssit ovat kääntyneet laskutrendiin
 • Pitkällä aikavälillä kannabismarkkinan kasvunäkymät ovat kiinnostavat:
  • Tutkimuksissa löydetään jatkuvasti uusia lääkinnällisiä käyttökohteita
  • Lainsäädäntö ja asenteet lieventyvät Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Euroopassa
  • Ennusteiden mukaan kannabismarkkinat kasvavat yli 20 %/vuosi
  • Vuonna 2027 maailman kannabismarkkinan kooksi on arvioitu jopa 57 mrd $
Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Elisa aloitti vuoden vakaalla suorituksella
Tekoälyuutiset: robottijalkapalloa ja tekoäly-influenssereita
Laaja markkinakatsaus: sijoittajan tärkeimmät indikaattorit
RiverRecycle näkyvyys
Sijoittajan valinnat