Northcrypto

Sijoittaja.fi:n tuore allokaationäkemys

Uudistamme suositun markkinaympäristöosiomme. Siihen tulee jatkossa sijoitusnäkemyksemme, joka pitää sisällään allokaation eli omaisuusluokkapainotuksen. Tässä tuore allokaationäkemyksemme!

Julkaistu: 11.01.2018 Kirjoittaja:

ETF korot markkinaympäristö osakkeet sijoitusideat Sijoitusteemat 2018

Allokaationäkemys

Sijoittaja.fi:n allokaationäkemys on tiimimme konsensus. Allokaationäkemystä hyödynnetään mallisalkkujemme painotuksissa.

KATSO MALLISALKKUMME!

Markkinoiden keskimääräisen allokaationäkemyksen voit tarkastaa tästä artikkelista.

Allokaationäkemys 1-3 vuoden sijoitushorisontille

 • Ylipainotamme osakkeita suhteessa korkoihin
  • Ylipainotamme kehittyvien markkinoiden osakkeita
  • Suosimme eurooppalaisia osakkeita yhdysvaltalaisiin nähden
 • Korot ovat alipainossa
  • Suosimme kehittyvien maiden valtionlainoja suhteessa kehittyneisiin maihin
  • Suosimme IG-lainoja suhteessa high yield -lainoihin, jotka ovat alipainossa
 • Ylipainotamme vaihtoehtoisia omaisuuslajeja osakkeisiin ja korkoihin verrattuna
  • Suosimme reaaliomaisuutta, listatut ja listaamattomat
  • Suosimme tässä syklin vaiheessa myös raaka-aineita

Allokaationäkemys tarkastellaan kuukausittain ja sitä muutetaan, mikäli markkinatilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia

Perustelut

Sijoittaja.fi:n jäsenet voivat lukea tiiviit perustelumme allokaatio- ja sijoitusmarkkinoiden näkemyksestä.

OSTA JÄSENYYS TÄSTÄ!SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImageSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy