Northcrypto

Varaudu Brexit-riskiin – nämä ovat todennäköisimpiä voittajia

Jo pitkään puhuttanut aihe sijoitusmarkkinoilla on tullut ajankohtaiseksi. Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin mahdollinen eroaminen Euroopan Unionista selviää 23.6. torstaina.

Julkaistu: 19.06.2016 Kirjoittaja:

BREXIT osakkeet

Kyseessä on neuvoa-antava, muttei lain mukaan sitova kansanäänestys, missä äänten enemmistö ratkaisee lopputuleman. Äänestyksessä äänestetään joko lähtemisen tai jäämisen puolesta. Yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee. Varsinkin lähteä-päätöksellä tulee olemaan hyvin monisyisiä vaikutuksia Euroopan talouteen ja pörssikursseihin.

Brexit puolesta ja vastaan

Brexitille (”British Exit”) eli Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiselle Euroopan Unionista löytyy hyviä perusteluita puolesta ja vastaan. Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan Unioniin jäämistä puolustellaan luonnollisesti Euroopan Unionin tuomilla taloudellisilla eduilla ja muilla hyödyillä. Käytännössä ero Euroopan Unionista tulee olemaan vähintäänkin sotkuinen. Useat kauppa- ja taloussopimukset jouduttaisiin neuvottelemaan uudestaan ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle sorvattaisiin jonkinlainen erityisasema EU:n ulkopuolisena maana. Epävarmuus on kuitenkin se, mikä pelottaa useita äänestäjiä ja ajaa heitä äänestämään EU:ssa pysymisen puolesta.

Eroamisen kannattajat ovat sitä mieltä, että kotimaan edut eivät ole tarpeeksi edustettuna Euroopan Unionin politiikassa. Ero antaisi mahdollisuudet hallita paremmin maahanmuuttoa ja poistaisi EU:n aiheuttamaa byrokratiaa. Virike eroamisen kansanäänestyksestä on kytenyt jo pitkään. Vuonna 2015 Britannian pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron lupasi järjestää asiasta kansanäänestyksen ennen vuoden 2017 loppua. Cameron on sitä mieltä, että nyt on aika antaa britannialaisille suunvuoro oman maan asioista.

Millä todennäköisyydellä Brexit?

Useat toimijat seuraavat kyselytutkimuksien avulla Brexitin todennäköisyyttä. Esimerkiksi tietotoimisto Bloomberg seuraa Brexitin tapahtumisen todennäköisyyttä tällä sivulla. Kyselytutkimuksien mukaan enemmistö on viimeisen vuoden aikana ollut Euroopan Unionissa pysymisen kannalla. Ero on kuitenkin kaventunut ja ihan viime viikkojen aikana kuihtunut lähes kokonaan pois. Osassa gallupeista niukka enemmistö vastaajista on jo kannattanut eroa EU:sta. Myös muista kyselytutkimuksista on tullut samansuuntaisia tuloksia.

On kuitenkin pidettävä mielessä, että kyselytutkimukset ovat jossain määrin epäluotettavia. Vastatessa kyselyyn ei välttämättä tule harkittua omaa mielipidettä loppuun asti. Yksi vaihtoehtoinen tapa Brexitin todennäköisyyden mittaamiseen on seurata vedonlyöntitoimistojen tilastoja. Noin 62 % on EU:ssa pysymisen kannalla vedonlyöntitoimistoista arvioituna.

Mitä vaikutuksia Brexitillä on?

Jos Brexit toteutuu, tulee se lyhyellä aikavälillä aiheuttamaan väistämättä hermostuneisuutta rahoitusmarkkinoilla kasvaneen volatiliteetin muodossa. Pitkän aikavälin ennusteet ovat lievästi sanottuna epätarkkoja. On synkkiä ja neutraaleja ennusteita. EU-ero on pitkälti arvovalinta. Arvovalintaa enemmän talouteen vaikuttavat arvovalinnan jälkeiset päätökset ja tehdyt sopimukset.

On kuitenkin huomattava, että äänestyksen lopputuloksen selviämisestä kestää ainakin pari vuotta ennenkuin varsinainen ero tulee tapahtumaan. Tässä ajassa ehdittäneen harrastaa politiikkaa parhaimman lopputuleman takaamiseksi. On myös Euroopan Unionin intresseissä pitää hyvät (kauppa)suhteet Iso-Britanniaan. Iso-Britannia on maailman viidenneksi suurin talous bruttokansantuotteella mitattuna. Mikäli Brexit tulee tapahtumaan, voi se herättää myös muissa valtioissa kiinnostusta EU-eroa kohtaan.

Brexitin todennäköisyyden kasvaminen on näkynyt myös riski-indikaattoreissamme. Sijoittajan kannattaa seurata niitä ennen ja jälkeen äänestyksen. Etenkin Brexitin jälkeinen riskilukema tulee olemaan äärimmäisen mielenkiintoinen.

20160614-kokonaisriskiindikaattori

Jos Brexit toteutuu

Mikäli Brexit toteutuu, niin sijoitusmarkkinoilla parhaiten tulevat todennäköisesti pärjäämään perinteisesti riskiltä suojaavat turvasatamat. Huonoiten menestynevät U.K.:n ja EU:n reunavaltioiden (mm. Suomi) osakkeet, (englantilaiset) yrityslainat ja osakkeet yleisesti. Finanssi- ja materiaalisektorin odotetaan myös myös kärsivän. Englannin punta heikkenee muihin valuuttoihin nähden, mitä se on jo tehnyt.

Pärjääjät:

 • Kulta
 • Valtionlainat

Kärsijät:

 • Pohjoismaalaiset osakkeet
 • Eurooppalaiset osakkeet
 • U.K. osakkeet
 • Korkean riskin yrityslainat
 • Englannin punta

Jos Brexit ei toteudu

Jos eroa ei tapahdu, niin oletettavasti parhaiten tulevat menestymään riskipitoisemmat sijoituskohteet.

Pärjääjät:

 • Eurooppalaiset osakkeet
 • U.K. osakkeet
 • Englannin punta

Kärsijät:

 • Kulta
 • Valtionlainat

Löydät kyseisiin omaisuusluokkiin sijoittavat ETF-rahastot helposti ETF-valintatyökalulla.

Jos ei halua lähteä spekuloimaan…

Mikäli ei halua ottaa aktiivisesti kantaa Brexitin lopputulemaan, niin varallisuuttaa voi pitää käteisenä tai sitten pitäytyä sijoitusstrategiassa. Lyhyen aikavälin tapahtumilla spekulointi on usein vahingollista. Markkinakatsauksessamme parhaiten alkuvuoden markkinaturbulenssissa ovat pärjänneet laatuosakkeet ja osinko-osakkeet (kuva alla). Taulukossa näkyvä luku on suhdeluku, mikä kertoo, onko sijoitustyyli voittanut tavallisen markkina-arvopainotetun indeksin. Yli yhden oleva luku kertoo, että tyyli on pärjännyt paremmin.

Kuva 1. Sijoitustyylien pärjääminen suhteessa markkinaindeksiin.

20160602-markkinakatsaus-msci-1v

 SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITSijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy