northcrypto

Analyysi: Stora Enson tulos heikkeni – tuloslaskun odotetaan jatkuvan

stora enso

Makrotalouden epävarmuus ja heikko kuluttajaluottamus heikensivät Stora Enson tulosta vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Julkaistu: 31.01.2023 Kirjoittaja:

analyysi osakkeet sijoittaminen stora enso tulokset tuloskausi

Stora Enso

Stora Enso on suomalais-ruotsalainen metsäteollisuusyritys, jolla on toimintaa yli 30 maassa. Stora Enso on pakkaus, biomateriaali, puutuote ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi yhtiö on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. 

Stora Enson toiminta koostuu kuudesta divisioonasta:

 • Packaging Materials: Kehittää ja valmistaa kuluttajapakkauskartonkia
 • Packaging Solutions: Kehittää ja myy kuitupohjaisia pakkaustuotteita ja niihin liittyviä palveluita
 • Biomaterials: Divisioonan tuotteita ovat erialiset sellulaadut, joita käytetään paperin, kartongin, pehmopapereiden, tekstiilien ja hygieniatuotteiden valmistukseen
 • Wood Products: Yksi Euroopan suurimmista sahattujen puutuotteiden toimittajista, joka tarjoaa ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen ja ympäristöystävälliseen suunnitteluun
 • Forest: Hoitaa yhtiön metsäomaisuutta ja vastaa puunhankinnasta Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän toiminnoille
 • Paper: Valmistaa paperia, jota käytetään painetun viestinnän tarpeisiin ja toimistokäyttöön
Lähde: Stora Enson vuosikertomus

Q4/2022 – Tulos jäi ennusteista

Stora Enson liikevaihto oli 2 864 M€ (analyytikoiden ennuste 2 901 M€) ja operatiivinen liikevoitto 355 M€ (ennuste 404 M€). Yhtiön liikevaihto kasvoi 5 %, ja ilman Paper-divisioonaa saman 5 %. Vuosineljänneksen aikana makrotalouden yleinen näkymä oli synkkä ja tiettyjen segmenttien, kuten sahatavaran ja aaltopahvin pintakartongin, markkinat olivat heikot. Liiketulosta kannatteli pääasiassa Biomaterials-divisioonan vahva suoriutuminen, Forest-divisioonan vakaa tulos ja jäljelle jääneen paperiliiketoiminnan hyvä tulos.

Packaging Materials -divisioonassa kysyntä ja markkinaosuus olivat vakaita ja kuluttajapakkauskartongin tilauskanta oli vahva, kun taas aaltopahvin markkinakysyntä ja hinnat heikkenivät. Packaging Solutions -divisioonassa aaltopahvipakkausten kysyntä oli suhteellisen vakaata edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta vähäisempää kuin vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Korkea inflaatio ja toimitusketjun haasteet ovat vaikuttaneet voimakkaasti koko rakennusmarkkinaan, mikä näkyi Wood Products -divisioonamme tuloksessa.

Vuodelle 2023 yhtiö näkee markkinaolosuhteisiin ja muuttuviin kustannuksiin kohdistuvaa painetta, jonka odotetaan olevan haastavampi kuin vuonna 2022. Näiden seikkojen myötä yhtiö odottaa vuoden 2023 operatiivisen liiketuloksen olevan pienempi vuoteen 2022 verrattuna.

Lähde: Stora Enson osavuosikatsaus

Taloudelliset tavoitteet

Stora Enso päivitti vuoden 2020 lopussa strategiaansa ja tiettyjä taloudellisia tavoitteitaan tukeakseen konsernin kasvua ja arvonluonnin painopistettä. Yhtiön kasvun kolme painopistealuetta ovat Packaging Materials ja Packaging Solutions -divisioonat, Wood Products -divisioonaan kuuluva Building Solutions, sekä Biomaterials -divisioona.

Stora Enson pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Kasvu: > 5 % vuodessa (ilman Paper-divisioonaa)
 • Nettovelka/operatiivinen EBITDA: < 2,0x
 • Nettovelkaantumisaste: < 60 %
 • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa: > 13 %

Stora Enson osinko

Muiden taloudellisten tavoitteiden lisäksi Stora Enso pyrkii jakamaan osinkoa 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman käyvän arvon muutoksia suhdannekierron aikana.

 • Stora Enson hallitus esittää vuoden 2022 tuloksesta jaettavan 0,60 euroa per osake.
 • Vuoden 2021 tuloksesta yhtiö jakoi osinkoa 0,55 euroa per osake
 • Vuoden 2020 tuloksesta yhtiö jakoi osinkoa 0,30 euroa per osake

Osakesarjat

Stora Ensolla on kaksi osakesarjaa, A- ja R-osakkeet. Yhtiökokouksessa jokainen A-sarjan osake tuo yhden äänen, ja R-sarjan osakkeet tuovat yhden äänen kymmentä osaketta kohden. R-sarjan osakkeilla käydään pörssissä aktiivisemmin kauppaa, joten se on likvidimpi kahdesta osakesarjasta.

Stora Enson osake – Sijoittajan näkökulma

Stora Enson osakekurssissa on nähty viimeisen vuoden aikana voimakkaita liikkeitä, mutta viime keväästä asti kurssi on ollut pääasiassa laskusuunnassa. Yhtiö raportoi kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vahvoja tuloksia, mutta edessä siintävä kannattavuuden heikkeneminen on laskenut osakekurssia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tulos kääntyikin laskuun heikkenevän markkinan johdosta ja pörssissä osake kääntyi muutaman prosentin laskuun tulosjulkistuksen jälkeen. Osake on tällä hetkellä laskenut noin 35 prosenttia vuoden 2022 huippulukemista.

Makrotalouden epävarmuus ja heikko kuluttajaluottamus varjostavat alkavaa vuotta 2023 Stora Enson osalta. Heikon kuluttajaluottamuksen odotetaan laskevan yksityistä kulutusta, mikä taas vaikuttaa negatiivisesti erityisesti aaltopahvin pintakartongin kysyntään. Rakennussektorin alhaisen kysynnän taas odotetaan vaikuttavan erityisesti perinteisen sahatavaran kysyntään. Yhtiö kertoo pyrkivänsä hallitsemaan epävakaata markkinatilannetta muun muassa kustannusten hallinnan tehostamisella, hinnoittelulla, ja tuotannon ja varastojen hallinnalla.

Vuoden 2022 viimeinen neljännes oli selvästi vuoden muita neljänneksiä heikompi ja tuloksen odotetaan laskevan vuonna 2023. Yhtiö on toisaalta edellisen vuoden aikana viestinyt odottavansa hidastuvan markkinan vaikuttavan negatiivisesti lähitulevaisuuden kannattavuuteen, joten heikompi neljännes erittäin vahvojen kvartaalien jälkeen oli odotettavissa sykliselle yhtiölle. Laskun voikin odottaa jatkuvan seuraavilla neljänneksillä, mutta kysymys kuuluukin, että kuinka pitkään heikko markkinatilanne lopulta jatkuu.

Stora Enso on toteuttanut vuoden 2022 aikana monia strategisia hankkeita, jotka tukevat yhtiön kasvua tulevaisuudessa. Esimerkiksi viime vuoden aikana tehdyt ilmoitukset De Jong Packaging Groupin yrityskaupasta ja Oulun tehtaan investoinneista tulevat toteutuessaan kasvattamaan yhtiön markkinaosuutta ja muuttamaan liiketoiminnan painopistettä.

Lähde: TradingView

Tutustu osaketyökaluun

Sijoittaja.fi:n jäsenenä saat lukuoikeuden koko sisältöön ja käyttöoikeuden Osaketyökaluun. Katso sijoittajan tärkeimmät tunnusluvut ja arvostuskertoimet Osaketyökalusta.

Tutustu Osaketyökaluun!


northcrypto


SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy