Analyysissa BBS:n listautuminen

BBS on oululainen terveysteknologiayritys, joka listautuu First North -listalle Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön tuotekehitysvaihe on takana päin ja osakeannin varat käytetään CE-merkinnän hakemiseen ja kaupallistamisvaiheeseen.

analyysi BBS listautuminen osakkeet

SIJOITTAJESITTELY OULUSSA!

Yhtiö järjesti sijoittajaesittelyn Oulussa 13.2.2018. Lue johdon haastattelu tilaisuudesta!

Listautumisanti

  • Listautumisannin merkintäaika alkaa 05.02.2018
  • Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan (arvio) 16.02.2018 klo 16.30
  • Merkintähinta on 5,50 euroa osakkeelta
   • Vähimmäismerkintä Yleisöannissa on 200 osaketta
   • Instituutioannissa 20 001 osaketta
  • Merkintäpaikka on Nordnet
  • Listautumisella kerätään 7,7 milj. euron varat (23,9 %:n omistus)

TUTUSTU SIJOITUSKOHTEESEEN! BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n First North -listautumisanti.

Yhtiö

Listautumissivujen mukaan BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS”) on suomalainen terveysteknologiayritys, joka on kehittänyt uuden sukupolven innovatiivisen lääkinnällisen tuotteen luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa ja traumatologisessa kirurgiassa. BBS on perustettu vuonna 2003. Yhtiöllä ei ole liikevaihtoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja henkilöstömäärä 12. Yhtiöllä on lisäksi lääketieteen asiantuntijoista koostuva tieteellinen neuvottelukunta. Yhtiöllä on oma Reisjärvellä lääketehdasluvan saanut tuotantolaitos.

Innovaatio

Yhtiön ensimmäinen tuote ARTEBONE® on ruiskussa käyttövalmiina oleva leikkauksessa luun ongelma- tai murtumakohtaan injektoitava tahna. Se on suunniteltu edistämään luun paranemista luonnollisella tavalla hyödyntäen poron luusta erotettuja kasvutekijöitä ja luunmuodostuksen alustana toimivia trikalsiumfosfaatti (TCP) -rakeita.

 • Kaikki prekliiniset kokeet ja kliiniset testit on tehty
 • CE-merkinnän hakuprosessi käynnistetty (CE-merkintä on edellytys ARTEBONE®:n kaupallistamiseksi EU-alueella)
 • BBS:n teknologinen osaaminen on suojattu vahvalla patenttisalkulla.
 • ARTEBONE® vähentää kallista leikkaussaliaikaa verrattuna potilaan oman luun käyttöön
 • Nopeuttaa potilaan toipumisaikaa
 • Alentaa hoitokustannuksia.

Markkinat

Luunkorvikkeiden markkina on maailmanlaajusesti 2,5 miljardia dollaria BBS:n kohdemarkkina on 750 miljoonaa dollaria.

Markkinan odotetaan kasvavan noin 7,5 % vuodessa. Kasvun ajureita ovat:

 • Väestön ikääntyminen
 • Uusien leikkaustekniikoiden käyttöönotto
 • Halu välttää potilaan omaa luunsiirtoa

Kilpailevat tuotteet

BBS:n ARTEBONE® -tuotteella hoidetaan luunmurtumia. Markkinoilla olevia kilpailevia ratkaisuja ovat:

 • Luusiirtona käytetettävä potilaan oma luu
 • Luovuttajilta ja luupankista saatava ihmisen luu
 • Synteettiset luunkorvikkeet
 • Muut DBM-tuotteet
 • Rekombinanttikasvutekijät

Potilaan oman luun käyttö lisää leikkaussali- ja toipumisaikaa sekä komplikaatioriskiä. Luovuttajilta ja luupankista saatava toisen ihmisen luu sisältää tautiriskin ja laatu vaihtelee. Muissa synteettisissä, DBM- ja rekombinanttikasvutekijätuotteissa ongelmia ovat aiheuttaneet sivuvaikutukset ja luutumisen heikkous.

ARTEBONE®:ssä toipumusaika on nopeampi. Tuote on luonnonmukainen ja turvallinen sekä tutkitusti luutumista edistävä.

Talous

BBS on ollut tuotekehitysvaiheessa. Vuoden 2017 tulos oli -4,4 M€ ja se sisälsi 3,0 M€:n alaskirjauksen tuotekehitysaktivoinneista. Yhtiö on saanut Tekesiltä perimättäjättämispäätöksen lainojen pääomista ja koroista yhteensä 2,6 milj. eurosta. Päätöksen ehtona on listautumisessa onnistuminen. Akordi parantaa BBS:n tulosta ja omaa pääomaa, kun ehto toteutuu.

BBS:n operatiiviset kulut ovat 1,3 – 1,6 M€ ja suunnitellut investoinnit 0,3 M€ vuonna 2018. Lainojen lyhennykset ovat 0,7 M€. Yhtiön tarkoituksena on kerätä listautumisella vähintään 5 milj. euron varat.

Alla olevassa taulukossa ovat toteutuneet luvut tilikausilta 2016-2017 sekä arviomme luvuista tilikaudelle 2018. Oletuksena olemme käyttäneet:

 • Ei liikevaihtoa
 • Operatiiviset kulut 1,6 M€
 • Poistot 160 t€ ja rahoituskulut 90 t€
 • Akordi 2,2 M€ Tekes-lainoista
 • Lainojen lyhennykset 700 t€
 • Listautumisella kerätyt varat 5 M€

Miksi sijoittaa BBS:ään?

Markkinointiesitteessä BBS on listannut syitä sijoittaa yhtiöön:

 • BBS on suomalainen terveysteknologiayritys, joka hakee rahoitusta tuotteensa myyntilupaprosessin loppuunsaattamiseen sekä myynnin ja markkinoinnin käynnistämiseen.
 • Markkinoiden koko on maailmanlaajuisesti arviolta 2,3–2,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Luun korvikkeiden markkinat kasvavat tasaisesti.
 • ARTEBONE®:n ominaisuudet on todettu tieteellisissä tutkimuksissa sekä CE-myyntilupahakemusta edeltäneissä kliinisissä testeissä.
  • Yhtiön arvion mukaan CE-merkintä saavutetaan ARTEBONE®-implantille vuoden 2018 aikana.
 • Yhtiön ensimmäinen tuote ARTEBONE® perustuu pitkäjänteiseen tuotekehitykseen.
  • Yhtiöllä on vahva patenttisalkku.
 • BBS:llä on oma tuotantolaitos.
  • BBS:n omistama tuotantolaitos on saanut FIMEA:lta lääketehdasluvan Yhtiön kehittämän poron luuproteiiniekstraktin valmistukseen

Sijoittaja.fi:n näkemys

Yhtiön tavoitteena on saada CE-merkintä ARTEBONE®-tuotteelle vuoden 2018 aikana. Listautumisesitteen mukaan liikevaihtoa voi alkaa muodostua, kun CE-merkintä tuotteelle saadaan.

Emme ole laatineet liikevaihto- ja tulosennusteita vuodelle 2019 ja siitä eteen päin. Pidämme kuitenkin todennäköisenä, että liikevaihtoa alkaa kertyä vuonna 2019.

ARTEBONE®-tuotteen hinta asettuu listautumisesitteen mukaan 900-1000 euron tasolle. Yhtiön oma tuotantolaitos pystyy valmistamaan 25 000 implanttia vuodessa. Tuotantolaitos pystyisi siten 25 M€:n liikevaihtoon.

Tuotteella on korkea myyntikate. Arviomme mukaan yli 80 %. Siten yhtiöllä on mahdollisuudet toimialalle tyypillisiin korkeisiin ROE-% ja EBIT-% kannattavuuksiin. Esimerkiksi Helsingin pörssin parhaimmistoon kuuluvan terveysteknologia-alan Revenio Groupin ROE-% on yli 50 % ja EBIT-% yli 30 %. Revenio Groupin markkina-arvo on 300 milj. euroa, joka on kymmenen kertaa yhtiön liikevaihto.

BBS:n markkina-arvo listautumisen jälkeen, mikäli listautumisannissa merkitään tarjottavat 1 400 000 osaketta, on 32,2 milj. euroa. Mielestämme listautumisen valuaatiota ei ole asetettu kohtuuttomaksi, vaikka yhtiölle ei ole liikevaihtoa. Valuaatio huomioi yhtiöön investoidut 17 milj. euroa, 20 vuoden tutkimustyön ja tuotekehityksen, oman tuotantolaitoksen sekä patenttisalkun.

Listautumisvaluaatio mahdollistaa huomattavan arvonnousun, mutta se edellyttää mm.:

 • Listautumisessa onnistumisen
 • Viranomaismerkintöjen, kuten CE-merkinnän, saamisen
 • Kaupallistamisessa onnistumisen

Pidämme myös mahdollisena, että yhtiöstä tehdään ostotarjous ennen kuin tuote lyö kaupallisesti läpi. Näkemyksemme mukaan suuremmalla terveysteknologia-alan yrityksellä, jolla on valmiit jakeluverkostot, on mahdollisuudet nopeampaan liikevaihdon generoimiseen ARTEBONE®-tuotteella.

Koska yhtiölle ei ole liikevaihtoa, eikä tuote ole kaupallisesti markkinoilla, liittyy sijoitukseen huomattava riski. Sijoittajan tulee perehtyä markkinointi- ja listautumisesitteessä kuvattuihin mahdollisiin riskeihin ennen sijoituspäätöstä.

TUTUSTU SIJOITUSKOHTEESEEN! BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n First North -listautumisanti.

 

Analyysi tehty yhteistyössä BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n kanssa. Investment Intelligence Oy tai sen palveluksessa oleva henkilökunta ei vastaa analyysin mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sen perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sijoittaja.fi:n perustajayrittäjä Timo Heikkilä on ollut BBS:n hallituksessa vuodesta 2015 vuoden 2017 yhtiökokoukseen asti.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
Trialbox
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy