AIHE: sijoitusteemat-2018
Sijoittaja.fi:n päivitetty allokaationäkemys

Päivitimme allokaationäkemyksemme vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Allokaationäkemys tarkoittaa omaisuusluokkapainotusta, jota hyödynnämme mallisalkkujemme painotuksissa.

Sijoittaja.fi |
Sijoittaja.fi:n tuore allokaationäkemys

Uudistamme suositun markkinaympäristöosiomme. Siihen tulee jatkossa sijoitusnäkemyksemme, joka pitää sisällään allokaation eli omaisuusluokkapainotuksen. Tässä tuore allokaationäkemyksemme!

Sijoittaja.fi | 11.1.2018

Kestääkö sijoitusstrategiasi keskuspankkien elvytyksen loppumisen?

Käsittelemme tässä artikkelissa pääomaisuusluokkien pitkän ajan tuottonäkymiä pitkäjänteisen sijoitusstrategian näkökulmasta sekä tarkastelemme institutionaalisten ja ammattimaisten asiakkaidemme viimeaikaista sijoituskäyttäytymistä. Perinteisillä korko- ja osakemarkkinoilla paikoitellen voimakkaasti nousseet arvostustasot asettavat haasteita tuottonäkymille. Yksi vuoden 2018 keskeisistä teemoista on keskuspankit.

Hannu Huuskonen | 21.12.2017


Suurien brändien aikakauden loppu?

Sijoittajat ovat perinteisesti pitäneet kulutussektorin brändiyhtiöistä. Näiden tuottoa ei voi ottaa enää itsestäänselvyytenä, kun markkinarakenteet ja kulutustottumukset muuttuvat. Kirjoittaa Standard Life Investmentsin Mikhail Zverev.

Vieraileva kirjoittaja | 19.12.2017


Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy