estateguru

Analyysi: Stora Enso vauhdittaa kasvuaan yritysostoin

stora enso

Stora Enso kertoi 8.9.2022 julkaisemassa tiedotteessaan ostavansa hollantilaisen De Jong Packaging Groupin yli miljardilla eurolla vauhdittaakseen kasvua uusiutuvien aaltopahvipakkausten markkinoilla.

Julkaistu: 08.09.2022 Kirjoittaja:

osakkeet sijoittaminen stora enso tulokset tuloskausi

Stora Enso

Stora Enso on suomalais-ruotsalainen metsäteollisuusyritys, jolla on toimintaa yli 30 maassa. Stora Enso on pakkaus, biomateriaali, puutuote ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi yhtiö on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. 

Stora Enson toiminta koostuu kuudesta divisioonasta:

 • Packaging Materials: Kehittää ja valmistaa kuluttajapakkauskartonkia
 • Packaging Solutions: Kehittää ja myy kuitupohjaisia pakkaustuotteita ja niihin liittyviä palveluita
 • Biomaterials: Divisioonan tuotteita ovat erialiset sellulaadut, joita käytetään paperin, kartongin, pehmopapereiden, tekstiilien ja hygieniatuotteiden valmistukseen
 • Wood Products: Yksi Euroopan suurimmista sahattujen puutuotteiden toimittajista, joka tarjoaa ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen ja ympäristöystävälliseen suunnitteluun
 • Forest: Hoitaa yhtiön metsäomaisuutta ja vastaa puunhankinnasta Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän toiminnoille
 • Paper: Valmistaa paperia, jota käytetään painetun viestinnän tarpeisiin ja toimistokäyttöön
Lähde: Stora Enson vuosikertomus

Yli miljardin euron yritysosto

8.9.2022 Stora Enso kertoi ostavansa hollantilaisen De Jong Packaging Groupin noin 1 020 miljoonan euron velattomalla yritysarvolla. Yhtiön mukaan yritysosto on strategian mukainen ja se vauhdittaa liikevaihdon kasvua sekä kasvattaa Stora Enson uusiutuvien pakkausten markkinaosuutta Euroopassa. De Jong Packaging Group on Benelux-maiden suurimpia aaltopahvipakkausten valmistajia. Stora Enson mukaan yhtiön tuotevalikoima ja markkina-alueet täydentävät ja parantavat Stora Enson tarjontaa erityisesti tuoretuotteiden, verkkokaupan ja teollisuuden pakkauksissa. Yritysoston myötä Stora Enson Packaging Solutions -divisioonan aaltopahvipakkauskapasiteetti kasvaa noin 1 200 milj. neliömetriä yli 2 000 milj. neliömetriin, kun lasketaan mukaan De Jongin laajentumishankkeet.

Stora Enson julkaiseman tiedotteen mukaan yhtiö odottaa noin 40 milj. euron kasvua käyttökatteessa vuonna 2025, kun kun De Jong Packagingin käynnissä olevat aaltopahvipakkausten laajennushankkeet valmistuvat. Yhtiö odottaa yrityskaupan tuottavan keskipitkällä aikavälillä, kolmen vuoden jälkeen, 30 milj. euron keskimääräiset vuotuiset synergiaedut pääasiassa hankinnoissa, aaltopahvin raaka-aineen tuotannon optimoinnissa ja kaupallisten mahdollisuuksien myötä. De Jong Packaging Groupin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan noin miljardi euroa. Stora Enso odottaa yritysoston kasvattaavan yhtiön osakekohtaista tulosta alusta lähtien. Yritysosto rahoitetaan nykyisellä likviditeetillä ja kahdenvälisillä lainajärjestelyillä. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 alussa. Stora Enson vuoden 2022 operatiivista liikevoittoa koskeva ohjeistus pysyy ennallaan.

Q2/2022 – Vahva tulos jäi ennusteita vaisummaksi

Stora Enson liikevaihto oli 3 054 M€ (analyytikoiden ennuste 3 036 M€) ja operatiivinen liikevoitto 505 M€ (ennuste 581 M€). Tulos oli odotetun kovan, sillä yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen ennakkoon. Liikevaihto kasvoi ilman Paper-divisioonaa peräti 21 prosenttia. Operatiivinen liiketulosprosentti oli 16,5 %. Kysyntä keskeisissä segmenteissä oli voimakasta neljänneksen aikana, mutta logistiset haasteet, kuten kaukokuljetuksia hoitavien alusten heikko luotettavuus ja konttien huono saatavuus, vaikuttivat Storan kykyyn palvella asiakkaita täysimittaisesti.

Energian ja puunhankinnan korkea omavaraisuus tuki toimintoja ja turvasi tärkeimmät raaka-aineet ja energiantarpeet. Johdon mukaan yhtiöllä on hinnoitteluvoimaa, jonka avulla vaimennetaan inflaatiopaineita. Stora Enso nosti 13.6.2022 ohjeistustaan koko vuoden 2022 operatiivisesta liiketuloksesta vahvana jatkuvan markkinatilanteen vuoksi. Stora Enson vuoden 2022 operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan korkeampi kuin vuoden 2021 operatiivinen liiketulos (1528 milj. euroa).

Lähde: Stora Enson osavuosikatsaus

Taloudelliset tavoitteet

Stora Enso päivitti vuoden 2020 lopussa strategiaansa ja tiettyjä taloudellisia tavoitteitaan tukeakseen konsernin kasvua ja arvonluonnin painopistettä. Yhtiön kasvun kolme painopistealuetta ovat Packaging Materials ja Packaging Solutions -divisioonat, Wood Products -divisioonaan kuuluva Building Solutions, sekä Biomaterials -divisioona.

Stora Enson pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvu: > 5 % vuodessa (ilman Paper-divisioonaa)
 • Nettovelka/operatiivinen EBITDA: < 2,0x
 • Nettovelkaantumisaste: < 60 %
 • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa: > 13 %

Stora Enson osinko

Muiden taloudellisten tavoitteiden lisäksi Stora Enso pyrkii jakamaan osinkoa 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman käyvän arvon muutoksia suhdannekierron aikana.

 • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö jakoi osinkoa 0,55 euroa per osake
 • Vuoden 2020 tuloksesta yhtiö jakoi osinkoa 0,30 euroa per osake

Osakesarjat

Stora Ensolla on kaksi osakesarjaa, A- ja R-osakkeet. Yhtiökokouksessa jokainen A-sarjan osake tuo yhden äänen, ja R-sarjan osakkeet tuovat yhden äänen kymmentä osaketta kohden. R-sarjan osakkeilla käydään pörssissä aktiivisemmin kauppaa, joten se on likvidimpi kahdesta osakesarjasta.

Stora Enson osake – Sijoittajan näkökulma

Stora Enson osake on viime aikoina nähnyt voimakkaita liikkeitä molempiin suuntiin. Yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen ennen tulosjulkistusta, mikä sai kurssin nousuun. Vahvasta tuloksesta huolimatta tulosparannus jäi odotettua matalammalle tasolle, jonka lisäksi yhtiön johto kertoi logistisista haasteistaan. Yhtiö kertoi myös odottavansa aaltopahvin, pintakartongin ja sahatavarasegmentissä nähtävän viitteitä kysynnän normalisoitumisesta ennätyskorkean kysyntätason jälkeen. Tulosjulkistuksen jälkeen osake olikin kovassa laskussa.  

Vaikka yhtiö nosti vuoden 2022 ohjeistusta operatiivisen liiketuloksen osalta vahvana jatkuvan markkinatilanteen vuoksi, liittyy näkymiin myös riskejä. Riskinä on muun muassa jatkuva kustannusinflaatio, raaka-aineiden hintoihin liittyvä epävarmuus ja logistiikkahäiriöiden jatkuminen kaikilla yhtiön markkinoilla. Osakkeen tulevaan kehitykseen vaikuttaa tulevien vuosineljännesten tulokset, joista näkee pystyykö yhtiö jatkamaan vahvaa kehitystään sen strategisilla painopistealueilla, vai alkaako metsäyhtiö olemaan syklinsä päässä. De Jong Packaging Groupin yritysosto tulee toisaalta kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa ja tuomaan synergiaetuja keskipitkällä aikavälillä.

Lähde: TradingView

Tutustu osaketyökaluun

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun!


estateguru


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT


Seurannassa markkinatilanne ja markkinaympäristö 6.10.2022 09:57 | Timo Heikkilä
Muhiiko Euroopassa uusi pankkikriisi?

5.10.2022 13:35 | Sijoittaja.fi
Kolme sijoittajan tärkeintä tunnuslukua


Image


startup lions
Estateguru

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy