Osaketyökalun uusi momenttipisteytys kertoo, millä osakkeilla paras kurssitrendi

Momentti on yksi sijoitustutkimuksen faktoreista, jolla on saanut ylituottoa. Uusimme Osaketyökalussa momenttipisteet. Uudet pisteet lasketaan teknisessä analyysissa erinomaiseksi havaitun SQN-mittarin avulla. Mitkä ovat parhaat momenttiosakkeet Helsingin pörssissä?

Sijoittaja.fi
Sijoittaja.fi

Momentti on yksi sijoitustutkimuksen faktoreista, jolla on saanut ylituottoa. Uusimme Osaketyökalussa momenttipisteet. Uudet pisteet lasketaan teknisessä analyysissa erinomaiseksi havaitun SQN-mittarin avulla. Mitkä ovat parhaat momenttiosakkeet Helsingin pörssissä?

Momentti

Momentum-ilmiö eli osakkeiden momentti perustuu tekniseen analyysiin, ja se tarkoittaa nousutrendissä olevien arvopapereiden taipumusta jatkaa nousuaan. Vastaavasti laskutrendissä olevilla arvopapereilla on taipumus jatkaa laskuaan. Momentum sana on peräisin fysiikasta, jossa se tarkoittaa liikkeen voimaa ja jatkuvuutta. Momentum-sijoittaja uskoo, etteivät markkinat ole tehokkaat – historiatiedolla voi saavuttaa ylituottoja.

Momentum-ilmiö on havaittu niin pienissä kuin suurissa osakkeissa ja lähestulkoon kaikissa muissakin omaisuusluokissa (mm. joukkovelkakirjat, kiinteistöt, raaka-aineet, valuutat). Momentum-strategia on yli 30 vuoden tarkasteluperiodilla tuottanut selvästi markkinaindeksiä ja useimpia muita sijoitustyylejä paremmin.

Osaketyökalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella

Osaketyökalu pisteyttää osakkeet kuuden pääfaktorin perusteella siten, että 10 = paras ja 1 = heikoin. Kokonaispisteet lasketaan painotettuna keskiarvona kuudesta faktorista siten, että skaala on 1 – 100 pistettä.

Yksi faktoreista on momentti, joka mittaa siis osakkeen lyhyen aikavälin (alle 12 kk) kurssikehitystä. Uusi momentti-pisteytys pohjautuu Van Tharpin kehittämään mittariin nimeltä System Quality Number (SQN).

Uudessa momenttipisteytyksessä hyödynnetään SQN-mittaria

Osaketyökalun uudet momenttipisteet lasketaan SQN-mittarilla. SQN mittaa keskimääräistä päivätuottoa prosenteissa edellisen 100 päivän aikana suhteessa päivätuottojen keskihajontaan, ja kertoo saadun luvun päivien lukumäärän neliöjuurella. SQN-mittarista on teknisen analyysin tutkimuksissa erinomaiseksi havaittu kokonaismittari momentin laskentaan.

Positiivinen päivätuottojen keskiarvo kertoo nousevasta trendistä ja vastaavasti negatiivinen tuotto laskevasta trendistä. Matala keskihajonta eli tasainen tai kiihtyvä nousutrendi antaa korkeimmat momenttipisteet ja vastaava laskutrendi heikoimmat momenttipisteet. Korkea keskihajonta edestakaisin viittaa yleensä heikkoon tai vaakasuuntaiseen trendiin, ja tuo momenttipisteitä lähemmäs keskustaa.

Osaketyökalun momenttipisteytys kertoo osakkeiden suhteellisesta momentista. Vahvimman nousutrendin (korkein SQN) osakkeet saavat täydet 10 pistettä, ja vahvimman laskutrendin osakkeet (matalin SQN) osakkeet saavat 1 pisteen.

Sijoittajan näkökulmasta momenttipisteet auttavat välttämään putoavia puukkoja ja tunnistamaan nousutrendissä olevia osakkeita. Momenttipisteiden seuraaminen sopii erityisesti teknistä analyysia hyödyntäville sijoittajille. Momenttipisteet auttavat myös ostojen ajoituksessa. Laskutrendissä (heikot momenttipisteet) olevia osakkeita kannattaa välttää ja odottaa rauhassa käännettä momentissa.

Parhaat momenttiosakkeet Suomesta

Alla on Osaketyökalusta viisi osaketta, jotka saavat täydet 10 pistettä momentista uuden SQN-mittarin mukaan.

Tutustu Osaketyökaluun

Kuvassa näkyy Metsä Boardin lyhyen tähtäimen tuottokehitys suhteessa OMXH25-indeksiin. Tuottokuvat vahvistavat Metsä Boardin vahvan kurssimomentin. Reilun 3 kuukauden aikana Metsä Board on tuottanut lähes 21 prosenttia OMXH25-indeksin tuottaessa -4,5 prosenttia. Suhteellinen tuottokehitys on erittäin vahva.

Sinua voisi kiinnostaa
Suomalaiset laatuyhtiöt sijoituskohteena
Parhaat laatuosakkeet Suomesta
Tekoälyuutiset: Uusi askel ihmismäisempiin tekoälymalleihin
Helsingin pörssi on vihdoin kääntynyt – hakannut tuotossa jopa teknologiaosakkeet
WIMAO
Sijoittajan valinnat