kiinnostavimmat osakeideat suomesta -webinaari

Applen tulos romahdutti teknologiasektorin – Tuloskausi Q1/2016 ja arvostustasot maailmalla

Ensimmäisen vuosineljänneksen raportointikausi on käynnissä. Jatkuuko yritysten heikkenevä tuloskehitys ja asettaako tuloskausi edelleen laskupaineita tulosennusteille?

Julkaistu: 28.04.2016 Kirjoittaja:

osakkeet tulokset tuloskausi

Tuloskauden systemaattisen seurannan apuvälineenä tarjoamme keskeisten indeksien tuloskehityksen helposti luettavassa taulukko- ja kuvaajamuodossa. Niiden avulla sijoittaja saa käsityksen tuloskauden yllätyksistä eri puolella maailmaa tuloskaudesta toiseen. Positiiviset tulosyllätykset antavat tukea alueen osakemarkkinoille ja päinvastoin.

Tuloskausi Yhdysvalloissa

  • USA:ssa toteutuneet tulokset ovat laskeneet jo kaksi vuotta (violetti viiva)
  • Myös tulosodotuksia on laskettu (keltainen viiva)

20160426-tulosfunda-spx

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Applen tulos romahdutti teknologiasektorin

Aiempina kvartaaleina vahvassa vedossa ollut teknologiasektorin suoritus ensimmäisellä kvartaalilla on ollut heikko. Applen tulos oli selvä pettymys markkinoille ja ohjaus tulevalle kvartaalille pettymys. Teknologiasektorin yhteenlaskettu tulos on tähän mennessä 6,9 % heikompi kuin vuosi sitten. Toteutuneella tulosyllätyksellä mitattuna teknologiasektori on USA:n sektoreista heikoin.

Kuluttajasektoreilla tuloskausi on sujunut hyvin. Harkinnanvaraisella kulutussektorilla tulokset ovat ylittäneet selvästi (+11,5 %) odotukset ja myös toteutunut tuloskasvu on ollut hyvää (+18,9 % vuodentakaisesta). Kulutussektorien liikevaihdot ovat myös mukavassa kasvussa (+4,4 % ja +1,5 %). Laskenut öljyn hinta ja hyvä työllisyyskehitys vaikuttavat pitävän amerikkalaiskuluttajien lompakon nyörit löysällä, mikä on positiivista. Myös terveydenhuoltosektori on pärjännyt hyvin. Indeksin valintatyökalumme perusteella amerikkalaiset sektorit eivät ole enää lähellä kärkeä emmekä ole pitäneet Yhdysvaltain osakemarkkinoita enää kovin houkuttelevina.

20160428-tulosyllatykset-spx

Alla olevassa taulukossa on esitetty sektoreiden ja keskeisten indeksien arvostustasot Yhdysvalloissa. Telekommunikaatiosektori ylläpitää houkuttelevia arvostuslukujaan myös tällä tuloskaudella. Telekommunikaatiosektori on myös kehittynyt huomattavasti S&P 500 -indeksiä paremmin alkuvuonna.

20160427-arvostusluvut-yhdysvallat2

Alla olevasta kuvaajasta voi puolestaan havaita, että Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostustasot ovat nousseet jo korkeiksi, mikä yhdistettynä heikkoon tuloskehitykseen rajoittaa amerikkalaisosakkeiden nousupotentiaalia. Kuvaajassa sininen käyrä kuvaa S&P 500 -indeksin markkina-arvon suhdetta historialliseen 12 kuukauden käyttökatekehitykseen. Suhdeluku on tällä hetkellä noin 10,9, mikä on selvästi viimeisen 10 vuoden mediaania (7,3) korkeampi. Punainen käyrä puolestaan kuvaa nettovelatonta arvoa (EV) suhteessa historialliseen 12 kuukauden käyttökatteeseen. Viesti on jokseenkin sama: nykyinen noin 13 taso on selvästi mediaania (10,6) korkeampi.

velattomaan yritysarvoon suhteutettu arvostus Yhdysvalloissa

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Euroopassa tulosennusteet ovat pehmentyneet edelleen

  • Euroopassa toteutuneet tulokset ovat laskeneet jo viidettä vuotta (violetti viiva)
  • Myös tulosodotukset ovat olleet laskupaineessa (keltainen viiva)

Olemme suosineet tässä epävarmassa syklin vaiheessa laatuyhtiöitä ja Euroopan elpymiseen uskoville vakaata ja hyvää osinkotuottoa tarjoaviin laatuyhtiöihin sijoittava ETF tarjonnee edelleen houkuttelevan vaihtoehdon.

20160426-tulosfunda-sxxp

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Energiasektori ylittänyt odotukset

Erityisen houkuttelevalta tuloskausi ei näytä eurooppalaisten yritysten osalta. Positiivisena yllätyksenä on energiasektorin odotuksia huomattavasti parempi kehitys. Muutoinkin positiivisia yllätyksiä on tullut euromääräisesti kohtalaisesti, yhteenlasketun tulosyllätyksen ollessa +8,1 %. Liikevaihto on laskenut melkein jokaisella sektorilla. Harkinnanvarainen kulutus on nostanut liikevaihtoaan ja kasvattanut tulostaan viime vuodesta, yhdenpitävästi muiden markkinoiden kanssa.

20160428-tulosyllatykset-sxxp

Alla olevassa taulukossa on esitettynä Eurooppalaisten sektorien arvostusluvut. Taulukosta nähdään esimerkiksi rahoitussektorin arvostuslukuperusteinen näennäinen houkuttelevuus.

20160427-arvostusluvut-eurooppa2

Tulosyllätykset Suomessa

  • Suomessa toteutuneet tulokset ovat yhä noususuunnassa (violetti viiva)
  • Tulosodotukset ovat kuitenkin tasaantuneet (keltainen viiva)

Indeksin valintatyökalussamme suomalaiset osakkeet saavat 50 pistettä sijoittuen listan keskivaiheille. Hyvät pisteet suomalaisyhtiöt saavat ainoastaan tulosmomentista (8 pistettä). Kokonaisriski, kurssiriski ja laadukkuus osoittavat sen sijaan heikkoja lukuja. Lue suomalaisyhtiöiden tarkemmat tulosnäkymät tästä.

20160426-tulosfunda-hexp

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Tuloskausi on lähtenyt positiivisin merkein käyntiin Suomessa. Suomesta löytyy useita positiivisia tulosyllättäjiä. Liki kaksi kolmasosaa yrityksistä on raportoinut positiivisen tuloksen. Kuten Yhdysvalloissa, niin Suomessakin harkinnanvarainen kulutussektori osoittaa merkittäviä piristymisen merkkejä. Liikevaihdon kasvu vuodentakaisesta on +9,4 %. Jännityksellä odotamme päivittäiskulutuksen lukuja.

20160428-tulosyllatykset-hexp

Japanissakin tulostrendi hyytymässä?

Eurooppaan ja Suomeen nähden positiivista Japanissa on selvästi korkeammat tulostasot verrattuna aikaisempaan historiaan. Voimakkaasti heikentynyt jeni tosin osittain selittää hyvää aiempaa kehitystä eikä euromääräiselle sijoittajalle vuosien 2013-2015 kurssinousu ole näkynyt läheskään yhtä voimakkaasti kuin jenimääräisille sijoittajalle (tiesitkö, että ETF:ien avulla voit sijoittaa myös valuuttasuojatusti? ETF-työkalustamme löydät tehokkaimmat valuuttasuojatut ETF-rahastot).

20160426-tulosfunda-nky

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Johtopäätökset

Vaikka tämän vuoden tulosodotuksia on laskettu selvästi, ovat tuloskasvuodotukset vielä korkealla – seuraavalle 12 kuukaudelle odotetaan maailman osakemarkkinoille (MSCI World) tuloskasvua, vaikka tulosmomentti näyttää edelleen menevän väärään suuntaan. Ilman öljy- ja raaka-ainesektoreita tilanne on hieman valoisampi, joskaan ei hyvä. Odotettu tuloskasvu vaatinee talouskasvun selvempää piristymistä, mistä ei vielä toistaiseksi ole saatu merkkejä ennakoivimpien indikaattorien osoittaessa mieluummin alaspäin. Tulosennustetrendin seuraamisen ohella suosittelemme jäseniämme perehtymään Markkinaympäristö-osiostamme löytyviin talous- ja riski-indikaattoreihin, jotka ovat antaneet historiallisesti hyvää indikaatiota siitä, milloin osakemarkkinoita on kannattanut suosia ja milloin välttää.

Tuloskauden alkumetrit on otettu Yhdysvalloissa ja tuleva viikko alkaa viitoittamaan, mihin suuntaan tuloskehitys ja -odotukset jatkavat. Päämarkkinoiden välisessä vertailussa Japanin osakemarkkinat vaikuttavat mielestämme edelleen houkuttelevimmilta arvostusmielessä (lue myös casemme japanilaisista osakkeista). Alla olevasta kuvaajasta voi havaita japanilaisten osakkeiden (sininen käyrä) arvostustasojen painuneen nettovelattoman yritysarvon ja edellisen 12 kuukauden käyttökatekertymän perusteella selvästi Eurooppaa (punainen käyrä) ja Yhdysvaltoja (musta käyrä) alhaisemmaksi.

arvostus-paamarkkina-alueiden-valilla

Lähde: Bloomberg. Bloomberg LC:n luvalla.

Tuloskausikommentit ovat pääosin suunnattu jäsenillemme. Esitetyt tulosennusteet perustuvat luotettavista lähteistä kerättyyn analyytikoiden ennustedataan (ns. bottom up). Tuloskauden lukujen lähteenä FactSet, Thomson Reuters ja Bloomberg.

Tuloskauden Q1/2016 artikkelisarjan kirjoitukset löydät tuloskauden edetessä hakusanalla “Tuloskausi Q1/2016”. Edelliseen Q4 tulosanalyysiin pääset tästä. Indeksejä vastaavat tehokkaat ETF:t löydät ETF-valintatyökalusta ja Indeksin valintatyökalusta.treebuddy


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Kiinnostavimmat osakeideat Suomesta -webinaari

Image


treebuddy
BSS merkintäoikeusanti

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy