Analyysissa Koskisen listautuminen

Puunjalostusyhtiö Koskisen listautuu. Merkintäaika päättyy 28.11.2022. Listautumisanti on hinnoiteltu houkuttelevasti, mutta mistä syystä? Kannattaako listautumisantiin osallistua?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Puunjalostusyhtiö Koskisen listautuu. Merkintäaika päättyy 28.11.2022. Listautumisanti on hinnoiteltu houkuttelevasti, mutta mistä syystä? Kannattaako listautumisantiin osallistua?

Koskisen Oyj:n listautumisanti

 • Koskisen Oyj on suunnitellut listautuvansa Nasdaq Helsinki päälistalle kaupankäyntitunnuksella ’KOSKI’
 • Tarjottavat osakeet: alustavasti enintään 4 780 701 osaketta (~29,3 M€)
 • Merkintähinta: 6,14 €
 • Minimimerkintämäärä: 100 osaketta (614,0 €)
 • Yleisöannin merkintäaika alkoi 21.11.2022
 • Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 28.11.2022
 • Kaupankäynti yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan 1.12.2022

Puunjalostusyhtiö Koskisen Oyj

Koskisen on suomalainen perheomisteinen puunjalostusyhtiö, jolla on yli sadan vuoden toimintahistoria. Pääraaka-aine, jota Koskisen käyttää tuotannossaan, on puu, jota Koskisen jalostaa muun muassa sahatavaraksi, vaneriksi ja lastulevyksi. Koskisen liiketoiminta jaetaankin kahteen segmenttiin:

 • Sahateollisuus-liiketoimintasegmentti, joka valmistaa sahatavaraa ja jalosteita.
 • Levyteollisuus-liiketoimintasegmentti, joka valmistaa vaneria, ohutvaneria, viilua, lastulevyä sekä kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen sisustusratkaisuja Kore-brändin alla.

Koskisen tarjoaa vastuullisesti hoidetuista suomalaisista metsistä peräisin olevasta tiheäsyisestä puusta valmistettuja tuotteita asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Koskisella oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella myyntiä noin 70 maassa ja sen liikevaihdosta 38 prosenttia muodostui Suomessa, 33 prosenttia muualla EU:ssa ja 29 prosenttia muissa maissa. Koskisen henkilöstömäärä oli syyskuun 2022 lopussa 894, josta 90 prosenttia työskenteli Suomessa. Koskisella ei ole enää operatiivista liiketoimintaa Venäjällä.

Koskisen Puunhankinta ja asiakkaat

Koskisen Puunhankinta on osa Sahateollisuus-liiketoimintasegmenttiä. Puunhankinta vastaa puun hankkimisesta Koskisen omille tuotantolaitoksille, toimittaa energiapuuta Koskisen omasta tuotannosta bioenergian tuotantoon voimalaitoksille sekä raaka-aineita (haketta ja kuitupuuta) paperin ja sellun valmistajille. Koskisen tuotantolaitokset sijaitsevat Järvelässä ja Hirvensalmella sekä Toporówissa Puolassa. Koskisen rakentaa parhaillaan Järvelään uutta puunjalostusyksikköä, jossa tuotannon odotetaan alkavan vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Järvelän uuden yksikön odotetaan kasvattavan Sahateollisuus-liiketoimintasegmentin nykyistä 300 000 kuutiometrin vuotuista sahatavaran tuotantokapasiteettia 400 000 kuutiometriin

Koskisen asiakkaat ovat pääasiassa suoria asiakkaita muuan muassa logistiikka-, rakennus-, auto-, stanssaus-, huonekalu-, sisustus-, pakkaus-, ja kemiallisessa metsäteollisuudessa. Pienempi osa Koskisen tuotteista myydään myös tukkukauppiaille ja jakelijoille.

Listautumisannin syyt ja hankittavien varojen käyttö

Listautumisannin tavoitteena on mahdollistaa Koskisen kasvustrategian toteuttaminen. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden käyttämisen tehokkaammin vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Koskisen tunnettuutta yleisön ja asiakkaiden keskuudessa ja työnantajana.

Koskisen Oyj pyrkii keräämään listautumisannilla noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö odottaa maksavansa listautumisannin yhteydessä palkkioina ja kuluina yhteensä noin 4,9 miljoonaa euroa (olettaen, että lisäosakeoptiota ei käytetä ja että harkinnanvarainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan), minkä seurauksena yhtiön listautumisannista saamien nettovarojen arvioidaan olevan noin 24,4 miljoonaa euroa (olettaen, että kaikki alustavasti tarjotut uudet osakkeet merkitään). Koskisen odottaa käyttävänsä listautumisannista saamansa nettovarat Koskisen kasvustrategiaa tukeviin investointeihin, mukaan lukien tehostamistoimenpiteet, pääomamenot koneisiin ja laitteisiin sekä tuotantopaikkainfrastruktuuriin, mahdolliset yritysjärjestelyt ja yleiset liiketoiminnalliset tarkoitukset.

Koskisen taloudelliset tavoitteet ja osinko

Koskisen Oyj:n hallitus on vahvistanut Koskiselle seuraavat suhdanteiden yli ulottuvat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka yhtiö pyrkii saavuttamaan vuoden 2027 loppuun mennessä:

 • Kasvu: liikevaihto 500 miljoonaa euroa, sisältäen sekä orgaanisen että epäorgaanisen kasvun;
 • Kannattavuus: oikaistu käyttökatemarginaali keskimäärin 15 prosenttia yli syklin;
 • Tase: vahvan taseen säilyttäminen; ja
 • Osinkopolitiikka: houkutteleva osinko, joka on vuosittain vähintään kolmannes nettotuloksesta.

Koskisen hallitus on alustavasti arvioinut ehdottavansa yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2023, että yhtiö jakaisi vuonna 2023 sen osinkopolitiikasta poiketen 10 miljoonaa euroa osinkoa Koskisen vuoden 2022 ennustetusta vahvasta tuloksesta johtuen. Osinko olisi noin 0,52 euroa per osake nykyisellä osakkeiden lukumäärällä (ennen listautumisantia, 17 779 606 kpl). Lopullisen päätöksen osingonjaosta tekee yhtiön varsinainen yhtiökokous keväällä 2023.

Koskisen tulosennuste

Koskisen arvioi sen liikevaihdon vuonna 2022 pysyvän samalla tasolla vuoden 2021 tasoon verrattuna, ja sen oikaistun käyttökatemarginaalin kasvavan vuonna 2022 vuoden 2021 tasoon verrattuna. Koskisen arvioi liikevaihdon olevan noin 310 miljoonaa euroa ja oikaistun käyttökatemarginaalin 21–23 prosenttia 31.12.2022 päättyvällä tilikaudella.

Koskisen arvioi, että vuonna 2023 sen liikevaihto ei ylitä vuoden 2022 tasoa, ja sen oikaistu käyttökatemarginaali on 12–14 prosenttia. Koskisen arvioi, että vuonna 2023 Levyteollisuus-liiketoimintasegmentin kannattavuus säilyy vuoden 2022 tasolla tai paranee vuoden 2022 tasoon verrattuna ja että Sahateollisuus liiketoimintasegmentin kannattavuus laskee vuoden 2022 tasoon verrattuna sahatavaran hinnanlaskun seurauksena. Lisäksi Koskisen arvioi Järvelän uuden yksikön lisääntyneen tuotantokapasiteetin kasvattavan Koskisen liikevaihtoa ja kannattavuutta, sekä parantaa Sahateollisuus-liiketoimintasegmentin käyttökatetta vuosittain 8 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen.

Talous

Koskisen liikevaihto oli 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella 311,5 miljoonaa euroa (vuonna 2020: 220,0 M€). Yhtiön liikevoitto oli puolestaan 52,7 miljoonaa euroa (2,2 M€) ja käyttökate 62,2 miljoonaa euroa (11,3 M€).

Vuonna 2020 Koskisen Oyj EPS oli -0,26 euroa. Seuraavan vuoden suotuisa markkinaympäristö näkyi Koskisen kannattavuudessa ja vuonna 2021 yhtiön osakekohtainen tulos kasvoi jopa 2,32 euroon. Kannattavuus on parantanut vielä kuluvana vuonna.

Sijoittajan näkökulma – kannattaako listautumisantiin osallistua?

Jäsenille suunnatussa osiossa käymme tarkemmin läpi Koskisen valuaatiota ja vertaamme sitä pörssiverrokkeihin. Kannattaako listautumisantiin osallistua?

Alla olevaan taulukkoon olemme keränneet Koskisen liiketoiminnan kehitystä vuodesta 2015 lähtien ennustevuoteen 2023 saakka. Vuonna 2023 Koskisen liikevaihto heikkenee, koska rakentaminen vähenee merkittävästi Suomessa ja Euroopassa.

Lue ilmaiseksi kaksi viikkoa Haluatko lukea artikkelin?

Sijoittaja.fi -jäsenenä saat lukuoikeuden tähän ja tuhansiin muihin artikkeleihin ja analyyseihin. Lisäksi saat käyttöösi Sijoittaja360 -palvelun. Ilmaisen kokeilujakson jälkeen tilaus jatkuu 11,90€. Voit perua koska tahansa.

Tilaa listautumiseen liittyvät artikkelit & listautumisanalyysit sähköpostiisi

Northcrypto
Sinua voisi kiinnostaa
Analyysi: Kempower matkalla kohti IPO-hintaa?
Vastuullinen sijoittaminen – miten löydän sijoituskohteet?
Markkinaympäristö: Yhdysvaltojen inflaatiotahti jatkoi laskussa
Sijoittajan valinnat