Rahavirrat kertovat: Sijoittajat palasivat osakemarkkinoille

ETF-rahavirrat kertovat markkinaliikkeistä ja sijoittamisen trendeistä. Lokakuussa sijoittajat palasivat osakemarkkinoille ja varallisuutta siirrettiin niin syklisille kuin defensiivisille osakesektoreille. Myös korkopuolen rahavirrat olivat merkittäviä.

Julkaistu: 15.11.2022 Kirjoittaja:

ETF ETF-rahavirrat markkinaympäristö sijoitusideat

ETF-rahavirrat kertovat sijoittajien palaavan osakemarkkinoille

Lokakuun ETF-rahavirrat kertovat osakemarkkinoiden suosion palautuvan hiljalleen alkuvuoden laskusta. Lokakuun aikana osakemarkkinoille virtasi jopa 99,0 miljardia euroa, mikä on osakemarkkinoille kohdistuneiden rahavirtojen tämän vuoden ennätys. Muutos on lyhyellä aikavälillä varsin merkittävä, sillä vielä syyskuussa osakemarkkinoilta virtasi rahaa pois. Lokakuun ennätyskorkea rahavirtapotti oli pitkälti kehittyneiden markkinoiden ja erityisesti Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden suosion ansiota. Vastaavasti Euroopaan, Japaniin sekä kehittyviin markkinoihin kohdistuneet rahavirrat olivat negatiivisia. Kokonaisrahavirta oli lokakuussa heittämällä viimeisen kuuden kuukauden keskiarvoa suurempi (20,3 mrd.€/kk).

Karhumarkkinan vallitessa osakemarkkinoilla, ovat korkopuolen sijoitukset olleet tänä vuonna suurien sijoittajien suosiossa. Positiivinen kehitys jatkui lokakuussa, kun korkopuolelle kertyi rahavirtoja yhteensä 73,7 miljardia euroa. Lokakuun rahavirrat ylittivät selvästi korkojen viimeisen kuuden kuukauden keskiarvon (27,4 mrd.€/kk). Korkopuolella rahavirrat olivat positiivisia kaikilla muilla alueilla, paitsi Euroopassa. Lainatyypeistä vain riskilainat kokivat negatiivisia rahavirtoja.

Osakemarkkinoilla pärjäsivät niin sykliset kuin defensiiviset osakesektorit

Lokakuun rahavirrat osakemarkkinoille olivat siinä mielessä erikoiset, etteivät ne kohdistuneet selkeästi defensiivisille tai syklisille osakesektoreille. Defensiivisistä sektoreista terveydenhuollon-, defensiivisen kulutuksen-, kiinteistö- ja viestintäsektoreiden osakkeet keräsivät positiivisia rahavirtoja, kun taas yhdyskuntapalveluiden sektorilta virtasi kaikista osakesektoreista eniten varoja pois. Syklisiltä osakesektoreilta teknologian-, syklisen kulutuksen sekä rahoituksen osakkeet keräsivät lokakuussa positiivisia rahavirtoja. Vastaavasti taas teollisuus-, materiaali- ja energiasektoreilta rahavirrat suuntautuivat pois.

Korkomarkkinoilla rahavirrat olivat pääsasiassa positiivisa. Eniten varallisuutta viime kuussa keräsivät Yhdysvaltojen sekä kehittyneiden markkinoiden lainat – molemmille alueille virtasi yli 57 miljardia euroa, mikä on reilusti enemmän kuin molempien alueiden kuuden kuukauden keskiarvo. Hieman yllättäen Euroopan koroista vedettiin sijoituksia pois. Lainatyypeistä ehdottomasti suosituin oli edelleen turvalliseksi mielletyt valtionlainat (+47,1 mrd.€). Myös kevyttä riskiä kantavat yrityslainat keräsivät yli 15 miljardin rahavirrat, kun taas korkeamman riskin lainoista varallisuutta vedettiin pois yli miljardi euroa.

Raaka-aineiden osalta lokakuu ei ollut mitä parhain. Usein osakemarkkinoiden riskin vastapainona käytetyistä raaka-aineista vedettiin viime kuussa varallisuutta pois lähes kolme miljardia euroa. Raaka-ainetyypeistä eniten rahaa virtasi pois arvometalleista (-1,8 mrd.€). Ainoastaan energiaraaka-aineisiin sekä teollisuusmetalleihin kohdistui positiivisia, joskin hyvin maltillisia rahavirtoja.

ETF-rahavirrat

ETF-rahavirrat lokakuussa 2022.

Kategorioihin sopivat ETF:t löydät helposti ETF-työkalustamme!

LATAA ilmainen ETF-OPAS!

Johtopäätökset ja TOP 10 ETF:t

Lokakuussa rahavirrat osakemarkkinoille kasvoivat valtavasti. Aiemmin tänä vuonna dominoineet defensiiviset osakesektorit pärjäsivät edelleen, mutta niiden lisäksi useampi syklinen sektori keräsi merkittäviä rahavirtoja. Samaan aikaan varallisuutta nostettiin pois osakemarkkinoiden riskiä tasapainottavista raaka-aineista. Tämä yhdistelmä kertoo sijoittajien lähteneen uskaliaammin markkinoille hyödyntämään mahdollisesti karhumarkkinoiden luomia ostopaikkoja. Ei kuitenkaan ole varmaa, onko laskusuhdanteen pohjaa vielä saavutettu. Tämän takia suuret sijoittajat varautuivat osakemarkkinoiden heilahteluihin sijoittamalla turvallisiksi miellettyihin valtionlainoihin.

Suosituimmat ETF-rahastot kertovat yksityiskohtaisesti siitä, mitä sijoituskohteita sijoittajamassat ja suuret instituutiosijoittajat suosivat. Näistä voi poimia sijoitusideoita omiin salkkuihin. Jäsenille suunnatussa osiossa esittelemme, mitkä olivat kuukauden suosituimmat ETF-rahastot ja kiinnostavimmat uutuus-ETF:t.

Lue koko artikkeli — kokeile 14 päivää ilmaiseksi

Saat lukuoikeuden analyyseihin ja artikkeleihin sekä käyttöösi osake- ja ETF-työkalut, markkinaympäristön, mallisalkut ja muut sijoittajan työkalut.

KOKEILE 14 PÄIVÄÄ ILMAISEKSISINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-action
Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy