Osallistu osakeantiin!

Analyysi: Stora Enson osake nousussa heikosta neljänneksestä huolimatta – sykli kääntymässä

stora enso

Stora Enso raportoi odotetun heikon Q3-tuloksen, mutta osake kääntyi pörssin avautuessa vahvaan nousuun. Syklisen yhtiön liiketoiminnan elpymisen ennakoidaan olevan käsillä.

Julkaistu: 24.10.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sijoittaminen stora enso tulokset tuloskausi

Stora Enso

Stora Enso on suomalais-ruotsalainen metsäteollisuusyritys, jolla on toimintaa yli 30 maassa. Stora Enso on uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, ja puutuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi yhtiö on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. 

Stora Enson Paper-divisioona lakkautettiin 1.1.2023 ja nykyään yhtiön toiminta koostuu viidestä divisioonasta:

 • Packaging Materials: Kehittää ja valmistaa kuluttajapakkauskartonkia
 • Packaging Solutions: Kehittää ja myy kuitupohjaisia pakkaustuotteita ja niihin liittyviä palveluita
 • Biomaterials: Divisioonan tuotteita ovat erialiset sellulaadut, joita käytetään paperin, kartongin, pehmopapereiden, tekstiilien ja hygieniatuotteiden valmistukseen
 • Wood Products: Yksi Euroopan suurimmista sahattujen puutuotteiden toimittajista, joka tarjoaa ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen ja ympäristöystävälliseen suunnitteluun
 • Forest: Hoitaa yhtiön metsäomaisuutta ja vastaa puunhankinnasta Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän toiminnoille
Lähde: Stora Enson vuosikertomus 2022

Q3/2023 – Operatiivinen liiketulos suli -96 % ja liikevaihto jäi ennusteista

Stora Ensonliikevaihto oli 2 127 M€ (analyytikoiden ennuste 2 316,1 M€) ja operatiivinen liikevoitto 21 M€ (ennuste -2,2 M€). Vaikea makrotaloudellinen ympäristö jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä, ja Stora Enson liikevaihto laski neljänneksellä 28 % vertailukaudesta ja operatiivinen liikevaihto laski jopa 96 %. Hintapaineet koettelivat yhtiön mukaan sen kaikkia segmenttejä. Yhtiön mukaan sellun maailmanlaajuinen kysyntä on heikkoa ja tarjontaa on paljon. Yhtiön tulosta rakennusratkaisuissa painaa myös inflaation ja korkeiden korkojen negatiivinen vaikutus rakennusmarkkinoihin.

Yhtiön muuttuvat kustannukset ovat laskeneet huippulukemista, mutta ovat silti edelleen korkealla tasolla aiempaan verrattuna. Yhtiö ei odota parannusta markkinoiden kysynnässä tai varastotasoissa loppuvuoden aikana, vaan odottaa markkinanäkymien jatkuvat vaisuina vielä vuoden 2024 alussa.

Stora Enso on jatkanut kolmannella neljänneksellä uudelleenjärjestelytoimenpiteitä suojellakseen yhtiön katteita ja rahavirtaa. Toimenpiteisiin lukeutuvat yhtiön mukaan tehtaiden ja tuotantolinjojen sulkemiset, omaisuuserien myynti sekä hajautetumman toimintamallin käyttöönotto. Toimenpiteiden vaikutukset taloudelliseen tulokseen tulevat näkymään yhtiön mukaan vuodesta 2024 alkaen. Ohjaus ennallaan.

Lähde: Stora Enson osavuosikatsaus

Taloudelliset tavoitteet

Stora Enso päivitti vuoden 2020 lopussa strategiaansa ja tiettyjä taloudellisia tavoitteitaan tukeakseen konsernin kasvua ja arvonluonnin painopistettä. Yhtiön kasvun kolme painopistealuetta ovat Packaging Materials ja Packaging Solutions -divisioonat, Wood Products -divisioonaan kuuluva Building Solutions, sekä Biomaterials -divisioona.

Stora Enson pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvu: > 5 % vuodessa (ilman Paper-divisioonaa)
 • Nettovelka/operatiivinen EBITDA: < 2,0x
 • Nettovelkaantumisaste: < 60 %
 • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa: > 13 %

Stora Enson osinko 2023

Muiden taloudellisten tavoitteiden lisäksi Stora Enso pyrkii jakamaan osinkoa 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman käyvän arvon muutoksia suhdannekierron aikana.

Vuoden 2022 tuloksesta Stora Enso maksoi 0,60 euroa per osake.

 • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö jakoi osinkoa 0,55 euroa per osake
 • Vuoden 2020 tuloksesta yhtiö jakoi osinkoa 0,30 euroa per osake

Osakesarjat

Stora Ensolla on kaksi osakesarjaa, A- ja R-osakkeet. Yhtiökokouksessa jokainen A-sarjan osake tuo yhden äänen, ja R-sarjan osakkeet tuovat yhden äänen kymmentä osaketta kohden. R-sarjan osakkeilla käydään pörssissä aktiivisemmin kauppaa, joten se on likvidimpi kahdesta osakesarjasta.

Stora Enson osake – Sijoittajan näkökulma

Stora Enson markkinaympäristö jatkui odotusten mukaan vaikeana vuoden kolmannella neljänneksellä, eikä yhtiö näe markkinaympäristössä juurikaan valonpilkkuja lyhyellä aikavälillä, vaan näkymät pysyvät vaisuina. Kannattavuuden jatkuva heikentyminen vuoden 2023 aikana on näkynyt myös yhtiön osakekurssissa, joka on ollut laskussa jo keväästä 2022 asti. Alkusyksyn aikana osake oli lievässä nousussa, mutta tuloskauden alkumetreillä se kääntyi muun markkinan mukana takaisin jyrkkään laskuun.

Stora Enson mukaan heikko kysyntä ja alhaiset hinnat vaikuttavat lähes kaikkiin yhtiön segmentteihin vielä vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Heikon tuloskehityksen vuoksi yhtiö odottaa koko vuoden 2023 operatiivisen liikevoiton jäävän merkittävästi vuoden 2022 tasosta. Vasta valitulla toimitusjohtajalla Hans Sohlströmillä on nyt tiukka paikka edessään, ja hänen johdollaan Stora Enson kannattavuus pitäisi saada käännettyä takaisin nousuun.

Stora Enson osakkeeseen on hinnoiteltu reippaasti odotettua tuloslaskua, ja yhtiön osake on laskenut noin 44 % vuoden 2022 huippulukemistaan. Yhtiön johdon kommenttien perusteella sijoittajat voivat odottaa heikkoa tulosta myös vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, mutta pikkuhiljaa sijoittajien katseet alkavat kääntyä vuoteen 2024 ja markkinaympäristön odotettuun kohentumiseen. Erittäin heikon neljännesraportin jälkeen Stora Enson osake avasi pörssissä yli 6 prosentin nousuun, mikä kertoo sijoittajien valmistautuvan uuteen nousukauteen. Syklin kääntyminen vaikuttaakin olevan käsillä, ja pikkuhiljaa myös Storan Enson liiketoiminta tulee elpymään.

Lähde: TradingView

Tutustu osaketyökaluun

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun!


Osallistu osakeantiin!


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITNew call-to-actionsuomen sijoitusmetsät
seuraa tuloskautta osaketyökalulla

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy