Helsingin pörssin pienyhtiöiden markkina-arvo lähes puolittunut – onko pienyhtiöiden aika ohi?

Helsingin pörssin pienyhtiöiden markkina-arvo jatkaa sulamista. Mistä pienyhtiöiden suhteellisen heikko performanssi johtuu?

Lauri Nikula
Lauri Nikula

Helsingin pörssin pienyhtiöiden markkina-arvo jatkaa sulamista. Mistä pienyhtiöiden suhteellisen heikko performanssi johtuu?

Pienyhtiöiden raju lasku jatkuu

Helsingin pörssin pienyhtiöt ovat olleet kovassa laskussa vuoden 2021 lopun huippulukemien jälkeen. OMX Helsinki Small Cap -indeksi, joka sisältää Helsingin pörssin alle 150 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöt, on laskenut huipuistaan jo noin 48 %, eli pienyhtiöiden markkina-arvo on miltei puolittunut. Myös monissa pienyhtiörahastoissa on nähty kovaa laskua. Vertailun vuoksi esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi on laskenut huipustaan noin 31 %, eli sen lasku on pysynyt suhteessa maltillisempana.

Syitä pienyhtiöiden heikkouteen

Syitä pienyhtiöiden suhteellisesti heikompaan kehitykseen voi löytää useamman tekijän kautta. Pienyhtiöt ovat tyypillisesti uudempia ja vähemmän vakiintuneita yhtiöitä, ja niiden liiketoiminta voi olla vähemmän hajautettua verrattuna suurempiin yhtiöihin. Tämän myötä niiden korkeampi riski ja alhainen osakkeen likviditeetti voi merkittävästi heiluttaa hintoja laskusuhdanteen aikana.

Pienyhtiöt voivat olla myös suuryhtiöitä riippuvaisempia kotimaansa kysynnästä ja talousolosuhteista, kun taas suuryhtiöiden liiketoiminta voi olla maantieteellisesti hajautetumpaa, mikä suojaa niitä yksittäisten maantieteellisten alueiden heikkoutta vastaan.

Toisaalta viime aikoina selvästi kiristynyt rahapolitiikka vaikuttaa pienyhtiöihin eri tavalla kuin suurempiin yhtiöihin. Talouden hidastuessa ja rahapolitiikan kiristyessä pienemmillä yhtiöillä voi olla vaikeuksia saada tarvittavaa rahoitusta niiden liiketoiminnalle, jotta ne selviäisivät talouden laskusuhdanteen yli mahdollisimman vähin vahingoin. Suuryhtiöillä taas on tyypillisesti vahvemmat taseet, joiden avulla ne selviävät laskusyklin yli.

Onko pienyhtiöihin sijoittamisen aika ohi?

Viime vuodet ovat hyvin osoittaneet sijoittajille pienyhtiöihin liittyviä riskejä niiden heiluvien kurssien kautta. Vaikka talous on selvästi hidastumassa niin Suomessa kuin Euroopassakin ja pienyhtiöiden markkina-arvot sulamassa sen mukana ei tämä kuitenkaan tarkoita, etteikö sijoittajan kannattaisi olla hereillä pienyhtiöiden suhteen.

Pitkässä juoksussa pienyhtiöt ovat osoittaneet potentiaalia suuryhtiöitä korkeampaan tuottoon. Tämä voi selittyä esimerkiksi sillä, että pienyhtiöt omaavat suuremman kasvupotentiaalin kuin vakiintuneemmat suuryritykset. Niitä myös seurataan suuryhtiöitä vähemmän analyytikoiden ja sijoittajien toimesta, mikä voi tarkoittaa, että niitä alihinnoitellaan pörssissä.

Toisaalta pienyhtiöt voivat olla myös houkuttelevia yritysostokohteita, mikäli suuryritys haluaa hajauttaa tai kasvattaa liiketoimintaansa. Yritysosto voi johtaa merkittäviin tuottoihin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli tarjottu ostohinta on selvästi osakekurssin nykyhintaa korkeammalla. Helsingin pörssissä ostokohteena on viime aikoina ollut esimerkiksi Uponor, Rovio ja Caverion.

Tällä hetkellä markkinaympäristö ei ole suotuisa kasvua hakeville pienyhtiöille, mikä näkyykin pienyhtiöindeksin tasaisena laskuna. Pienyhtiöt voivat kuitenkin jatkossa tarjota hyviä ostopaikkoja niin yksittäisten yhtiöiden kuin rahastojen tasolla, mutta sijoittajan on syytä ymmärtää niihin liittyvät riskit. Sijoittajan kannattaa esimerkiksi odottaa käännettä pienyhtiöindeksissä, mutta käänteen jälkeen on oltava hereillä. Kun käänne tapahtuu, pienyhtiöiden osakekurssit reagoivat suuryhtiöitä nopeammin.

Osaketyökalussa sijoittaja voi helposti tutkia pienten ja keskisuurten yhtiöiden pisteytystä ja tunnuslukuja. Klikkaile hakuikkunassa yhtiön kooksi ”Pieni” ja ”Keskisuuri” ja tutki osakkeita. Osaketyökalussa pienyhtiön markkina-arvoraja on 300 miljoonaa euroa ja keskisuuren miljardi euroa. Sijoittaja voi lisäksi helposti lajitella osakkeet järjestykseen markkina-arvon mukaan esimerkiksi pienimmästä suurimpaan.

Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
Ovaro on todella aktiivinen – näkee pohjan olevan takana
WIMAO
Sijoittajan valinnat