Analyysissa Purmo Groupin osake

Purmo Group on uusi osake Helsingin pörssissä. Mitkä ovat tämän kasvuhakuisen teollisuusyhtiön näkymät. Lue analyysi Purmo Groupin osakkeesta.

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Purmo Group on uusi osake Helsingin pörssissä. Mitkä ovat tämän kasvuhakuisen teollisuusyhtiön näkymät. Lue analyysi Purmo Groupin osakkeesta.

VAC sulautui Purmo Groupiin

Kesäkuussa 2021 listautui Suomen ensimmäinen SPAC. Yhtiön nimi oli Virala Acquisition Company (VAC). VAC ilmoitti syyskuussa 2021 yritysjärjestelystä, jossa se yhdistyi Purmo Groupin kanssa.

Yhdistymisen myötä VAC:sta tuli Pohjoismaiden ensimmäinen SPAC-yhtiö, joka on sulautunut toiseen yhtiöön ja Purmo Group listattiin Nasdaq Helsingin listalle.

Purmo Group on kasvuhakuinen teollisuusyhtiö

Purmo Group on yksi Euroopan johtavista sisäilmaratkaisujen tarjoajista, jonka tuotteisiin kuuluu muun muassa ilmalämpöpumppuja, vesikiertoisia radiaattoreita, lattialämmitysratkaisuja sekä lämmityksen jakelu- ja ohjausjärjestelmiä. Yhtiö työllistää noin 3500 työntekijää 21 maassa ja tarjoaa ratkaisujaan yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen divisioonaan, radiaattoreihin ja sisäilmajärjestelmiin.

Purmo Groupin liiketoiminta perustuu ilmastoystävällisten lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen tarjoamiseen ja tätä ilmastoystävällistä toimintaa yhtiö tukee tekemällä yhteistyötä samanmielisten ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Yhdeksi vahvuustekijäksi yhtiö mainitseekin vahvat suhteet Euroopan suurimpiin tukkukauppiaisiin lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin markkinoilla. Yhtiö mainitsee arvion, jonka mukaan jopa 75 prosenttia Euroopan rakennuksista ei vastaa energiatehokkuudeltaan tämänhetkisiin rakennusstandardeihin. Energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoajana yhtiö arvioikin hyötyvän suuresti ilmastonmuutoksen torjunnasta Euroopassa ja maailmalla.

Purmo Groupin liiketoimintaa ohjaavat neljä merkittävää megatrendiä:

  1. kestävä kehitys
  2. digitalisaatio
  3. kaupungistuminen ja
  4. uudis- ja korjausrakentamisen kasvu.

Kestävän kehityksen megatrendi ohjaa tulevaisuutta yhä enemmän suuntaan, jossa korostuu energiankulutukseltaan tehokkaat järjestelmät sekä tehokas lämpöeristyksen käyttö. Digitalisaatio taas vaikuttaa enenevässä määrin rakennusten sisäilmaratkaisuihin tuotteiden digitaalisten ominaisuuksien merkityksen kasvaessa. Kaupungistuminen ja uudis- ja korjausrakentaminen ovat taas pidempään jatkuneita megatrendejä, jotka ohjaavat Purmo Groupin liiketoimintaa.

Strategia

Purmo Groupin visio perustuu näkemykseen, jonka mukaan huoneistojen sisäilmaa ei tulisi kustantaa vaarantaen ympäristön ilmatilaa. Tähän näkemykseen perustuen yhtiön missiona on olla globaalissa johtaja-asemassa kestävän sisäilman mukavuuteen liittyvien ratkaisuiden markkinoilla. Tämän tukena Purmo Groupin strategia perustuu kolmeen avainpilariin: ratkaisumyynnin kasvattamiseen yhtiön päämarkkinoilla, uusien älytuotteiden julkaisuun ja ydinmarkkinoita nopeampaan kasvuun. Yhtiö on valmis tukemaan kasvua yritysjärjestelyiden kautta, jotka tukevat konsolidointia, laajentumista ja monipuolistumista.

Markkinaympäristö

Purmo Group toimii johtavassa asemassa markkinoilla, joka tarjoaa kestäviä sisäilman mukavuuden ratkaisuja. Vuoden 2021 aikana asuinrakentaminen on yhtiön mukaan pysynyt suotuisana sen päämarkkina-alueillaan. Yhtiö kertoo markkinoiden hyötyneen sille suotuisista rahapolitiikan päätöksistä ja kotitalouksien nousseesta kulutuksesta kotien parantamiseen liittyen. Markkinoita ajoi myös kohonneet energiakustannukset ja EU:n uudis- ja korjausrakentamista koskevat direktiivit, johon kuuluu muun muassa EU Green Deal.

Avainlukuja

Purmo Groupin liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2021 aikana yltäen 844 MEUR:oon ja kasvaen 26 prosenttia vuodentakaisesta liikevaihdosta. Divisioonittain radiaattoreiden liikevaihto kasvoi 28 % yltäen 506 MEUR:n liikevaihtoon, kun taas sisäilmajärjestelmien liikevaihto kasvoi 23 % yltäen 337 MEUR:oon. Vuoden 2021 oikaistu käyttökate oli yhteensä 104 MEUR, ja marginaali 12,3 %. Yhtiön tulos laski negatiiviseksi pääosin sulautumiskustannuksista johtuvien kertaluonteisten erien vuoksi. Oikaistu tilikauden tulos oli 51,4 miljoonaa euroa.

Lähde: Purmo Group vuosikertomus

Taloudelliset tavoitteet

Kasvu:

Purmo Group tavoittelee orgaanista liikevaihdon kasvua, joka olisi markkinakasvua nopeampaa. Yhtiö tavoittelee myös merkittävää epäorgaanista kasvua yritysostojen kautta.

Kannattavuus:

Pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä Purmo Group tavoittelee yli 15 prosentin oikaistua käyttökatemarginaalia. Vuoden 2021 oikaistu käyttökatemarginaali oli 12,3 prosenttia.

Velkaantumisaste:

Purmo Group pyrkii siihen, ettei velkaantumisaste nousisi yli 3.0 kertaiseksi, mitattuna korollisella nettovelalla / oikaistulla käyttökatteella rullaavan 12 kuukauden perusteella. Yhtiö arvioi, että velkaantumisaste voi tilapäisesti ylittää tämän tavoitteen esimerkiksi yritysostojen yhteydessä tai rakenneuudistustoimista.

Osingonmaksu:

Purmo Group pyrkii jakamaan ainakin 40 prosenttia vuotuisesta nettotuloksesta ulos osinkoina tai pääoman palautuksena, joka on tarkoitus maksaa kahdesti vuodessa ottaen huomioon yhtiön tuloskehityksen, sen taloudellisen aseman ja tulevan kasvupotentiaalin.

Liiketoiminnan riskejä

Globaaleiden toimitusketjujen ongelmat aiheuttavat häiriöitä myös Purmo Groupin liiketoimintaan. Toimitusketjujen ongelmat aiheuttavat epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tuotteiden toimitukseen. Purmo Group kertoo kuitenkin pystyneensä hallitsemaan liiketoimintaansa kohdistuneita haitallisia vaikutuksia vuonna 2021, jotka liittyvät raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen. Kohonneista raaka-aineiden ja energian hinnoista huolimatta yhtiö kertoo pystyneensä ylläpitämään kannattavuuttaan nostamalla tuotteidensa hintoja.

Lyhyellä tähtäimellä Purmo Groupin tuotteiden kysyntää ohjaa vahvasti myös rakennusteollisuuden kysynnän kehitys, joka on luonteeltaan hyvin syklistä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut vakaviin taloudellisiin sanktioihin ja lisääntyneisiin toimitusketjujen ongelmiin sekä kohonneisiin raaka-aineiden hintoihin, jotka vaikuttavat myös Purmo Groupin toimintaan. Yhtiö on kertonut lopettaneensa kaiken liiketoiminnan Venäjällä.

Vuonna 2021, Purmo Group Oyj:n Venäjän liiketoiminnan liikevaihto oli 41,7 miljoonaa euroa ja sen lisävaikutus oikaistuun käyttökatteeseen (EBITDA) oli 6 miljoona euroa. Vuonna 2021 Venäjän osuus liikevaihdosta oli alle 5 prosenttia ja alle 3 prosenttia kokonaisvarallisuudesta. Päätös vaikuttaa pääasiassa Radiators-divisioonaan. Venäjän markkinoilta poistumisen ei odoteta olennaisesti vaikuttavan yhtiön taloudelliseen tilaan tai vuoden 2022 taloudelliseen ohjeistukseen.

Sijoittajan näkökulma

Purmo Group on uusi kasvuhakuinen teollisuusyritys Helsingin pörssissä, ja se omaa vahvan aseman Euroopan sisäilmaratkaisujen tarjoajana. Alustavassa ohjeistuksessa vuodelle 2022 yhtiö odotti kasvua sekä liikevaihdon että oikaistun käyttökatteen osalta, mutta geopoliittisen tilanteen kärjistyttyä Euroopassa yhtiö arvioi tämän näkymän olevan heikentynyt. Vaikka yhtiön liikevaihdosta tai taseen varoista vain pieni osa sijoittuu konfliktimaihin, on välillisiä vaikutuksia tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu vaikuttavat negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen, ja yhtiön kohottaessa hintoja riski kiristyvästä hintakilpailusta kasvaa.

Aloita ilmainen 14 päivän kokeilu Lue koko artikkeli

Sijoittaja.fi -jäsenenä luet tämän artikkelin ja tuhansia muita artikkeleita. Lisäksi saat Sijoittaja360 -palvelun sijoittajan työkalut käyttöösi. Vertaile helposti osakkeita, ETF: ä ja rahastoja. Ilmaisen kokeilujakson jälkeen tilaus jatkuu 11,90€. Voit perua koska tahansa.

Sinua voisi kiinnostaa
Tekoälyuutiset: Uusia tekoälymalleja ja käyttökohteita
Haastattelussa WellO2 Oy:n johto – suomalainen terveysteknologian yritys tähtää kansainväliseen kasvuun
Sijoittaja.fi:n Disruptiiviset teknologiaosakkeet -salkun sisältö ja tuotto
New call-to-action
Sijoittajan valinnat