Kykenevätkö perinteiset rahastot voittamaan vertailuindeksinsä Euroopassa?

Strategiamestari mallisalkku

Varainhoitotoimiala pohjautuu edelleen voimakkaasti perinteisten sijoitusrahastoilla toteutettujen sijoitusratkaisujen päälle. Tutkimuksissa on havaittu, ettei markkinoiden voittaminen ole helppoa: yksittäisillä sijoitusrahastoilla sen paremmin kuin erilaisilla varainhoitoratkaisuilla ei näytä olevan keskimäärin kykyä relevantin vertailuindeksin voittamiseen. Tästä syystä ETF-rahastojen kasvu jatkuu hurjana sijoittajien siirtäessä rahojaan pois erityisesti kalliista lähellä indeksiä olevista rahastoista.

Julkaistu: 19.06.2016 Kirjoittaja:

ETF mallisalkut paranna tuottoa rahastot

Maailman suurimpiin luottoluokittajiin ja indeksituottajiin kuuluva Standard & Poors (“S&P”) on mitannut jo vuodesta 2002 lähtien aktiivisten rahastojen menestystä suhteessa relevanttiin vertailukohtaan Yhdysvalloissa. S&P:n tutkimuksessa on huomioitu paljon asioita, jotta vertailu olisi mahdollisimman totuuden mukainen*. Joitain vuosia sitten S&P aloitti saman myös eurooppalaisille euromääräisille rahastoille ja tämän vuoden julkaisuissa uutena on mukana myös muissa valuutoissa Euroopan maiden sisällä noteerattuja rahastoja – joskaan Suomi ei ole ainakaan vielä mukana.

Me Sijoittaja.fi:ssä aloitimme tänä vuonna suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien suomalaisten rahastojen menestyksen arvioinnin. Sieltä sijoittaja voi etsiä parhaita kotimaisia rahastoja helposti. Keskeisenä havaintoja myös valtaosa suomalaisiin osakkeisiin sijoittavista osakerahastoista jää selvästi jälkeen vertailukohdastaan. Näin siitä huolimatta, että niiden hoitajiksi on koitettu (ainakin melko keskeisenä kriteerinä myyntitaitojen rinnalla) löytää parhaita finanssialan aivoja. Vastaavia tuloksia Suomesta on esittänyt myös esim. indeksisijoittamiseen keskittynyt IndexHelsinki Osakeyhtiö. Markkinoiden ennustaminen on vaikeaa ja kulut syövät sijoittajien tuottoja selvästi.

Perinteisten rahastojen menestys Euroopassa

Eräs hälyyttävä havainto S&P:n tutkimuksessa oli se, että peräti 40 %:ia tarkastelussa olleista euromääräisistä kymmenen vuotta sitten olleista rahastoista oli lakkautettu tai yhdistetty. Yleensä lakkautukset tehdään niille rahastoille, joiden menestys jää heikoksi. Vaikuttaa siis siltä, että rahastoja perustetaan melko heppoisin perustein lyhyen aikavälin menestystä toivoen.

Yleinen havainto perinteisten euromääräisten rahastojen menestyksestä oli se, että mitä pidempää tarkastelujaksoa mitattiin, sitä heikommin rahastot onnistuivat vertailuindeksin voittamaan. Esimerkiksi eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavista rahastoista hävisi indeksille vuonna 2015 ainoastaan 31,9 % rahastoista, mutta kolmen vuoden tarkasteluhorisontilla jo 63,8 %:ia. Kun tarkasteluperiodia pidennettiin viiteen ja kymmeneen vuoteen, pienenee satunnaisten onnistumisten merkitys. Näillä tarkasteluperiodeilla vertailuindeksille hävisi 80,6 ja 86,2 %:ia kaikista Eurooppaan sijoittaneista rahastoista. Yhdysvaltoihin sijoittavista euromääräisistä rahastoista peräti 98,9 %:ia hävisi vertailukohdalleen kymmenen vuoden tarkastelujaksolla, joten näyttää siltä, että euromääräisten rahastojen on erityisen vaikea menestyä Yhdysvaltain voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla.

Alla on esitetty laajempi taulukko, joka kertoo kuinka suuri prosentuaalinen osuus perinteisistä rahastoista on hävinnyt erimittaisilla tarkastelujaksoilla vertailuindeksille. Siitä nähdään selvästi, että vuosi 2015 (1 vuosi) oli perinteisille rahastoille melko hyvä, mutta pidemmällä tähtäimellä voittoprosentit ovat jääneet todella pieniksi.

Taulukko: perinteisten rahastojen tappioprosentit relevantille vertailuindeksille per 31.12.2015 (indekseille hävinneiden osuus rahastojen lukumäärällä mitattuna).

Eurooppalaisten perinteisten rahastojen häviöprosentit vertailuindekseille

ETF-rahastot myös piensijoittajien ulottuvilla

Sijoittajien onneksi kustannustehokkaat pörssinoteeratut ETF-rahastot tarjoavat tänä päivänä helpon vaihtoehdon ja erittäin kattavan valikoiman kansainvälisille markkinoille sijoittamiseen. Vaikka ETF-rahastoja käyttävät pääasiassa isot ammattisijoittajat, ne ovat yhtä lailla piensijoittajien ulottuvilla ja niillä myös piensijoittaja pääsee jokseenkin indeksin tuottoon. ETF-valinnakin on väliä, eivätkä kaikki ETF-rahastot seuraa yhtä tiivisti vertailuindeksiään. Parhaat ETF-rahastot löytyvät ETF-valintatyökalullamme ja hyvin menestyneistä mallisalkuistamme voi ottaa myös vinkkejä hyvän ETF-salkun rakentamiseen. Houkuttelevia sijoituskohteita voi puolestaan etsiä Indeksin valintatyökalumme avulla.

Tarkemmin passiivisten ja aktiivisten sijoitusrahastojen vertailuun voi pureutua lukemalla jäsenillemme suunnatun analyysimme. Kirjoitamme seuraavassa rahastojen menestystä koskevassa artikkelissa tarkemmin rahastojen menestyksen pysyvyydestä. Voiko sijoittaja siis nukkua yönsä levollisesti löydettyään hyvin historiassa menestyneen rahaston? Valitettavasti vaikuttaa olevan niin, että vain harva vertailukohdalleen pärjännyt rahasto pystyy jatkamaan voittokulkuaan myös tulevaisuudessa.

*=Vertailuissa on pyritty vertaamaan rahastoja mahdollisimman totuuden mukaisesti. Siten laskelmissa on huomioitu muun muassa

 • Lakkautetut rahastot: yleensä juuri heikoiten menestyneillä rahastoilla on taipumus tulla lakkautetuksi ja siten henkiin jääneiden rahastojen vertaaminen voi antaa harhaisen mielikuvan rahastojen tuottamasta tuotosta.
 • Pääomapainotetut tuotot: vertailussa on verrattu tuottoja sekä rahastojen pääomilla painottaen että lukumäärään pohjautuvana painottamana keskiarvona. Näin ollen pienten rahastojen menestys ei vaikuta keskimääräisen rahastosijoittajan saamaan tuottoon.
 • Useiden rahastosarjojen puhdistaminen: vertailussa on käytetty ainoastaan kyseisen rahaston yleisintä sarjaa. Indeksirahastoja, vivutettuja tai käänteisiä rahastoja ei ole ollut mukana vertailussa.

Koko tutkimukseen voit perehtyä täältä.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITYKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

 • Osaketyökalu
 • ETF-työkalu
 • Indeksityökalu
 • Markkinaympäristö ja riski-indikaattorit
 • Markkinakatsaus
 • Analyysit ja rahastovertailut
 • Mallisalkut ja sijoitusideat
 • Lukuoikeus koko tietopalvelun sisältöön
 • Yhteistyökumppaneiden jäsenedut
 • Opastus chatissa
TrialboxSijoita maailman parhaisiin teknologiayhtiöihin helposti TUTUSTU SALKKUIHIN

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy