Viisi parasta momenttiosaketta Suomesta ja maailmalta

Listasimme viisi parhaan momentin osaketta Suomesta ja ulkomailta. Momenttiosakkeiden kärjessä näkyy selvää eroa markkinatrendeissä koronamarkkinan voittajaosakkeisiin verrattaessa.

Julkaistu: 21.03.2022 Kirjoittaja:

momentti osaketyökalu osakkeet sijoitusideat

Momentti

Momentum-ilmiö eli momentti perustuu tekniseen analyysiin, ja se tarkoittaa nousutrendissä olevien arvopapereiden taipumusta jatkaa nousuaan. Yleensä Momentti lasketaan edellisen 3-12 kuukauden suhteellisesta kurssikehityksestä. Lähihistorian voittajaosakkeet ovat usein myös lähitulevaisuuden voittajia.

Momentti auttaa sijoituspäätösten tekemisessä

Momentti auttaa sijoittajaa tilanteessa, kun tulevia kassavirtoja on vaikea ennustaa fundamenttianalyysin avulla. Esimerkiksi koronapandemia on vaikuttanut yksittäisten yritysten liiketoimintaan huomattavalla tavalla, jolloin sijoittajan on ollut helpompi tarkastella talouden ja yritysten kehityssuuntia markkinatrendien avulla.

Tällä hetkellä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seuranneet talouspakotteet aiheuttavat epävarmuutta markkinoille samalla kun Fed suunnittelee aggressiivisia koronnostoja inflaatiopaineen hillitsemiseksi. Nämä tekijät voivat aiheuttaa päänvaivaa yritysten tulevien kassavirtojen arviointiin, mutta myös tässä tilanteessa momentti voi auttaa sijoittajaa tekemään sijoituspäätöksiä.

Sijoittaja.fi:n Osaketyökalujen momentti kertoo suoraan markkinatrendeistä, koska se mittaa osakkeen suhteellista kehitystä muihin osakkeisiin nähden. Momentti pisteytetään asteikolla 1-10, jossa luku 10 kertoo parhaasta momentista. Momenttipisteytys hyödyntää SQN-mittaria, joka on todettu erinomaiseksi kokonaismittariksi momentin laskentaan.

Sijoittaja voi etsiä vahvimman momentin osakkeita lajittelemalla osakkeet momenttipisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Korkeat momenttipisteet auttavat tunnistamaan nousutrendissä olevia osakkeita, kun taas heikot momenttipisteet kertovat osakkeen olevan laskutrendissä, jolloin sijoittajan kannattaa odottaa käännettä momentissa ennen ostopäätöksen tekemistä.

Tutustu Osaketyökaluun!

Suomalaiset momenttiosakkeet

Listasimme Osaketyökalulla suomalaiset momenttiosakkeet ja lajittelimme ne kuluvan vuoden kokonaistuoton perusteella paremmuusjärjestykseen. Momentti-osakkeet saa työkalusta helposti valitsemalla sijoitustyyliksi momentin.

Viiden parhaiten vuonna 2022 tuottaneen momenttiosakkeen joukosta SSAB on yltänyt listan kärkeen saavuttaen huiman 19,5 % tuoton vuoden alusta. Vuosi 2021 oli yhtiön historian paras ja yhtiö saavuttikin ennätystuloksen muun muassa teräksen korkeiden hintojen vuoksi. Yhtiön liiketoiminta on altis suhdanteille, mutta yhtiö arvioi teräksen kysynnän jatkuvan hyvänä vuoden 2022 alkuun.  

Ålandsbankenin osake on myös ollut kovassa nousussa. Alkuvuoden aikana osake on tuottanut 16,2 % mutta myös kolmen ja viiden vuoden tuotot ovat olleet vahvoja. Finanssisektorilta myös Taaleri on ollut kovassa nousussa osakkeen tuottaessa 13,4 % vuoden alusta. Sijoittajan on toisaalta syytä huomioida, että mikäli talouskasvu huomattavasti hidastuu, niin finanssisektori tippuu markkinoiden suosikeista pois. Sijoittaja.fi:n markkinaympäristöstä löytyy finanssisektorin riskien kehitystä kuvaava finanssiriski-indikaattori, joka on maaliskuussa ollut nousussa Venäjä-pakotteiden ja vastapakotteiden talousvaikutusten seurauksena.

Kansainväliset momenttiosakkeet

Kansainvälisten momenttiosakkeiden tuottokärjestä löytyy yhtiöitä, jotka ovat selvästi hyötyneet korkeista raaka-aineiden ja energian hinnoista, sekä sodasta Ukrainassa. Rheinmetall on puolustustarvikeyritys, jonka osakkeen kurssi pomppasi huomattavasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ja osake onkin tuottanut vuoden 2022 alusta jo huimat 104,1 %. Kurssi on jatkanut nousuaan ensimmäisen kysyntäpiikin jälkeen.

Mosaic on yhdysvaltalainen kalium- ja fosfaattilannoitteiden valmistaja, jonka osake on myös viime vuosina ollut kovassa nousussa. Yhtiö on vuoden alusta tuottanut 58,3 % ja kolmen vuoden tuottokin on ollut huimat 125,9 %. Osake onkin selvässä nousutrendissä.

Myös energiayhtiöt taistelevat momenttiosakkeiden kärkisijoista, esimerkiksi Occidental Petroleum, Halliburton ja Baker Hughes, jotka ovat hyötyneet kohonneista öljyn hinnoista. Yhtiöiden momentti toisaalta perustuu hyvin lyhyen aikavälin tuottoihin, mikä näkyy matalampina kolmen ja viiden vuoden tuottoina.

Huomionarvoista on, että parhaimpien suomalaisten tai kansainvälisten momenttiosakkeiden joukosta on tippunut suurin osa teknologiayhtiöistä, jotka ovat olleet koronapandemian aikana usein momenttipisteytyksen kärjessä. Useat teknologiayhtiöt ovat olleet viime kuukausina rajussa laskussa, jolloin niiden momenttipisteytys on myös laskenut huomattavasti. Näitä yrityksiä kannattaa seurata tarkasti ja tarkkailla mikäli niiden momenttipisteytys lähtee taas nousuun.

Tutki osakkeita Osaketyökalulla

Tutki ja vertaile osakkeita Osaketyökalulla:

  • Osaketyökalun pisteytystä
  • Vertaile kokonaistuotto- ja ja riskilukuja
  • Fundamentteja, kuten tunnuslukuja ja arvostuslukuja
  • Liikevaihdon ja tuloksen kasvua
  • Analyytikkojen suosituksia
  • Työkalussa myös ESG-pisteet!
Tutustu Osaketyökaluun!

SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELIT



New call-to-action








Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy