Northcrypto

Analyysissa terveysteknologiayritys ArcDian vaihtovelkakirjalaina

Arcdia

Suomalainen infektiotautien nopeaan ja automatisoituun diagnostiikkaan erikoistunut ArcDia on laskenut liikkeelle houkuttelevan vaihtovelkakirjalainan. Lue analyysimme yhtiöstä sijoituskohteena.

Julkaistu: 29.03.2022 Kirjoittaja:

ArcDia sijoitusideat teknologiayhtiöt terveydenhuoltosektori

ArcDia Internationalin vaihtovelkakirjalaina-anti

 • ArcDia International Oy Ltd on laskenut 14.3.2022 liikkeelle vaihtovelkakirjalainan, jonka takaisinmaksupäivä on 14.3.2023.
 • Vaihtovelkakirjalainan koko: 1 000 000 euroa
 • Minimimerkintä: 3 000 euroa
 • Vaihto-oikeus C-sarjan osakkeisiin, vaihtohinta 1,20 euroa TAI -20% seuraavan osakeannin valuaatiosta
 • Laina-aika: 12 kuukautta
 • Korko: 15 % p.a
  • Sijoittaja voi valita haluaako koron maksettavan osakkeina (C-sarja) vai rahana
 • Merkintäaika: 14.3.-14.4.2022
 • ArcDia järjestää vaihtovelkakirjalainaan liittyen webinaarin:

Osallistu webinaariin 24.3.2022 klo 17.00

Lue lisää rahoitusannista

ArcDia International Oy Ltd

ArcDia International Oy Ltd on vuonna 2008 Turussa perustettu infektiotautien nopeaan ja automatisoituun diagnostiikkaan erikoistunut yritys. ArcDia kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia tuotteita erityisesti akuuttien infektioiden monianalyyttiseen pikadiagnostiikkaan. Vuonna 2013 ArcDia sai ISO 13485 sertifikaatin, joka on kansainvälisesti tunnustettu standardi lääkinnällisten laitteiden suunnittelun ja valmistuksen laadunhallintajärjestelmille.

ArcDian lippulaivatuote on mariPOC

ArcDian lippulaivatuote on mariPOC-tuoteperhe. Tuoteperhe hyödyntää yhtiön kehittämää ja Nature Biotechnology -tiedelehdessä julkaistua ArcDia™ TPX -mittatekniikkaa. TPX-tekniikka mahdollistaa nopean monianalyyttisen testauksen täysin automatisoidulla testijärjestelmällä. Automatisoitu testijärjestelmä tarjoaa keskuslaboratoriotasoisen tarkkuuden vieritestaukseen. mariPOC on kuitenkin herkempi ja spesifisempi kuin perinteinen tikkupikatestaus ja se tarjoaa korkean suorituskyvyn pikatestauksessa. Tulosten luotettavuus varmistetaan testijärjestelmän automaattisen laaduntarkkailun avulla. mariPOC-testit eivät vaadi verinäytteen ottamista. mariPOC-tuoteperheeseen kuuluu muun muassa covid19-virusta havaitseva testi.

ArcDia Internationalin mariPOC-tuoteperheen yksinkertaistettu toimintakaavio.

Vuonna 2011 mariPOC tuoteperhe sai CE-merkinnän, mikä varmistaa tuotteen olevan Euroopan in vitro -diagnostiikkadirektiivin mukainen ja täten kaupallistettavissa Euroopan unionissa. Samana vuonna esiteltiin ensimmäiset mariPOC-tuoteet markkinoille. CE-merkitty mariPOC on saavuttanut kotimarkkinoillaan erinomaisen vastaanoton ja markkina-aseman. ArcDia on pyrkinyt myös laajentamaan mariPOC:in saatavuuden laajentamista kansainvälisille markkinoille.

ArcDia International Oy Ltd:n mariPOC-tuoteperheen etuja.

mariAST ja mariCloud

mariPOC:in lisäksi ArcDian tuotteisiin kuuluvat mariAST ja mariCloud. mariAST on nopea antibioottiresistenssitesti, joka voidaan ottaa suoraan potilasnäytteestä. mariCloud on puolestaan pilvipalvelualusta, joka kerää infektiotautien epidemiologista dataa ja jakaa sen reaaliaikaisesti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Palvelu mahdollistaa myös mariPOC®-testijärjestelmien toimintakunnon etäseurannan ja laskutuksen automatisoinnin.

Infektiotestien markkinat ovat 20-50 -kertaistuneet

ArcDian pitkäaikainen visio on se, että diagnostiikkaa tarvitaan enemmän, ja sen käyttö tulee arkipäiväistymään. Visio on pandemian aikana toteutunut. Markkinat hengitystieinfektioiden testaukselle ovat 20-50 -kertaistuneet ja yhtiö uskoo, että tämä muutos on pysyvä. Rahoituksen avulla ArcDia pystyy nopeasti skaalaamaan liiketoimintaansa kohdemarkkinoilleen. Yhtiö on maininnut kohdemarkkinoikseen EU:n, Kiinan ja Yhdysvallat.

ArcDia uskoo myös, että Euroopan turvallisuusympäristön rajut muutokset Ukrainan ja Venäjän välisestä sodan vuoksi tulevat lisäämään nopeiden ja kustannustehokkaiden infektio-diagnostiikkaratkaisujen kysyntää. Rahoituksen avulla ArcDia pyrkii vastaamaan myös tähän kysyntään.

Markkina-asema

ArcDia on hakenut mariPOC:lla tunnettuutta Suomen markkinoilla, ja tuoteperhe on saanut hyvän vastaanoton. mariPOC-testijärjestelmä on jo käytössä julkisen terveydenhuollolla, sekä useilla suurilla yksityisillä terveysasemilla, kuten Terveystalolla, Mehiläisellä ja Aavalla. mariCloud puolestaan on tällä hetkellä laajasti käytössä mariPOC-asiakkailla ja se on saavuttanut kansallisen epidemiologian seurantatyökalun aseman. mariCloudin epidemiologinen data täydentää viranomaisseurantaa ja ArcDia tekeekin yhteistyötä myös viranomaistahojen, kuten Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kanssa (THL). THL hyödyntää aktiivisesti mariCloud-dataa omassa tutkimus- ja seurantatyössään. ArcDian mukaan mariCloud tarjoaa kattavamman, ajantasaisemman ja tarkemman kuvan infektiotautitilanteesta kuin esimerkiksi WHO:n viranomaisjärjestelmät. On siis selvää, että ArcDia on saavuttanut vahvaa jalansijaa Suomessa.

mariPOCin yksityisiä asiakkaita

ArcDia Internationalin asiakkaita.

Koronaviruspandemia on korostanut infektioiden pikadiagnostiikan merkitystä terveydenhuollolle, ja testaamisen puute on mainittu virheeksi esimerkiksi Suomen toimissa ensimmäisen koronavirusaallon selvittämiseksi. Covid-19 ei ole maailman ensimmäinen, eikä varmasti viimeinen laajasti levinnyt virustauti, joten uusien testimenetelmien kehittäminen ja valmistaminen tulee olemaan keskeisessä roolissa myös tulevaisuudessa. Koronapandemia osoitti myös, kuinka nopeasti ja herkästi ärhäkkä virustauti leviää globalisoituneessa maailmassa, joten kysyntää esimerkiksi ArcDian kaltaisen yhtiön tuotteille on maailman joka ikisessä kolkassa.

Taloudellinen tilanne

ArcDian taloudellisissa luvuissa on nähtävissä selkeä positiivinen trendi. Viimeisen kolmen vuoden aikana yhtiön liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuosittain, kun vastaavasti liiketappio on pienentynyt. Terveydenhuoltoteknologia-alalla alun investointikustannukset ovat tyypillisesti korkeat, mikä selittää toistaiseksi tappiollista tulosta. Yhtiö ei ole enää alkuvaiheen yritys, sillä liikevaihto ylitti 3 miljoonaa euroa vuonna 2021.

ArcDia Internationalin liikevaihto ja tulos viimeiseltä kolmelta vuodelta.

Vahva tase

ArcDialla on takana pitkä tuotekehitysjakso. Silti yhtiöllä on vahva tase. Aineettomissa hyödykkeissä on vain 654 tuhatta euroa ja taseen oma pääoma on 1 261 tuhatta euroa. Lisäksi yhtiöllä on pääomalainaa 531 tuhatta euroa. Rahalaitoslainoja on vain 50 tuhatta euroa.

Yhtiö ennustaa selvästi positiivista käyttökatetta 2023

ArcDia arvioi tuloksen olevan selvästi positiivinen tänä vuonna kertaluonteisista eristä johtuen. Yhtiö ennustaa, että vuonna 2023 ArcDia saa myynnin käytniin Kiinassa ja Yhdysvalloissa, jotka ovat kaksi suurinta markkinaa yhtiön tuotteille. Vuonna 2024 liikevaihdon arvioidaankin ylittävän 7 miljoonaa euroa ja käyttökatteen olevan selvästi positiivinen. Vuonna 2025 ArcDia arvioi liikevaihdon ylittävän 11 miljoonaa euroa ja tuloksen olevan 2,2 miljoonaa euroa.

ArcDia Internationalin ennusteet vuoteen 2026 asti.

Sijoittajan näkökulma

ArcDialle ei löydy suoraa verrokkia Helsingin pörssistä. Yksi tuore listautuja on lääketieteen lasertuotteita valmistava Modulight. Vuonna 2021 Modulightin liikevaihto oli 9,07 miljoonaa euroa, liikevoitto 3,2 miljoonaa, ja markkina-arvo 384 miljoonaa euroa. Modulightin P/S-luku on 42,3 ja P/EBIT-luku 120.

ArcDian arvo vvk-konversion jälkeen 1,2 euron osakekohtaisella hinnalla on 26,5 miljoonaa euroa, mikäli koko vaihtovelkakirjalaina konvertoitaisiin osakkeiksi. Käyttäen vuoden 2021 liikevaihtoa P/S-luku on 8,5. Arvostus on siten selvästi maltillisempi kuin pörssin Modulightin. Vuosien 2024-2026 ennusteisiin nähden 25,6 miljoonan euron arvo on varsin houkutteleva. P/E 2025 tuloksella on 10,6. Sijoittajan on kuitenkin huomioitava, että ennusteisiin liittyy huomattavaa epävarmuutta.

Ennusteisiin pohjautuen arvioimme, että yhtiö olisi First North -kelpoinen 2024-2026. Listautuminen voi toki tapahtua aiemminkin. Esimerkiksi Aiforia listautui pörssiin pienemmällä liikevaihdolla kuin ArcDian nykyinen liikevaihto. Listautuessa ArcDian valuaatio olisi tällöin selvästi nykyistä korkeampi.

Tässä tuoreita pörssiin listautuneiden terveysteknologia- ja biotech-sektoreiden valuaatioita listautumishetkellä:

 • Aiforia 130 miljoonaa euroa
 • Nanoform Finland 230 miljoonaa euroa
 • Modulight 277 miljoonaa euroa
 • Nightingale Health 411 miljoonaa euroa.

Huom! Yllä olevat pörssiin listautuneet terveysteknologia- ja biotech-sektoreiden yhtiöt eivät ole suoria verrokkeja ArcDialle. Yhtiöt ovat eri kehitysvaiheissa ja niiden IPR:ien arvot eivät ole verrannollisia.

Miksi sijoittaa ArcDiaan?

 • Tunnustusta saanut teknologia: ArcDian tuotteissa käytetty TPX-mittatekniikka on julkaistu Nature Biotechnology -tiedelehdessä. Lisäksi yhtiölle myönnettiin vuonna 2014 Frost & Sullivanin innovaatiopalkinto parhaasta vierihoitotuotteesta Euroopassa.
 • Sertifioitu yhtiö: ArcDia International on ISO 13485 sertifioitu yhtiö. Lisäksi mariPOC-tuoteperhe on IVD CE -merkitty, mikä takaa tuotteiden kaupallistamisen EU:ssa.
 • Menestynyt tuoteperhe: ArcDian mariPOC tuoteryhmä on saanut Suomessa hyvän vastaanoton, ja se on laajasti käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
 • Globaalit ja kasvavat markkinat: Koronaviruspandemia osoitti, että terveydenhuollon pikadiagnostiikalle on tarvetta kaikkialla maailmassa. Pandemia myös kasvatti hengitystieinfektioiden testauksen markkinoita 20-50 -kertaisiksi.
 • Rahoituksen avulla nopeaa skaalautuminen kohdemarkkinoille: Vaihtovelkakirjalainalla kerätty vieras pääoma käytetään kohdemarkkinoille skaalautumiseen ja kasvaneeseen kysyntään vastaamiseen.
 • Vahvat omistajat: Yhtiön omistajiin kuuluu muun muassa Woltiin sijoittanut Lifeline Ventures sekä Innovestor.

ArcDian vaihtovelkakirjalainan ehdot

 • ArcDia International Oy Ltd:n on laskenut 14.3.2022 liikkeelle vaihtovelkakirjalainan, jonka takaisinmaksupäivä on 14.3.2023.
  • Sijoittajan lainaama pääoma palautetaan sijoittajalle eräpäivänä joko kokonaisuudessaan rahana, tai
  • C-sarjan osakkeina, jolloin osakkeen hintana käytetään 1,20€. Pääoman suhteen käytetään diskontattua hintaa ~ 1,04€. Yhtiö käyttää takaisinmaksussa tätä menetelmää, ellei sijoittaja erikseen ilmoita haluavansa takaisinmaksun rahana.
  • Mikäli yhtiö järjestää vaihtovelkakirjalainan voimassaoloaikana vähitään miljoonan euron osakeannin, lainattu pääoma + korko muutetaan automaattisesti C-luokan osakkeiksi. Tällöin vaihdettujen osakkeiden hinnaksi katsotaan 20 % matalampi hinta kuin annissa. Koron suhteen lasketaan sen mukaan, kuinka pitkä aika liikkeellelaskupäivästä on.
 • Vaihtovelkakirjalainan koko: 1 000 000 euroa
 • Minimimerkintä: 3 000 euroa
 • Laina-aika: 12 kuukautta
 • Korko: 15 % p.a., Sijoittaja voi valita haluaako koron maksettavan osakkeina (C-sarja) vai rahana
 • Merkintäaika: 14.3.-14.4.2022
Lue lisää rahoitusannista

Tehty kaupallisessa yhteistyössä ArcDia International Oy Ltd:n kanssa.SINUA VOISI KIINNOSTAA MYÖS NÄMÄ ARTIKKELITImage


New call-to-action

Sijoittaja.fi / Investment Intelligence Oy